Projectbeheerser (3 FTE)

Functie­omschrijving

Het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Daarop ligt onze focus binnen de Nationaal Coördinator Groningen. Vanuit Hoogezand bewaak jij als projectbeheerser voor ons de voortgang van projecten waarmee we panden in het aardbevingsgebied in Groningen verstevigen.

Er wordt hard gewerkt om panden in Groningen aardbevingsbestendig te maken. Dat doen we in projecten waarbij interne en externe partijen betrokken zijn. En dat vraagt om een voortdurende afstemming met al deze stakeholders, zodat projecten zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden. Jij adviseert de binnen het project betrokken partijen op het gebied van geld, tijd (planning), risico's, kwaliteit en informatie.

Als projectbeheerser houd je toezicht op de voortgang van het project en controleer je of de betrokken stakeholders zich houden aan de gemaakte afspraken. Jouw adequate projectbeheersing begint bij het scherp volgen van de planning, budgetbeheersing, kwaliteit, risicobeheersing en de scope van het project. Als projectbeheerser richt jij je primair op het functioneren van het systeem en de interne processen.

Jij houdt je onder meer bezig met het:

 • opstellen van voortgangsrapportages, zodat projectleiders sturing kunnen geven en opdrachtgevers inzicht hebben in de status van het project;
 • inrichten en bewaken van het kwaliteits-, risico-, plannings- en financieel management binnen het programma of project;
 • verzamelen van informatie via gesprekken en uit verschillende systemen voor financiën, planning en kwaliteit;
 • inzichtelijk maken van risico's op het gebied van planning en kosten via rapportages;
 • opnemen van beheersmaatregelen;
 • zorgen voor het creëren en archiveren van de projectdocumentatie.

Jij wordt als projectbeheerser hiërarchisch aangestuurd door de teamleider Toezicht en Ondersteuning en functioneel aangestuurd door de projectleider.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als projectbeheerser
Projectbeheersing vraagt om een aantal specifieke competenties, waaronder analysevaardigheden en klantgerichtheid. Je zorgt voor een kwalitatief goed project, uitgevoerd volgens de gestelde normen. Integriteit en het plannen en organiseren van je werkzaamheden zijn elementen die je ook helpen om alle betrokkenen bij het project te informeren. Je zoekt actief de samenwerking op, kijkt kritisch naar je eigen handelen en ontwikkelt jezelf tot een onmisbare speler binnen projecten van de Nationaal Coördinator Groningen.

 • Je koppelt hbo-niveau aan ervaring met projectbeheersing en/of -management, en dus met projectmatig werken.
 • Je kunt adviseren tijdens de verschillende projectfases, want je bent betrokken bij het intakegesprek, diagnose en onderzoek, rapporteren en presenteren.
 • Je hebt inzicht in de taken, organisatie en cultuur van klantgebieden.
 • Je kunt goed analyseren, bent positief-kritisch en denkt in oplossingen.
 • Je hebt kennis van AO-regels en -procedures.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 10
 • Maand­salaris: Min € 2.737 – Max. € 4.400 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 6 maanden
 • Minimaal aantal uren per week:32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van zes maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Zet je in voor de veiligheid van de bewoners in Groningen. Wil jij samen met ons werken aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen? We ontvangen jouw sollicitatie met cv graag voor 30 november 2020.
 • De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van een van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Realisatie is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van projecten op het gebied van de versterking. Adressen die uitvoeringsgereed zijn op basis van het versterkingsbesluit, worden hier daadwerkelijk gerealiseerd en opgeleverd. De afdeling realisatie bestaat uit twee teams.

Team Projectleiding
Team Projectleiding is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de versterkingen aan alle aangewezen projecten en adressen. Dit gebeurt met behulp van bouwbedrijven en aannemers. Inclusief het leveren van nazorg aan bewoners.

Team Toezicht en Ondersteuning
Team Toezicht en Ondersteuning verzorgt het aanleveren van een genormeerde adequate projectondersteuning op aanvraag van de projectleiders. Daarnaast houdt dit team toezicht op de werkzaamheden van betrokken marktpartijen.

Nationaal Coördinator Groningen

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en de Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor ligt in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Voor meer informatie over deze vacature:

Meneer Martien Meekes, Teamleider Toezicht & Ondersteuning

06-50192638

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren

Wil jij samen met ons werken aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen? Stuur het sollicitatieformulier projectbeheerser met cv graag voor 30 november 2020 naar ons toe.