Kostendeskundige

Functie­omschrijving

Het veiliger maken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen is een hele operatie. Een operatie die zo goed mogelijk uitgevoerd moet worden tegen de juiste kosten. Dat is jouw expertise.

Jij realiseert een goed beleid op het gebied van kostenberekeningen. Zo zorg je ervoor dat de uitgevoerde beoordelingen voldoen aan alle kostentechnische eisen. 

Jouw verantwoordelijkheden als kostendeskundige

Met liefde voor de bouw en een goed gevoel voor cijfers draag jij als kostendeskundige bij aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen. Je signaleert kansen, risico’s en afwijkingen en adviseert zowel interne als externe stakeholders op dit gebied. Ook houd je toezicht op de uitvoering van het beleid en stuur je bij waar nodig. Zo houd jij het overzicht bij het: 

 • Opstellen van het acceptatiebeleid met betrekking tot kostenindicaties van externe leveranciers in het opname- en normeringsproces.
 • Vernieuwen en verbeteren van kostentechnische producten en diensten die betrekking hebben op het opname- en normeringsproces. Je hebt hierbij een adviserende en coördinerende rol.
 • Adviseren van externe leveranciers bij de levering en uitvoering van complexe kostenindicaties en technische producten en diensten.
 • Uitvoeren van reviews en acceptaties. Ook evalueer je de uitvoering van reviews en acceptaties van collega’s binnen de afdeling.
 • Adviseren en ondersteunen van de directie, het management en andere belanghebbenden. 

Als kostendeskundige word je hiërarchisch aangestuurd door het afdelingshoofd Opname & Normering en functioneel aangestuurd door de coördinator Acceptatie.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als kostendeskundige

Bij het ontwikkelen van beleid en het geven van advies komen jouw analytische vermogens uitstekend uit de verf. Ook kun je vertrouwen op je integriteit, onafhankelijkheid en scherpzinnige oordeelsvorming. Bij alles wat je doet, ga je resultaatgericht te werk en houd je steeds grip op de voortgang. Je kunt bovendien uitstekend reflecteren op je eigen handelen en samenwerken gaat je goed af. Daarnaast beschik je over: 

 • Een wo-diploma richting technische bedrijfskunde of vergelijkbaar.
 • Meerdere jaren ervaring in advisering en uitvoering in de bouwsector.
 • Kennis van:
  - technische bouwkunde.
  - financiële processen en projectbudgettering.
  - technische constructies.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 12
 • Maand­salaris: Min €3.815 – Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 28
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van één van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Afdeling Opname & Normering is verantwoordelijk voor het in opdracht geven van opnamen en beoordelingen en de acceptatie hiervan, met als eindresultaat een normbesluit. Als een gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet, bevat het normbesluit de randvoorwaarden voor de versterking ervan. Middels het normbesluit worden de resultaten van de beoordeling met eigenaren/ bewoners besproken. Daar zijn twee teams bij betrokken. 

Team Acceptatie neemt de acceptatie en steekproefsgewijze beoordeling van technische documentatie van opname en normeringen op zich. Team Normbesluit verzorgt de juridische afhandeling van normbesluiten en de informatieaanlevering voor bezwaar en beroep.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Sollicitatie

Wij ontvangen graag voor 9 april 2020 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Kostendeskundige

Meer informatie

Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Lucas Poppinga, Afdelingshoofd Opname & Normering NCG via 06 - 50 16 98 66.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Bibiane Vijfschaft, Adviseur Werving & Selectie via 06 –15 49 67 24.