Financieel controller

Functie­omschrijving

Met het strategisch, tactisch en economisch beleid van NCG bijdragen aan een stabiel en aardbevingsbestendig Groningen. Het maakt je trots. 

Dat inwoners van Groningen veilig wonen, werken en naar school kunnen gaan, is de missie van Nationaal Coördinator Groningen. Een effectieve planning van de bedrijfsprocessen is daarbij van belang. Het strategisch, tactisch en (financieel) economisch beleid van de organisatie speelt een grote rol. Jij bent dan ook enorm belangrijk als financieel controller.

Jouw verantwoordelijkheden als financieel controller

Loyaliteit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van Groningen vind je belangrijk als financieel controller. Jij zorgt voor sturing, beheersing, verantwoording en toezicht van het beleid van de organisatie. Daarmee weet je een optimale bedrijfsvoering te waarborgen zodat NCG zijn missie weet te behalen: een veilig en aardbevingsbestendig Groningen. Je dagelijkse werkzaamheden zijn het:

 • Coördineren, ondersteunen en bewaken van de totstandkoming van de planning & control-cyclus.
 • Opstellen van de (geconsolideerde) jaarbegroting en zorgen voor de maand-, kwartaalrapportages en prognoses.
 • Analyseren en onderbouwen van de maand- en kwartaalrapportages (financieel en non financieel).
 • Opstellen van het jaarverslag en de kwartaalrapportage.
 • Evalueren en adviseren van de doelmatigheid en efficiency met betrekking tot bestaande werkwijzen en procedures binnen de organisatie.
 • Verrichten van financiële analyses op rapportages, het uitvoeren van cijferbeoordelingen en het signaleren van significante verschillen aan het management.
 • Ontwerpen, beheren en realiseren van het fiscaal beleid en de planning & control voor de organisatie. (In samenwerking met Economische Zaken en Buitenlandse Zaken).

Als financieel controller word je hiërarchisch aangestuurd door de teamleider Bedrijfsvoering en werk je nauw samen met de concern- en programmacontrollers uit het team Control.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als financieel controller

Dat je goed bent met cijfers spreekt voor zich. Als financieel controller is integriteit, resultaatgerichtheid en bewust zijn van je omgeving ook van belang. Daarnaast beschik je over:

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Een afgeronde wetenschappelijke opleiding in (bedrijfs)economische of financiële richting.
 • Meerdere jaren relevante ervaring in audit- en adviestrajecten.
 • Ervaring met specifieke processen, systemen, procedures en werkwijze van financiële control binnen de Rijksoverheid.
 • Kennis van en/of inzicht in:
  - Bedrijfseconomische processen op het gebied van planning & control.
  - Boekhouden en fiscale zaken.
  - Projectmatig werken. 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 12
 • Maand­salaris: Min €3.815 – Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 28
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Bijzonderheden

Overige arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Afhankelijk van je huidige dienstverband word je een vast dienstverband of een dienstverband met proeftijd aangeboden. 

Zet je in voor de veiligheid van de bewoners in Groningen. Wil jij samen met ons werken aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen? We ontvangen jouw sollicitatie met cv graag voor 9 april 2020.

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang. Hierna hebben medewerkers van de Rijksoverheid voorrang op externe kandidaten. 

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee. Als je solliciteert vanuit bovengenoemde gemeenten en overheidsinstellingen, de overige departementen, de rijksdiensten, de Hoge Colleges van Staat of de rechterlijke macht, dan wordt je sollicitatie met voorrang behandeld. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Per 1 januari 2020 ondersteunt de nieuwe Afdeling Bedrijfsvoering zowel de processen rond de versterking als de processen van NCG als bedrijf. In de ondersteuning van het versterkingsproces betekent dit dat de afdeling verantwoordelijk is voor het signaleren en beheersen van risico’s en kwaliteit, proces en productverbetering. En project- en programma control, inkoop, rapportages en informatievoorziening. Daarnaast zorgt de Afdeling Bedrijfsvoering organisatiebreed voor concern control, het inregelen van en uitvoering geven aan IT en functioneel beheer, personeelsbeleid, facilitaire zaken, huisvesting, en corporate inkoop.

Team Financiële Administratie
Het team Financiële Administratie is verantwoordelijk voor de financiële control, en financiële- en bedrijfsadministratie. Dit betekent dat het team Financiële Administratie:

 • Gericht is op correcte en betrouwbare verzameling, vastlegging en verwerking van financiële gegevens.
 • Nauw samenwerkt met de afdeling Control.
 • Een adequate administratieve inrichting, randvoorwaarden en instrumenten (formulieren) voor het financieel administratief beleid realiseert.
 • Zorgt voor een snelle en betrouwbare administratieve afhandeling van de financiële processen, waaronder prestatieverklaringen organiseren, verwerken en betalen facturen, debiteuren- en crediteurenbeheer, openstaande posten.
 • Verantwoordelijk is voor het beheren van de debiteurenportefeuille, crediteuren en cashflowbeheer.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Sollicitatie

Wij ontvangen graag voor 9 april 2020 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Financieel Controller.

Contactpersonen

Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Marcel Tijssens, Kwartiermaker Financiële Administratie via 06 - 21 37 05 00.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Bibiane Vijfschaft, Adviseur Werving & Selectie via 06 – 15 49 67 24.