Coördinator Klachtenafhandeling, Privacy & WOB

Functie­omschrijving

Niet alleen de veiligheid van hun woningen staat in het aardbevingsgebied voorop. Jij en je team nemen óók de privacy en klachten van de Groningers serieus. 

Bij de versterking van woningen en gebouwen in Groningen spelen ook tal van juridische zaken mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld met klachten om? Bij wie komen WOB-verzoeken terecht? En wat te doen bij schendingen van privacy? Stuk voor stuk interessante uitdagingen voor jou en je team. 

Jouw verantwoordelijkheden als coördinator Klachtenafhandeling, Privacy & WOB.

Je coördineert de werkzaamheden binnen het Team Klachtenafhandeling, Privacy & WOB en adviseert het management van de Afdeling Juridische & Economische zaken over privacy-aangelegenheden en gecompliceerde, gevoelige of strategische dossiers. Dat komt tot uitdrukking in de volgende activiteiten: 

 • Behandelen van complexe klachten, privacy- en WOB-verzoeken.
 • Begeleiden van je team bij de afhandeling van minder complexe klachten, privacy-kwesties en WOB-verzoeken.
 • Voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van juridische en economische producten, diensten, kaders en beleid.
 • Ontrafelen van complexe juridische vraagstukken en zorgen voor een juiste afhandeling van acties; bij vertraging of stagnatie neem je maatregelen.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor externen, verbindingen leggen tussen partijen en de juiste contacten benutten om doelstellingen te bereiken.
 • Zorgen voor een uniforme werkwijze binnen het team en een bewonersgerichte wijze van communiceren over klachten, WOB-verzoeken en afhandeling van privacyklachten. 

Als coördinator Klachtenafhandeling, Privacy & WOB word je hiërarchisch aangestuurd door het afdelingshoofd Juridische & Economische Zaken.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als coördinator Klachtenafhandeling, Privacy & WOB.

Je weet als geen ander complexe kwesties te ontleden en om te zetten in doortimmerde adviezen. Die presenteer je ook met veel overtuigingskracht. Tegelijkertijd herken je gevoeligheden bij mensen en in organisaties en weet je daar flexibel mee om te gaan. Verder ben je een goede netwerker die beschikt over: 

 • Wo-werk- en -denkniveau en een relevante opleiding zoals Rechtsgeleerdheid.
 • Ruime ervaring met adviestrajecten.
 • (Enige) ervaring met het aansturen van adviestrajecten en/of (kleine) teams.
 • Het vermogen om bijeenkomsten en/of workshops te (bege)leiden.
 • Kennis van projectmatig werken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 12
 • Maand­salaris: Min €3.815 – Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van één van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Afdeling Juridische & Economische Zaken ziet toe op en adviseert over het handelen van NCG (zowel intern als extern) op juridisch en economisch gebied. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het ontwikkelen en leveren van juridische en economische (financiële) producten en diensten die de toets der kritiek doorstaan. 

De afdeling bestaat uit twintig medewerkers die onderverdeeld zijn in drie teams: Bezwaar & Beroep, Advies- & Productontwikkeling en Klachtenafhandeling én Privacy & WOB. 

 • Het doel van het Team Bezwaar & Beroep is het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken op normbesluiten die door de Afdeling Opname & Normering genomen zijn. Het team adviseert ook over bezwaar en beroep op versterkingsbesluiten die door gemeenten zijn genomen.
 • Team Advies & Product Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe juridische en economische producten, diensten, kaders en uitvoeringsbeleid.
 • Het Team Klachtenafhandeling, Privacy & WOB zorgt voor de afhandeling van klachten, WOB-verzoeken, implementeert de AVG en adviseert het management over privacy-aangelegenheden en incidenteel over subsidies.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Sollicitatie

Wij ontvangen graag voor 9 april 2020 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Coördinator Klachtenafhandeling, Privacy & WOB.

Contactpersonen

Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Cris Boonen, Afdelingshoofd Juridische & Economische Zaken via 06 - 25 68 40 78.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Bibiane Vijfschaft, Adviseur Werving & Selectie via 06 – 15 49 67 24.