Constructeur (Opname & Normering) (Schaal 12)

Functie­omschrijving

Veilige, aardbevingsbestendige gebouwen in Groningen?
Jouw ervaring als constructeur telt in het versterkingsproces zwaar mee. 

Voor de bewoners in het aardbevingsgebied staat de veiligheid van hun woningen en andere gebouwen nu voorop. Dus als we die gaan versterken, moeten ook de technische constructies aan alle veiligheidsnormen voldoen. En jij gaat daarop toezien. 

Jouw verantwoordelijkheden als constructeur

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van, adviseren over en realiseren van het beleid omtrent het opname- en normeringsproces op het gebied van constructieberekeningen. Daarnaast houd je toezicht op de uitvoering van het beleid. Doen zich onregelmatigheden voor? Dan stuur je bij. De volgende werkzaamheden voer je in elk geval uit: 

 • Je stelt het beleid op rond de acceptatie van constructieberekeningen bij de uitvraag en levering van (technische) producten en diensten door externe leveranciers in het opname- en normeringsproces. Ook bepaal je binnen welke kaders producten en diensten moeten worden opgeleverd en aan welke eisen ze moeten voldoen.
 • Je adviseert over en coördineert de ontwikkeling, optimalisatie en innovatie van technische producten en diensten in het opname- en normeringsproces op het gebied van constructieberekeningen. Daarnaast signaleer je kansen, risico’s en afwijkingen in dat proces en stem je hiervoor af met externe leveranciers en interne stakeholders.
 • Je adviseert en controleert externe leveranciers bij de levering en uitvoering van complexe constructieberekeningen in technische producten en diensten. Signaleer je afwijkingen in de uitvoering van het beleid, dan stel je bij.
 • Je coördineert, adviseert over en controleert de uitvoering van het acceptatiebeleid waar het constructieberekeningen betreft. Ook voer je zelf complexe reviews en acceptaties uit en evalueer je de uitvoering van reviews en acceptaties door collega’s op je afdeling.
 • Je geeft vanuit je eigen expertise advies en ondersteuning aan het management via het hoofd van de Afdeling Opname & Normering. 

Als constructeur van het Team Acceptatie word je hiërarchisch aangestuurd door het hoofd van de Afdeling Opname & Normering en functioneel door de coördinator Acceptatie.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als constructeur
Je bent analytisch sterk, treedt onafhankelijk op en oordeelt integer. Bovendien kun je uitstekend samenwerken. Verder beschik je over: 

 • Wo-werk- en -denkniveau met een afgeronde wo-opleiding richting bouwkunde, techniek of vergelijkbaar.
 • Ruime ervaring met adviseren in de bouwsector.
 • Kennis van en inzicht in technische bouwkunde, financiële processen en projectbudgettering en technische constructies.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Maand­salaris Min € 3.815 – Max. € 5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Zet je in voor de veiligheid van de bewoners in Groningen. Wil jij samen met ons werken aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen? We ontvangen jouw sollicitatie met cv graag voor 9 april 2020.

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van één van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Afdeling Opname & Normering is verantwoordelijk voor het uitzetten en accepteren van opnamen en beoordelingen, met als eindresultaat een normbesluit. Als een gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet, bevat het normbesluit de randvoorwaarden voor de versterking ervan. Deze randvoorwaarden bestaan uit de soort maatregelen, een indicatie van het budget en een termijn waarbinnen de versterking uitgevoerd moet worden. Daar zijn twee teams bij betrokken. 

Team Acceptatie neemt de acceptatie en steekproefsgewijze beoordeling van technische documentatie van opname en normeringen op zich. Team Normbesluit verzorgt de juridische afhandeling van normbesluiten en de informatieaanlevering voor bezwaar en beroep.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Sollicitatie

Wij ontvangen graag voor 9 april 2020 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Constructeur (Opname & Normering). 

Meer informatie

Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Lucas Poppinga, Afdelingshoofd Opname & Normering via 06 - 50 16 98 66.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Bibiane Vijfschaft, Adviseur Werving & Selectie via 06 – 15 49 67 24.