Adviseur (Ontwikkeling)

Functie­omschrijving

En als de gevaren en risico’s in kaart zijn gebracht? Dan help jij bij het maken van beleid.
Waardoor de inwoners van Groningen weer veilig kunnen wonen, werken en leven. 

Bij het aardbevingsbestendig maken van de gebouwen in Groningen, is de jaarlijkse HRA-cyclus leidend. Maar vervolgens moeten de bevindingen naar beleid vertaald worden. Daarin vervul jij een belangrijke ondersteunende rol. 

Jouw verantwoordelijkheden als adviseur

Je draagt bij aan het realiseren van beleid en het vaststellen van kaders bij de ontwikkeling van een strategie uit de jaarlijkse HRA-cyclus. Daarbij heb je zowel een coördinerende als een adviserende rol richting stakeholders (denk aan het Rijk, belangenbehartigers, gemeenten en pandeigenaren) en interne afdelingen. Je werkzaamheden op een rij: 

 • Ondersteunen bij de vertaling van ontwikkelingen binnen de politiek, het regionale bestuur en de samenleving naar concrete behoeftes voor je eigen beleidsthema.
 • Ondersteunen bij de vertaling van specifieke behoeftes van NCG en je beleidsthema naar concrete besluitvormingsstukken voor de politiek, het regionale bestuur en samenwerkingsverbanden.
 • Adviseren over en inhoudelijk ondersteunen bij de totstandkoming van het beleid binnen jouw thema. Dat doe je in sectorale, regionale en/of maatschappelijke samenwerkingsverbanden en door inhoudelijke voorbereiding.
 • Adviseren bij de ontwikkeling van strategisch beleid binnen jouw thema, bijdragen aan de integrale afstemming met interne afdelingen en externe stakeholders en de vertaalslag maken naar de operationele uitvoering.
 • Signaleren van kansen en risico’s voor beleidsthema’s en verbeteringen en/of vernieuwingen voorstellen voor de realisatie.
 • Monitoren van de uitvoering van opgesteld beleid en de resultaten van de uitvoering. Van daaruit adviseer je in- en externe betrokkenen.
 • Vanuit je eigen expertise advies en ondersteuning bieden aan het management en andere betrokkenen.

Als adviseur bij het Team Strategische Planning & Coördinatie word je hiërarchisch en functioneel aangestuurd door je teamleider.

Functie-eisen

Jouw kwaliteiten als adviseur

Analyseren, netwerken, overtuigen en plannen en organiseren: je beheerst het van nature. Ook verwachten wij en de Groningse bewoners de nodige creativiteit van je. Waar je verder nog over beschikt? 

 • Wo-werk- en denkniveau met minimaal een relevante hbo-opleiding.
 • Kennis van en inzicht in opdrachtgeverschap (onder andere uitbesteden en contractmanagement).

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 11
 • Maand­salaris: Min € 3.256 – Max. € 5.003 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 28
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In principe bieden we je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de duur van 6 maanden die bij gebleken geschiktheid omgezet wordt naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

De werving vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Ben je nu in dienst van één van de ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de provincie Groningen, of de gemeenten in het aardbevingsgebied (gemeente Groningen, Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen)? Dan heb je als interne kandidaat voorrang op externe kandidaten.

Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit duidelijk in je sollicitatiebrief en stuur een kopie van de aanwijzingsbrief mee. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het proces van de ‘Hazard and Risk Assessment’ (HRA) tot en met de prioriteitstelling van de gemeentelijke opdrachtgevers in de lokale jaar- en meerjarenplannen. Behalve dat Ontwikkeling de gemeenten ondersteunt bij het voorbereiden en uitzetten van deze plannen, neemt de afdeling ook de bewoners- en zaakbegeleiding gedurende het gehele versterkingsproces op zich. 

Ontwikkeling bestaat uit twee teams. Team Gebieden is het primaire aanspreekpunt voor gemeenten (op tactisch/operationeel niveau) en bewoners. En Team Strategische Planning & Coördinatie houdt zich bezig met de jaarlijkse HRA-cyclus, het accountschap van stakeholders TCV en TCMG, en NCG-planning naar aanleiding van input van de operationele afdelingen.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het centrum van Groningen, dichtbij het centraal station. Ook hebben we zes kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Sollicitatie

Wij ontvangen graag voor 9 april 2020 je sollicitatie met cv via het sollicitatieformulier Adviseur Ontwikkeling.

Contactpersonen

Meer informatie over de vacature? Neem contact op met Lucy Goslinga, Teamleider SP&C via 06 - 55 48 40 94.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met Bibiane Vijfschaft, Adviseur Werving & Selectie via 06 – 15 49 67 24.