Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van de twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Nationaal Coördinator Groningen

Sinds het begin van 2015 wordt door twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid gewerkt aan het versterken van woningen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Hans Alders geeft leiding aan dit samenwerkingsverband.

Het belang van de inwoners staat centraal

De Nationaal Coördinator Groningen gaat ervoor zorgen dat deze operatie goed en snel verloopt. Hij moet de verschillende (overheids)partijen bij elkaar brengen en uitvoeringsproblemen in de regio identificeren en oplossen. Dit alles om te bouwen aan de veiligheid en leefbaarheid in Groningen. Het belang van de inwoners staat hierbij centraal.

Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'

De Nationaal Coördinator Groningen heeft samen met de bestuurders en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de plannen voor de komende vijf jaar. Hierbij is gekeken wat er moet gebeuren en in welke volgorde. In het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' zijn deze plannen uitgewerkt. Op 4 november 2015 heeft de Nationaal Coördinator Groningen het meerjarenprogramma gepresenteerd. 
Het conceptprogramma is in november besproken met de maatschappelijke en bestuurlijke organisaties. Op 18 december 2015 heeft het Kabinet ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De colleges van B&W van de twaalf gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben tevens ingestemd met het Meerjarenprogramma (behoudens met aanpassing van de regeling waardevermeerdering).

De Nationaal Coördinator Groningen is aangesteld op initiatief van twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.