Nationaal Coördinator Groningen

Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. Hans Alders geeft leiding aan dit samenwerkingsverband.

De Nationaal Coördinator Groningen
Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de medewerkers van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). NCG helpt de schadeafhandeling te verbeteren en werkt aan het versterken van woningen en gebouwen maar ook aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De bewoner staat hierbij centraal.

Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'
De gaswinning en dreiging van aardbevingen hebben grote invloed op het dagelijks leven van de inwoners van het gaswinningsgebied. NCG wil Groningen aardbevingsbestendig en kansrijk maken.
NCG maakt daar plannen voor en legt deze vast in het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Jaarlijks actualiseert NCG het meerjarenprogramma op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De plannen komen tot stand in samenwerking met verschillende overheden en maatschappelijke organisaties.

Contactgegevens

Paterswoldseweg 1
9726 BA Groningen

website

http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl