Senior bestuurlijk adviseur

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Functieomschrijving

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is de instantie waar mensen terecht kunnen voor vergoeding van de schade die zij hebben door bodembeweging vanwege gaswinning in Groningen. Dit is een belangrijke maatschappelijke taak. Het IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en onafhankelijk.

Wie zoeken we?

Als senior bestuurlijk adviseur van het cluster bestuursadvisering zit je dicht op de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Met jouw ervaring en antenne voor de uitdagingen van een politiek-bestuurlijke omgeving ben je een strategisch adviseur en sparringpartner voor het bestuur en het managementteam. Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, het bestuur en het management over uiteenlopende gevoelige onderwerpen die te maken hebben met de schadeafhandeling. Je richt je inhoudelijk op uiteenlopende (zeer) complexe onderwerpen binnen het schadeproces. Dit betreft onder andere verbeteringen bedenken en die uitwerken in een notitie voor besluitvorming. Je bereidt bestuurlijke overleggen (inhoudelijk) voor met stakeholders. Ook draai je mee op inhoudelijke dossiers met een grotere politiek-bestuurlijke component.

Taken
Hiermee ga je onder andere aan de slag:

 • Het adviseren van de organisatie en het bestuur van het IMG over politiek-bestuurlijke aangelegenheden.
 • Voorbereiden en voeren van stakeholdergesprekken met onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), overige stakeholders als bijvoorbeeld de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), maatschappelijke organisaties en lokale en regionale overheden. Gemaakte afspraken vertaal je in concrete acties en je zorgt dat deze ook uitgevoerd worden.
 • Meewerken aan inhoudelijke dossiers die in de politiek-bestuurlijke aandacht staan.
 • Coördineren en voorbereiden van uitvoeringstoetsen voor nieuwe wet- en regelgeving die het IMG gaat uitvoeren.
 • Bijdragen aan de goede samenwerking tussen bestuur en organisatie.

Om het concreet te maken een voorbeeld van een werkdag bij het cluster bestuursadvisering
09:00 uur Clusteroverleg bestuursadvisering (je directe collega’s).
10.00 uur Expert meeting over schadeafhandeling, waarbij je je inhoudelijke inbreng overtuigend meegeeft.
13.00 uur Bespreking met Algemene Rekenkamer over opvolgonderzoek.
14.00 uur Werken aan voorbereiding bestuurlijk overleg Gasberaad.
16.30 uur Overleg met collega over de inhoudelijke reactie van het IMG op aanpassingen van de Tijdelijke wet Groningen en deze vervolgens op papier zetten.

Waar kom je te werken?
De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling (BJZS) is het centrum van de bestuurlijke en juridische kennis van de ambtelijke ondersteuning aan het bestuur van het IMG. BJZS is onderverdeeld in meerdere teams. Het cluster bestuursadvisering (4 fte) maakt onderdeel uit van het Team Bestuurlijk en Juridisch Advies (BJA, circa 23 fte). BJA adviseert het bestuur van het IMG en de organisatie over (politiek) bestuurlijke en juridische aangelegenheden en is het bestuurlijk en juridisch geweten van de organisatie. Het cluster bestuursadvisering heeft een breed netwerk binnen en buiten het IMG en kan voor de juridische vraagstukken terugvallen op de hoogwaardige juridische expertise die het team BJA heeft.
We zijn een hecht en loyaal team en werken nauw met elkaar samen. We stimuleren elkaar ook om de samenwerking buiten de afdeling op te zoeken.

Een collega over het cluster:
“De cultuur kenmerkt zich door goede samenwerking, pionieren op een betrekkelijk nieuwe taak met groot maatschappelijk belang, hard werken en humor. Iedereen is zich zeer bewust van de taak om de getroffen inwoners zo goed als mogelijk te helpen.”

Ben jij onze nieuwe enthousiaste collega die graag midden in de actualiteit werkt?

Eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Ronald Diekema (06-46058664).

Functie-eisen

 • Een afgeronde juridische (WO) opleiding.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Affiniteit met juridische vraagstukken (bijv. je bent jurist, bestuurskundige en/of je hebt praktijkervaring).
 • Aantoonbare ervaring met het behandelen van complexe en gevoelige dossiers, buiten of binnen de (rijks)overheid.
 • Aantoonbare ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Competenties:

Je bent:

 • Een stevige adviseur en analystisch sterk.
 • Bestuurssensitief en hebt een goede politieke antenne.
 • Je kunt zowel op inhoud als op proces de bredere (strategische) context zien.
 • Je kunt zelfstandig opereren en weet je staande te houden in een complexe omgeving.
 • Een netwerker die er sterk op gericht is om samen de gewenste doelen te realiseren.
 • Maatschappelijk betrokken, goed geïnformeerd en je voelt je thuis in het complexe krachtenveld in de Groningse regio.
 • In staat je de inhoud van het gasbevingsdossier snel eigen te maken.

In je werk laat je zien dat je:

 • Goed samenwerkt, effectief beïnvloedt en overtuigend bent.
 • Zorgvuldig en secuur werkt.
 • Met overtuiging een standpunt uitdragen, tegenwicht durft te bieden en draagvlak kunt creëren.
 • Je houdt aan termijnen en deadlines en op tijd start om afspraken na te komen, zonder dat anderen je hieraan hoeven te herinneren.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 12
Maandsalaris: Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wanneer je solliciteert bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals deze in de functie-eisen staat omschreven. Geef dit duidelijk aan in je cv. Daarnaast vragen we je om in je sollicitatiebrief twee voorbeelden te geven van complexe vraagstukken die je (samen met anderen) in de bestuursadvisering hebt behandeld en te beschrijven welke rol jij daarbij vervuld hebt (op inhoud en proces). Je kunt deze voorbeelden uiteraard anonimiseren.

Een casus uitwerken kan onderdeel van de selectieprocedure zijn.
Als we referenties willen inwinnen, stellen we je hiervan vooraf op de hoogte.

Het gaat om een vaste aanstelling, tenzij je gelet op je kennis en ervaring niet gelijk op vaste taken kan worden ingezet. Dan is een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één of twee jaar mogelijk. Als je op een tijdelijke functie wordt aangenomen behoort, afhankelijk van je persoonlijke groei, op termijn een vaste aanstelling zeker tot de mogelijkheden. Het is mogelijk om ten minste 50% van de werktijd thuis te werken.

De inschaling vindt plaats op schaal 11 of schaal 12 en is afhankelijk van de kennis en ervaring.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren?

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Solliciteren