Solution architect Blueriq platform

Functie omschrijving

Als solution architect en sparringpartner verbeter je de digitale dienstverlening aan ondernemers. Dat doe je met de focus op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van de diensten. Als solution architect ben je sparringpartner voor het UPNL-programma. En ben je onze security champion rondom Blueriq-implementaties.

Het team Platform Zaakgericht Werken zoekt jou
Het team werkt met het 'Blueriq as a service'-platform. De tool die primaire processen digitaal ondersteunt. Softwareontwikkelingsteams werken met dit platform om primaire processen (zoals subsidieregelingen) te digitaliseren en in productie te nemen. De infrastructuur van het platform is gebaseerd op een containermanagementplatform met daarbovenop een CI/CD-pijplijn die de softwareontwikkelingsteams ondersteunt.

Verschillende opdrachtgevers van DICTU maken gebruik van het Blueriq-uitvoeringsplatform. Jouw werkzaamheden zijn:

• doorontwikkelen van Blueriq als een service platform
• inventariseren van functionele, applicatieve en infrastructurele vraagstukken
• organiseren van authenticatie
• integratie van documentmanagement en archivering
• afstemmen van taken en verantwoordelijkheden met collega solution- en infra-architecten

Kom erbij. Kom werken bij DICTU. We zijn een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Ruim 1.600 gedreven professionals werken in Den Haag, Assen en Zwolle. Wij zorgen voor de IT-systemen van de Rijksoverheid. Allemaal voor de BV Nederland.

Functie-eisen

Jij staat voor een goede samenwerking en met jouw voelsprieten ben je sensitief voor de diverse belangen in de organisatie. Je manoeuvreert handig mee met de diverse werkculturen en processen. Je overziet de complexiteit, maakt een heldere analyse en blijft kritisch. Binnen het programma pak je jouw verantwoordelijkheid en organiseer je taken voor jezelf en anderen. Ook bewaak je de planning. Je communiceert duidelijk en vriendelijk. Daarnaast breng je:

• wo-werk- en -denkniveau
• ervaring met IT-architectuur en kennis van relevante architectuuraspecten
• kennis van zaakgericht werken implementaties en specifiek Blueriq
• ervaring met methodes, tools zoals ontwikkelstraten (CI/CD), hosting en bouwblokken, containerisatie.
• ervaring met inrichtingsvraagstukken rondom Authenticatie, Document Management, Datamanagement vraagstukken

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4278,- tot €6320,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces. Na de periode van de tijdelijke arbeidsovereenkomst is de intentie de overeenkomst voor onbepaalde tijd voort te zetten. Direct een contract voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.

DICTU maakt dat het werkt, werk jij mee?

www.dictu.nl

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DICTU is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Ruim 1.800 gedreven professionals werken in Den Haag, Assen en Zwolle vol enthousiasme en met focus op de klant aan voor Nederland belangrijke IT-systemen.

Wij ondersteunen vooral de ministeries van EZK en LNV, inclusief hun uitvoeringsorganisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarnaast leveren wij bepaalde ICT-diensten ook aan andere organisaties binnen het Rijk.

DICTU legt zich toe op het ontwikkelen en beheren van systemen en applicaties en de bijbehorende dienstverlening. Dat kunnen bedrijfsvoeringsapplicaties, websites en apps zijn, maar ook digitale werkplekken en applicaties op het gebied van subsidies, inspecties en registers. Wij maken daarbij gebruik van moderne technieken en ontwikkelingen zoals Cloud, Mobile en Big Data.

Wij stellen kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en informatieveiligheid centraal. Niet voor niets voldoen onze processen en systemen aan de internationale beveiligingsnorm ISO 27001. De Nederlandse burger mag erop vertrouwen dat de data en systemen die DICTU beheert niet in verkeerde handen komen.

Platform Zaakgericht Werken

Het Platform Zaakgericht Werken (gebaseerd op Blueriq) is een van de zaakgerichte diensten binnen DICTU. Op dit moment zijn er vier implementaties binnen RVO en de NVWA. DICTU is verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van dit platform.


Reageer op deze vacature