Mienskipssintrum Leppehiem

Leppehiem heeft tot doel om huisvesting, zorg, ondersteuning en daaraan gerelateerde sociaal-maatschappelijke dienstverlening te bieden aan ouderen uit de regio welke deze zorg en ondersteuning behoeven op basis van de vraag en behoefte van cliënt. Leppehiem wil cliënten uit de regio ondersteunen bij het zelfstandig wonen en bijdragen aan het maatschappelijke welbevinden van deze cliënten.