MEE Noord

MEE Noord is een expertiseorganisatie voor mensen met een beperking. Met de focus op mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel, bieden we verschillende vormen van ondersteuning en diagnostiek aan kinderen, jongeren en volwassenen. Altijd specialistisch, daadkrachtig en onafhankelijk. We werken met diverse methodieken, gaan voor maatwerk en staan altijd naast de cliënt.