Neuroloog

Jouw rol in het team
De vakgroep Neurologie maakt onderdeel uit van het Medisch Specialistisch Bedrijf Martini van het Martini Ziekenhuis. Vanwege groei in de werkzaamheden zoeken wij een:

Neuroloog (0.8 fte)

Over het team
De vakgroep Neurologie & KNF telt nu 10 leden (9.3 FTE) met één Chef de Clinique en meerdere assistenten, al dan niet in opleiding. De vakgroep heeft in samenwerking met het UMCG de deelopleidingsbevoegdheid voor de algemene neurologie. Onze afdeling Neurologie telt 28 bedden met een stroke unit van 8 bedden voor onze acute CVA zorg met trombolyse faciliteiten. Op de polikliniek werken verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialisten. Er zijn gestroomlijnde trajecten aanwezig voor TIA, CTS, hoofdpijn, slaapstoornissen en dementie. Wij werken samen met het UMCG op bijvoorbeeld het gebied van de intra-arteriële behandeling van herseninfarcten en de neuro-oncologie. Samen met het UMCG en OZG participeren wij in het MS Centrum Noord Nederland. In samenwerking met het UMCG hebben wij ook het 'Punt voor Parkinson' opgezet. Daarnaast hebben wij een geaccrediteerd multidisciplinair Hoofdpijn Centrum en vervullen wij consulentschappen in verscheidene omringende verpleeghuizen en in Lentis (GGZ) in Zuidlaren.

Wij vragen van jou
Wij zoeken een enthousiaste collega met een brede vakinhoudelijke interesse, die bereid is over de grenzen van het vak samen te werken in ons groeiende ziekenhuis. We verwachten dat je zelfstandig in staat bent de gebruikelijke klinische en poliklinische werkzaamheden te verrichten en dat je participeert in de onderzoeken op onze afdeling Klinische Neurofysiologie en het onderwijs aan AIOS, ANIOS en coassistenten. Ook verwachten wij bereidheid tot deelname aan stafwerkzaamheden en organisatorische taken binnen de vakgroep.

Er is ruimte om een aandachtsgebied uit te oefenen of te ontwikkelen.

Dit krijg je ervoor terug
Een uitdagende functie in een dynamisch team, met veel ruimte voor verdere professionele ontwikkeling. Het ziekenhuis heeft een goed geoutilleerde afdeling KNF, een afdeling Neurochirurgie, Neuroradiologie en Neuropsychologie. Er zijn 1-2 AIOS die samen met 6-7 ANIOS de volledige voorwachten doen.

Na een selectieprocedure van de vakgroep en de toelatingscommissie bieden wij je een positie als maat binnen het MSB Martini (0.8 fte). Het MSB werkt met een inverdienregeling. De proefperiode bedraagt 12 maanden. Mocht je de voorkeur hebben om eerst te starten als Chef de Clinique dan is dit eveneens bespreekbaar.

Inlichtingen
Wil je meer weten over de vacature? Bel met Johan Berghuis, medisch coördinator, of Jan Meilof, voorzitter, tel. (050) 524 6235.

Belangstelling?
Je brief en curriculum vitae ontvangen we graag voor 12 oktober 2023 per mail. Je sollicitatie kun je richten aan het bestuur van het Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis, ter attentie van Ellie van Turnhout, Bureau Medische Staf, ToetredingVMS@mzh.nl.

We houden de werving en selectie graag in eigen hand. Daarom maken we geen gebruik van uitzendbureaus en/of werving en selectiebureaus.