Lid Cliëntenraad

Jouw rol in het team
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van ons, zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de Cliëntenraad. Ben je bekend met het Martini Ziekenhuis als patiënt, mantelzorger of verbonden aan een patiëntenorganisatie? Dan is deze rol wellicht iets voor jou. Je bent een doortastende en resultaatgerichte partner die zich inzet voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten en het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarnaast ben je spreekbuis voor alle patiënten en hun familie.

Om focus aan te brengen in het werk, wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Onze focuspunten voor het komende jaar zijn: patiëntenparticipatie, communicatie en de juiste zorg op de juiste plek/ketenzorg. Ook wordt het ziekenhuisbeleid getoetst aan de hand van zorgpaden en de patiëntenreis. Dit geeft inzicht of het Martini de goede dingen doet, en ze goed doet. Binnen de cliëntenraad worden verschillende taken en aandachtsgebieden, in onderling overleg, verdeeld.

In deze rol ben je een gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, de Medische Staf, managers/directeuren, adviesorganen zoals de OR en andere relevante externe partijen in de regio. Het werk kost gemiddeld 10-15 uur per maand en bij voorkeur (deels) ook overdag. De vergaderingen vinden maandelijks plaats op de woensdagavond van 17.30 – 19.30 uur.

Het betreft een functie op vrijwillige basis, waarvoor een vacatieregeling van toepassing is.

Over het team
De Cliëntenraad
Het Martini Ziekenhuis heeft een eigen Cliëntenraad en bestaat uit 7 personen. Onder cliënten vallen alle patiënten en hun partners of familieleden. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van ons ziekenhuis. Door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) heeft iedere zorginstelling een cliëntenraad. En daar zijn wij blij mee. We vinden het namelijk heel belangrijk dat cliënten meepraten en meedenken over de zorg en service die we bieden. De Cliëntenraad spreekt namens de cliënt. Vanuit hun eigen ervaring kunnen de leden meedenken over onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn. En met dat advies kunnen wij als Martini Ziekenhuis onze zorg en service zo goed mogelijk organiseren.

Wij vragen van jou

  • Je bent ervaringsdeskundige - als patiënt, als mantelzorger of actief in een patiëntenorganisatie.
  • Je hebt inzicht in en kennis van ontwikkelingen m.b.t. patiëntenparticipatie, met ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg/ketenzorg en weet wat bedoeld wordt met de begrippen als zorgpad en/of patiëntenreis
  • Je bent in staat om het belang van de cliënt op organisatorisch niveau voor het voetlicht te brengen
  • Ervaring en/of interesse op het gebied van kwaliteit & veiligheid is een pré
  • Je bent nieuwsgierig van aard en woonachtig in het verzorgingsgebied van het Martini Ziekenhuis.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw. X.(Xandra) Reinke, voorzitter Cliëntenraad, tel. (06) 2223 7100.

Belangstelling?
Wij ontvangen je reactie graag per mail: clientenraad@mzh.nl vóór 1 november 2021.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.