Enthousiast lid Cliëntenraad Martini Ziekenhuis

Jouw rol in het team
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de Cliëntenraad. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring en/of interesse op het gebied van kwaliteit en veiligheid; u bent bij voorkeur (als patiënt/mantelzorger) bekend met het Martini Ziekenhuis, dan wel verbonden aan een patiëntenorganisatie en op die manier bekend met het Martini Ziekenhuis.

Jaarlijks stelt de Cliëntenraad een Bedrijfsplan op, waarin wordt beschreven waar de Cliëntenraad zich dat jaar op zal focussen.  Aan de hand van het zorg-pad of de patiënten-reis wordt het beleid van het ziekenhuis getoetst: ‘Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Ervaart de cliënt dit ook zo?’  Binnen de Cliëntenraad worden taken en aandachtsgebieden (in onderling overleg) verdeeld.

Het betreft een onbezoldigde functie, waarvoor een vacatieregeling van toepassing is.

Over het team
De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) cliënten van het Martini Ziekenhuis met extra aandacht voor patiënttevredenheid en patiënten participatie.

De Cliëntenraad toetst het ziekenhuisbeleid en adviseert, gevraagd en ongevraagd, vanuit het perspectief van de cliënt. Op deze manier zet de Cliëntenraad zich namens de cliënten van het Martini Ziekenhuis in voor goede kwaliteit van zorg. Het kader voor de advisering is omschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ18). De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur.

Wij vragen van jou
De kandidaat heeft bij voorkeur meerdere van de volgende kenmerken:

  • Minimaal HBO-niveau
  • Heeft inzicht in en kennis van ontwikkelingen m.b.t. patiëntenparticipatie, met ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg/ketenzorg en weet wat bedoeld wordt met de begrippen als zorg-pad en/of patiënten-reis
  • Is in staat om het belang van de cliënt op organisatorisch niveau voor het voetlicht te brengen;
  • Is op de hoogte van de wetgeving omtrent de cliëntenraden;
  • Heeft een onderzoekende en analyserende stijl van denken;
  • Beschikt over organisatiesensitiviteit, hetgeen zich kenmerkt in een zorgvuldige en reflectieve samenwerkende stijl, waarin ruimte wordt gecreëerd om tussen verschillende belangen en meningen op te treden; spreekt dezelfde taal;
  • Is woonachtig in het verzorgingsgebied van het Martini Ziekenhuis.

De werkbelasting is ongeveer 15 tot 20 uur per maand.


Tot slot, herkent u zich in een aantal van de volgende kernwoorden?

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend; samenwerken; proactief; elkaar aanspreken; confronteren; kritisch; humor; verantwoordelijk; ervaringsdeskundig (als patiënt of actief in een patiëntenorganisatie).

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. X.(Xandra) Reinke, voorzitter Cliëntenraad, tel. 06-22237100.

Belangstelling?
Wij ontvangen uw reactie graag vóór 22 maart 2021.

De sollicitatiegesprekken vinden online plaats op 29 maart 2021.

Samen voor de beste zorg!
Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Naast brede basiszorg bieden we complexe zorg in acht expertisecentra. Samen met de Santeon ziekenhuizen werken we continu aan vernieuwing. Daarbij investeren we volop in de opleiding en ontwikkeling van onze mensen.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.