Directeur Kwaliteit

Jouw rol in het team
Als directeur Kwaliteit ben je het boegbeeld van de stafdienst Kwaliteit. Je denkt vanuit deze nieuwe rol/positie mee over de ziekenhuisstrategie en bepaalt wat dit betekent voor de inzet en organisatie van je teams. Je weet vanuit de strategische doelen continu verbetering van kwaliteit van zorg, waardegedreven zorg en patiëntenparticipatie te ontwikkelen. Je toetst de gemaakte strategische keuzes op consequenties voor kwaliteit en patiëntveiligheid.  Daarnaast zie je er op toe dat beleidspunten daadwerkelijk worden ingevoerd en geborgd in de organisatie b.v. wat betreft beleid inzake de Qmentum-accreditatie. Ook ben jij verantwoordelijk voor het monitoren en bewaken van de status en voortgang van kwaliteitsprojecten en ondersteun jij de Raad van Bestuur bij de periodieke integrale rapportage inzake kwaliteit aan o.a. de Raad van Toezicht. In jouw rol ben jij dan ook een goede gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en onderhoud je ook diverse externe contacten zoals: Santeon, ketenpartners, zorgverzekeraars, overheidsinstanties en toezichthoudende instanties (IGJ).

Samen met het team professionals binnen de stafdienst ga jij de volgende stap realiseren in het (door)ontwikkelen van de advisering omtrent kwaliteit en continu verbeteren. Hierbij heb je oog voor je medewerkers en weet je deze te motiveren en in positie te brengen. Je staat voor de uitdaging om sturing te geven aan transitie van de stafdienst, met als doel om samen met de zorg het continu verbeteren van kwaliteit meer toegankelijk en effectief te maken. Je geeft dit o.a. vorm door de ontwikkeling van een meerjaren visie en -planning, je mensgerichte benadering en door interdisciplinaire samenwerking te zoeken. Thema’s die spelen binnen de stafdienst zijn o.a. waardegedreven zorg, dit in nauwe afstemming met de medisch specialisten (VBHC), Qmentum accreditatie, risicomanagement, Lean Six Sigma verbeterprojecten en patiëntenparticipatie. Samen met de teams weet je continue verbetering van kwaliteit van zorg te faciliteren, resultaat te boeken en natuurlijk te zorgen voor werkplezier.

De organisatie
Het Martini Ziekenhuis is een open, betrokken en vooruitstrevend ziekenhuis. Met onze ambities spelen we steeds in op wat verandert in de omgeving. We kennen de behoefte van de patiënt: samen beslissen we over wat gewenst en haalbaar is als het gaat om kwaliteit van zorg en leven. De patiënt voelt zich hierdoor gehoord en gezien. Dat vinden we waardevol. Als topklinisch opleidingsziekenhuis staan we voor een ambitieuze werkomgeving, waar professionals zich kunnen ontwikkelen en met de nieuwste inzichten kunnen bijdragen aan de beste zorg. Dat doen we als #teammartini. Bouwen aan de toekomst van het ziekenhuis doe je samen: als medisch specialisten en ziekenhuisorganisatie en met verwijzers, collega-ziekenhuizen, andere zorgpartners en verzekeraars. Deze samenwerking is belangrijk om een sterke positie in de regio te behouden.

Over het team
Het team van de stafafdeling kwaliteit bestaat uit ongeveer 35 FTE verdeeld over de afdelingen: Kwaliteit en Veiligheid, Procesmanagement en Verbeteren, Audit en Risicomanagement en Infectiepreventie. Deze teams werken intensief samen om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren! Hierbij wordt gewerkt vanuit de gezamenlijke missie: “Wij ondersteunen en stimuleren onze collega's in de dagelijkse praktijk om grip te houden op hun processen, prestaties en risico's, zodat zij continu hun kwaliteit kunnen verbeteren en aantoonbaar waarde toevoegen voor patiënten en stakeholders”. Dit vooruitstrevende team bestaat uit hoogopgeleide professionals en neemt het kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem van ons ziekenhuis als gezamenlijke uitganspunt. In dit systeem worden doelstellingen op het gebied van kwaliteit gemonitord en bijgestuurd, waardoor continue wordt gewerkt aan het verbeteren van kwaliteit. Drie enthousiaste unithoofden geven de dagelijks leiding aan de teams van  Procesmanagement en Verbeteren, Audit en Risicomanagement en Infectiepreventie. De dagelijkse leiding van het team Kwaliteit en Veiligheid valt onder jouw verantwoordelijkheid.  Binnen het ziekenhuis ga je nauw samenwerken met de leden van de stafdirectie en clustermanagement en val je rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

Wij vragen van jou

 • Academisch werk- en denkniveau, b.v. gezondheidswetenschappen, bedrijfskunde of een vergelijkbare opleiding.
 • Minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie, in een complexe organisatie.
 • Brede, meerjarige, ervaring met het ontwikkelen en implementeren van visie en beleid.
 • Ervaring in, of aantoonbare affiniteit met de gezondheidszorg én daarmee met zorgtransformatie vraagstukken.
 • Ervaring met- of aantoonbare affiniteit met VBHC en Lean Six Sigma methode.
 • Kennis van en ervaring met inrichting, besturing en implementatie van grootschalige, langlopende programma’s en projecten.
 • Aantoonbare successen in proces en kwaliteitsoptimalisatie.

Verder ben jij goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid. Voor de top van het Martini Ziekenhuis, de medische staf en de clustermanagers ben jij een sparringpartner. Jij verdedigt en enthousiasmeert relevante besluiten naar de rest van de organisatie, gefundeerd op een visie van waarde gedreven zorg. Wij zien in jou een strategisch denker, een ‘omdenker met lef’, je durft vanuit contact met het primaire proces te innoveren. Je bent analytisch sterk en denkt in kansen en mogelijkheden. Je bent in staat om de belangen van de business af te wegen en te sturen. Uiteraard beschik jij over een goede stevige persoonlijkheid en heb je gedreven leidinggevende kwaliteiten, coach je medewerkers, en delegeer jij verantwoordelijkheden en stuurt aan op resultaten en ontwikkelingen. Je bent een echt teamspeler, die sterk gericht is op samenwerking. Waarbij je stimulerend (op basis van energie) en verbindend te werk gaat. Je creëert betrokkenheid op inhoud en relatie tussen diverse niveaus en onderdelen in de organisatie. Je bent zichtbaar en benaderbaar voor de gehele organisatie, open, proactief en communicatief sterk. Je bent besluitvaardig en daadkrachtig en je hebt oog voor wat mensen beweegt, en daarmee goed inzicht in wat er speelt en  wat nodig is in de organisatie. Tot slot zijn we op zoek naar een innovatieve en energieke collega die kan relativeren en beschikt over een gezonde dosis humor!

Dit krijg je ervoor terug

 • Een invloedrijke plek binnen een Topklinische Ziekenhuisomgeving.
 • Lid van de stafdirectie.
 • Maximaal  €  8.012,- op basis van 36 uur (FWG 75, CAO Ziekenhuizen), afhankelijk van je kennis en ervaring.
 • Een contract voor de duur van 1 jaar met zicht op een vast contract.
 • Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van 8,33%.
 • Werken bij een topwerkgever.
 • Volop kansen voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Ruimte voor ondernemerschap en eigen inbreng.
 • Een breed aanbod van activiteiten om sterk in je werk te (blijven) staan.

Overige informatie
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. De eerste gespreksronde staat gepland op donderdag 19 november 2020.

Reageren kan tot en met 11/10/2020.

Samen voor de beste zorg!
Het Martini, dat zijn wij. Wij zijn een topklinisch opleidingsziekenhuis en daar zijn we trots op. Naast brede basiszorg bieden we complexe zorg en hebben we bovenregionale expertise. We werken continu aan vernieuwing. Daarom doen we veel toegepast onderzoek en werk je bij ons in een moderne werkomgeving met de nieuwste technologieën en behandelmethoden. Maar nog belangrijker: samen zijn we een organisatie van en voor mensen. Dat zie je, proef je en ervaar je. Als patiënt én als medewerker. Welkom bij #teammartini.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.