Libau

Stichting Libau
adviesorganisatie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed
in de provincies Groningen en Drenthe

Stichting Libau adviseert aan de gemeenschap over omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed, daar waar het gemeenschapsbelang zich organiseert. Zie voor verdere info :www.Libau.nl.