Teamleider - Dignis Zorgthuis Vinkhuizen

Uitgaan van de wensen van ouderen, dat is wat Dignis, zorg voor ouderen, wil. Voor de één is dat een fijn huis en lekker eten, voor de ander is dat zorg aan huis en voor nog weer een ander is dat verzorging en verpleging. Dignis heeft de specialisten in huis om op uiteenlopende wensen van ouderen in te gaan.
In onze kijk op zorg staan eigenheid en respect, veiligheid, zorgzaamheid, huiselijkheid en beleving van onze bewoners hoog in het vaandel. Wij zoeken collega’s die hieraan samen met ons vorm kunnen geven.

Er ontstaat binnen Dignis, voor Zorgthuis Vinkhuizen te Groningen en mogelijk een ander onderdeel, een vacature voor een ervaren

TEAMLEIDER

Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd voor gemiddeld 28 - 36 uur per week voor de duur van een jaar.

 

Algemene informatie

Je geeft leiding aan een team dat bestaat uit een wijkverpleegkundige, EVV-ers en verzorgenden. Je ontvangt leiding van de directeur. Met het zorgteam ben je verantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke ontwikkelingen binnen je afdeling, de locatie en de regio. Deze ontwikkelingen zijn gericht op de clienten die in het Woonzorgcentrum Veldspaat wonen en de clienten die in de in- en aanleunflat wonen. Uitgangspunt is dat de clienten zolang mogelijk met plezier in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en hun eigen regie kunnen behouden in nauwe samenwerking met het netwerk.

Je maakt deel uit van het regio managementteam en hebt in afstemming met de andere teamleiders uit de regio, afdelings- en locatie overstijgende taken.

Taken op hoofdlijnen

- Je geeft leiding aan de medewerkers van je afdeling. Je coacht, stimuleert en enthousiasmeert

je medewerkers. Belangrijke doelstellingen zijn hierbij de regie over eigen werk en

ondersteuning waar nodig;

- Je geeft uitvoering aan personeels- en kwaliteitsbeleid;

- Je draagt zorg voor een adequate personeelsbezetting;

- Je voert werkoverleg en draagt zorg voor een goede communicatie;

- Je ziet toe op de naleving van gemaakte afspraken, signaleert knelpunten in samenwerken en/of

functioneren van het team en doet voorstellen tot verbetering;

- Vanuit de inhoudelijke voortrekkersrol ben je het aanspreekpunt voor de cliëntenzorg van het  team;

- Je bewaakt het vastgestelde afdelingsbudget en bespreekt deze in de kwartaalrapportages;

- Je initieert en onderhoud externe contacten.

Functie-eisen en gevraagde competenties

Wij zoeken een ervaren teamleider met HBO werk- en denkniveau. Je staat dicht bij de medewerkers, bent laagdrempelig maar daarentegen ook zakelijk en consequent. Je hebt visie op de zorg en de doelgroep en weet medewerkers daarin mee te nemen. Je bent een collega met humor en bent gericht op samenwerking, innovatie en doorontwikkeling van het verpleeghuis in de maatschappij.

De volgende competenties zijn van toepassing: leidinggeven, coachen , samenwerken,

resultaatgerichtheid, klantgerichtheid,  plannen & organiseren, en kwaliteitsgerichtheid.

De nadruk ligt op het coachen van de medewerkers. De mate van beschikbaarheid en ontwikkelbaarheid van deze competenties wordt vastgesteld met behulp van o.a. de test Workplace Big 5.Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingedeeld in FWG 55 (minimaal € 2.388,86 en maximaal € 3.792,14 bij fulltime dienstverband). De overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO VVT.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met mevrouw N. Ybema (directeur algemene zaken), telefoonnummer: 050-5214704 en mevrouw N. Oosterhoff (teamleider Veldspaat), telefoon nummer 06-46938629.

Solliciteren

Online solliciteren kan tot en met zondag 11 december aanstaande o.v.v. Teamleider Veldspaat.
Ondervind je problemen met het online solliciteren? De helpdesk Personeelszaken helpt je graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 16.30 uur, tel. 050 - 409 7007.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 19 december a.s.

 

Medewerkers met een tijdelijk dienstverband dienen er rekening mee te houden dat dit gehandhaafd blijft of dat de organisatie hieraan vasthoudt. Medewerkers die een derde tijdelijk dienstverband hebben worden niet uitgenodigd op interne vacatures.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.