Opleidingsplaats psychotherapeut


De verkorte opleiding tot psychotherapeut voor GZ-psychologen bij het opleidingsinstituut PPO te Groningen betreft een driejarige opleiding. Na voltooiing van de opleiding kan de registratie voor psychotherapeuten in het BIG-register worden aangevraagd.

Werkveld van de psychotherapeut:

De psychotherapeut richt zich op de behandeling van patiënten met complexe problematiek. De problematiek kan in de persoonlijkheid van de patiënt geworteld zijn en/of sterk verweven zijn met diens relationele context. Daarbij kan sprake zijn van een verscheidenheid aan beelden en problemen. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te benoemen en daar in de behandeling rekening mee te houden. Hij/zij werkt vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders, zoals cognitieve- en gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, systeemtherapie en groepstherapie.

De opleiding bestaat uit een praktijk deel en een cursorisch deel:
Het driejarig cursorisch programma bij het opleidingsinstituut PPO te Groningen bestaat voor een klein deel uit verplichte modules. Hierdoor blijft er veel ruimte voor keuzemodules, welke veelal door een specialistische psychotherapie vereniging zijn geaccrediteerd.

Het praktijkgedeelte binnen Lentis zal een combinatie zijn van twee verschillende afdelingen.
Routes later bekend.


Wij zoeken twee BIG geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die:

• Aantoonbare belangstelling hebben voor de behandeling van complexe en in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek.

  • In staat zijn om vanuit eigen werkervaring zijn/haar belangstelling voor psychotherapie te motiveren.
  • Die het lerend vermogen hebben om meerdere therapeutische referentiekaders in verschillende settings en bij verschillende leeftijdsgroepen toe te passen.

    Vooropleidingseisen:

    Big geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog of NVO orthopedagoog-generalist (=alleen na toetsing van vooropleiding).


Arbeidsvoorwaarden:

Het salaris is ingedeeld in FWG-functiegroep 65, conform de CAO GGZ Er wordt een leer/arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van de opleiding.
De opleideling heeft een aanstelling van minimaal 24 uur tot maximaal 36 uur per week. De cursuskosten en kosten van leertherapie (tot een maximum van € 5.500,-) worden vergoed. De opleideling beschikt over 3 uur voor studiedoeleinden en ook het cursorisch onderwijs wordt in werktijd gevolgd.
Voor de P-opleidingen wordt de cursustijd (2 uur per week) van het dienstverband voor alle opleidelingen vergoed.

Nadere informatie en sollicitatie

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mw. J.B. van Diepen, (P-opleider, klinisch psycholoog PsyQ Zwolle), via secretariaat tel.06-15828832 of rechtstreeks via 06-10019234 jb.vandiepen@zwolle.psyq.nl

Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Online solliciteren is mogelijk tot en met 18 december.


Reageer op deze vacature