Verpleegkundig specialist - Jonx Ambulant


Bij Jonx Ambulant, onderdeel van Lentis zijn we op zoek naar een Verpleegkundig Specialist voor 8 tot 32 uur per week voor locaties Groningen, Delfzijl en/of Hoogezand.
Afhankelijk van interesse, ambitie en voorkeur voor het aantal uren wordt het takenpakket vormgegeven.

Jouw baan bij Jonx

Bij Jonx werken we systeemgericht, je diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar en hun gezinnen vanuit matched care principes. Dat wil zeggen dat we samen met jeugdige en gezin de meest dringende zorgvraag goed verduidelijken en daarvoor de effectieve behandeling bieden die het minst belastend is, zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Onderdeel daarvan is de vraag: 'hoe kunnen we jeugdige en gezin blijven motiveren om te vertrouwen op hun eigen oordeel en op hun eigen probleemoplossend vermogen? Bij Jonx krijg je te maken met alle vormen van psychiatrische problematiek. Van ADHD tot ASS en van psychotrauma's tot angst- en stemmingsstoornissen. Die breedte en diversiteit maken jouw baan uitdagend en interessant. Tegelijkertijd krijg je de kans om te kijken waar jouw affiniteit ligt. Extra uitdagend: als regiebehandelaar (gz-psycholoog, verpleegkundig specialist of Orthopedagoog Generalist) pak jij de meest complexe cases op.

Jij bent de regiebehandelaar in het multidisciplinair overleg. Samen met je co-behandelaren – onder wie orthopedagogen, vak therapeuten, kinder -en jeugdpsychiater en psychologen – stel je samen met jeugdige en gezin op basis van intakes en psychodiagnostisch onderzoek concrete behandeldoelen op. Vervolgens coördineer je de trajecten en waarborg je de kwaliteit en continuïteit. Dit doe je bijvoorbeeld door je collega's aan te sturen en te coachen. Behalve dat je nauw samenwerkt met het team, maak je deel uit van collegiale groepen zoals expertteams en inhoudelijk teamleiders overleg, waarin we kennis en expertise uitwisselen. Op die manier draag je bij aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de zorgprogrammering van Jonx.
Het mooie van Jonx is dat wij buiten de gebaande paden durven te gaan. En dat jij de ruimte en het vertrouwen krijgt om na te denken over behandelmogelijkheden en zorgoplossingen op maat wanneer de problematiek daarom vraagt. Hierbij werk je veel samen met ketenpartners als behandel- en expertisecentra, gebiedsteams en gemeenten, maar ook kinderdagverblijven, scholen en bijvoorbeeld sportverenigingen. Je werk doe je op uitnodiging van ouders/verzorgers en zij hebben natuurlijk een belangrijke inbreng, net als andere belangrijke naastbetrokkenen.

Naast het bovenstaande vervult de verpleegkundig specialist een aantal expliciete taken binnen het team behorend bij de functie.

  • Stellen van psychiatrische diagnose, inclusief co-morbiditeit, inschatting maken van bijkomende somatische problematiek.
  • Opstellen behandelplan, waarbij medisch-psychiatrische aspecten vallen vonder verantwoordelijkheid van de kinder- en jeugdpsychiater.
  • Verrichten van medisch en psychiatrisch onderzoek en het verlenen van medisch-psychiatrische zorg aan kinderen en adolescenten met psychiatrische problematiek.
  • Indiceren van medicamenteuze behandelingen in samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiater.
  • Instellen op medicatie en uitvoeren van medicamenteuze vervolgbehandelingen.
  • Geven van psycho-educatie m.b.t. psychiatrische problematiek, medicatie en leefstijl.
  • Deelnemen aan multidisciplinair overleg en vervullen van coördinerende rol in het zorgproces/behandeltraject rondom de toegewezen cliënten.
  • Participeren in Spoed voor Jeugd Groningen, mede daarom is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Jonx is een onderdeel van Lentis. Wil je weten hoe het is om bij Lentis te werken? Lees dan de ervaringen van collega's op onze website.


Dit ben jij

Jij houdt van afwisseling en uitdaging, complexe zorgvragen en crises interesseren je. Jij vindt het leuk om jeugdigen en hun gezinnen te onderzoeken en (medicamenteuze) behandelingen uit te voeren. Je vindt het belangrijk de concrete behandeldoelen samen met jeugdige en gezin te bepalen en daar samen aan te werken.

  • Je hebt een diploma verpleegkundig specialist met BIG-registratie en geldige AGB-code.
  • Je hebt enkele jaren ervaring in het ggz-werkveld.
  • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
  • Je hebt een rijbewijs. Dit is van belang omdat je laagfrequent inzetbaar dient te zijn voor de Spoed voor Jeugd-crisisdienst in de regio.

Jonx, onderdeel van Lentis, biedt:

  • Een prima arbeidsvoorwaardenpakket en een salaris dat is ingedeeld in FWG 65, conform de cao GGZ.
  • Ten behoeve van de accreditatie is jaarlijks een persoonlijk budget beschikbaar gesteld van circa € 3.202,- naar rato van het dienstverband. 
  • Veel interne ontwikkelmogelijkheden van Jonx trainingen, opleidingen en webinars tot expertteams, en een goede begeleiding: Er kan en mag veel als je initiatief toont.
  • Een werkomgeving waar interdisciplinaire samenwerking en een positief leerklimaat de nieuwe norm zijn. We hebben een goed georganiseerde medische staf als onderdeel van een brede professionele staf.
  • Een prettige dynamische werksfeer. Mogelijkheid tot deelname aan activiteiten, projecten en opleidingen via Lentis Leefstijl. Met dit programma kun je onder meer workshops volgen, met collega's sporten of een health-check doen.

Belangstelling?

Als jouw interesse is gewekt, komen we graag met je in contact. Je cv en uitgebreide motivatie? Die zijn voor ons op dit moment nog niet het belangrijkste. Dus pak de telefoon als je eerst meer wilt weten of gewoon vrijblijvend kennis wilt maken. Een keertje meekijken hoe het er bij ons aan toe gaat? Je bent van harte welkom. Gewoon even bellen met Laura Kruze, verpleegkundig specialist en inhoudelijk teamleider: 06 - 57752967 / Susan Faay: algemeen teamleider locatie Groningen: 06 - 82065016 of Milou Fiselier, algemeen teamleider locaties Hoogezand en Delfzijl: 06 - 51130451.

Liever schriftelijk reageren? Dat kan ook. Jouw reactie ontvangen we graag via het sollicitatieformulier.

Goed om te weten

  • Voor indiensttreding willen wij graag een verklaring omtrent gedrag ontvangen, hiervoor ontvang je van ons een aanvraaglink;
  • Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen wij vragen naar referenties;
  • Wij werven graag zelf onze medewerkers, daarom wordt acquisitie niet op prijs gesteld.

Reageer op deze vacature