Opleidingsplaats Psychotherapeut PsyQ

PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ-organisaties in Nederland. Vanuit Lentis zijn er vestigingen in Groningen, Emmen, Zwolle, Enschede, Apeldoorn, Hilversum en Arnhem. PsyQ staat voor specialistische, respectvolle en toegankelijke SGGZ. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers toegewijd en gedreven zijn. Binnen PsyQ is er veel aandacht voor nomothetisch werken, effectmeting en continue ontwikkeling.


Voorjaar 2023 i.s.m. RINO Utrecht
Samenwerking met een externe plek wordt nog gezocht.

PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties in Nederland. Vanuit Lentis zijn er vestigingen in Apeldoorn, Arnhem, Emmen, Enschede, Groningen, Hilversum en Zwolle.

De opleiding tot psychotherapeut bij PsyQ Arnhem /Lentis betreft een driejarige opleiding. Na voltooiing van de opleiding kan de registratie voor psychotherapeut in het BIG-register worden aangevraagd.

Werkveld van de psychotherapeut:


De psychotherapeut richt zich op de behandeling van patiënten met complexe problematiek. De problematiek kan in de persoonlijkheid van de patiënt geworteld zijn en/of sterk verweven zijn met diens relationele context. Daarbij kan sprake zijn van een verscheidenheid aan beelden en problemen. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te benoemen en daar in de behandeling rekening mee te houden. Hij/zij werkt vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders, zoals cognitieve- en gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, systeemtherapie en groepstherapie.

De opleiding bestaat uit een praktijk deel en een cursorisch deel:
Het cursorisch deel omvat de volgende deelgebieden:

  • therapeutische relatie: effectief toepassen van diagnostische en interventiemethoden
  • (psycho)diagnostiek en indicatiestelling
  • Integratie van verschillende psychotherapeutische stromingen

Het onderwijs wordt gegeven door experts uit de praktijk en vormgegeven aan de hand van rollenspellen, intervisie, probleemgestuurd onderwijs en creatieve themaverbeelding.

Het praktijkgedeelte vindt plaats bij PsyQ Arnhem.
De werkervaring wordt opgedaan volgens een opleidingsplan met werkbegeleiding en supervisie onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. PsyQ biedt een op diagnose gerichte specialistische behandeling voor volwassen cliënten met psycho-medische problematiek.

Onze locatie in Arnhem heeft een enthousiast multidisciplinair team opgebouwd met bevlogen medewerkers die werken vanuit hun eigen specialisme. We zijn nog volop in ontwikkeling. We hebben een breed behandelaanbod vooral in de specialistische GGZ. Kernwoorden voor het team zijn: korte lijnen, samenwerken, ondernemend en cliëntgericht.


Wij zoeken kandidaten die:

  • Aantoonbare belangstelling hebben voor de behandeling van complexe en in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek.
  • In staat zijn om vanuit eigen werkervaring zijn/haar belangstelling voor psychotherapie te motiveren.
  • Die het lerend vermogen hebben om meerdere therapeutische referentiekaders in verschillende settings en bij verschillende leeftijdsgroepen toe te passen.

Vooropleidingseisen:

Big geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog of NVO orthopedagoog-generalist (=alleen na toetsing van vooropleiding) en in het bezit van een AGB-code of bereid deze aan te vragen.

 


Arbeidsvoorwaarden:
Het salaris is ingedeeld in FWG-functiegroep 65, conform de CAO GGZ Er wordt een leer/arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van de opleiding.
De opleideling heeft een aanstelling van minimaal 24 uur tot maximaal 36 uur per week. De cursuskosten en kosten van leertherapie (tot een maximum van € 5.500,-) worden vergoed. De opleideling beschikt over 3 uur voor studiedoeleinden en ook het cursorisch onderwijs wordt in werktijd gevolgd.
Voor de P-opleidingen wordt de cursustijd (2 uur per week) van het dienstverband voor alle opleidelingen vergoed.

Nadere informatie en sollicitatie
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij J.B. van Diepen, P-opleider Lentis en Klinisch psycholoog PsyQ Zwolle (06-10019234)

Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Online solliciteren is mogelijk tot en met 28 augustus.

De gesprekken met mw. M. de Jong (Klinisch Psycholoog PsyQ Zwolle, praktijkopleider ) en
mw. J.B. van Diepen (Klinisch Psycholoog PsyQ Zwolle, P-opleider) vinden plaats op dinsdag 6 september, locatie PsyQ Arnhem.


Reageer op deze vacature