Verpleegkundig specialist GGZ

Binnen het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) komt de kennis en expertise van de specialistische GGZ en de V&V samen in een behandelcentrum voor mensen met een bewezen of vermoeden van niet aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie in combinatie met, al dan niet pre morbide aanwezig, ernstige gedragsproblemen waarbij reguliere interventies niet toereikend zijn. Door de bijzondere drive om te onderzoeken waar het probleemgedrag vandaan komt ontstaat een mix van psychiatrische observatie, behandeling en belevingsgerichte zorg. Het KEP is gesitueerd in het Heymanscentrum in Groningen en heeft de volgende drie functies: ambulante diagnostiek en behandeling, klinische observatie/diagnostiek en behandeling en training, coaching en consult op locatie. Multidisciplinaire samenwerking is de basis voor deze behandeling. Daar waar reguliere, geprotocolleerde zorg tekort schiet, komt het KEP in beeld.

Dit ga je doen als verpleegkundig specialist bij het KEP

Als verpleegkundig specialist GGZ fungeer je als regiebehandelaar en ben je verantwoordelijk voor het gehele behandelproces en ben je daarin het centrale aanspreekpunt.

 • Je stelt het integrale behandel- en zorgbeleid van de zorgverlening op en co��rdineert dit als regiebehandelaar in multidisciplinair verband
 • Je biedt hoog-complexe verpleegkundige en medisch psychiatrische zorg en behandeling aan de aan jou toegewezen pati��nten met complexe psychiatrische problematiek. Deels binnen een klinische opname-afdeling, deels middels een ambulante caseload
 • Vanuit het perspectief van de pati��nt worden care en cure ge��ntegreerd aangeboden ter bevordering van de continu��teit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige ? als de medische behandeling, met als doel het bevorderen van het vermogen tot zelfmanagement en de kwaliteit van leven bij de pati��nt
 • Je onderzoekt en stelt een verpleegkundige en medisch (psychiatrische) diagnose. Daarbij is specifieke aandacht voor co-morbiditeit van de verschillende psychiatrische stoornissen en voor somatische aandoeningen
 • Indiceren van behandelingen en je kan binnen de voorwaarden van het kwaliteitsstatuut DBC's typeren en sluiten en draagt zorg voor adequate verslaglegging en registratie
 • Het behandelplan opstellen en dit evalueren
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg en hebt een co��rdinerende rol in het zorgproces en/of behandeltraject rondom de toegewezen pati��nten
 • Individueel voer je behandelingen en behandelonderdelen uit
 • Je bent verantwoordelijk voor en geeft uitvoering aan de voorschijfbevoegdheid van medicatie binnen het deskundigheidsgebied
 • Je treedt op in acute- (en) crisissituaties waarbij medisch en/of psychiatrisch handelen vereist is, ook buiten kantoortijden bij pati��nten die niet behoren tot de eigen caseload (o.a. participeren crisisdienst Lentis)
 • Het signaleren van eventuele veranderingen en bijzonderheden in de pati��ntsituatie, je treedt handelend op in acute-en crisissituaties, ook buiten kantoortijden bij pati��nten die niet behoren tot de eigen caseload
 • Voorlichting en adviezen geven aan pati��nten en hun omgeving en optreden als consulent/coach ten behoeve van het multidisciplinair behandelteam
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoudelijke opzet van behandelprogramma's; in het bijzonder ben je betrokken bij de implementatie van de behandelmilieus
 • We zijn een afdeling in ontwikkeling en bieden ruimte voor het verrichten van researchactiviteiten en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek

��


��

Ben jij de verpleegkundig specialist die wij zoeken?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verpleegkundig specialist GGZ voor minimaal 24 en maximaal 36 uur per week. Hiervoor heb je nodig:

 • Een afgeronde opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ ?Master Advanced Nursing Practice en BIG art. 14 geregistreerd
 • Voor het co��rdineren van zorg is kennis van de organisatie en van andere disciplines vereist
 • Vakkennis op peil door het bijhouden van vakliteratuur en nascholing
 • Zelfstandigheid voor het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van het psychiatrisch behandelbeleid
 • Tact, inlevingsvermogen, kunnen luisteren en motiveren, stimuleren en corrigeren is noodzakelijk in de omgang met de cli��nten en hun naasten
 • In de multidisciplinaire overlegvormen en bij het onderhouden van diverse in-en externe contacten is overtuigingskracht en conflicthantering van belang evenals het vermogen tot overbruggen van tegengestelde belangen en het kunnen overwinnen van weerstand.

Wij hebben veel te bieden

Je werkzaamheden als verpleegkundig specialist binnen ons team vragen om flexibiliteit, oplettendheid en vakinhoudelijke deskundigheid. Dat waarderen wij zeer. Indien je voldoet aan de criteria en competenties van deze vacature bieden wij je direct een contract voor onbepaalde tijd. Bij Lentis vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers ruimte krijgen voor eigen ontwikkeling en ambities. Hierover gaan wij graag met je in gesprek. Dat vullen we aan met:

 • Een salaris dat is ingedeeld in FWG 65, conform cao GGZ
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast een breed scala aan; opleidingsmogelijkheden kun je denken aan: tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, fietsplan, korting bij (zorg)verzekeringen
 • Aan het einde van het jaar krijg je bij ons een eindejaarsuitkering van 8,3%, deze kun je desgewenst gebruiken om de cao-vergoeding voor woon-werkverkeer te verhogen
 • De mogelijkheid tot het volgen van online trainingen en cursussen
 • Deelname aan activiteiten, projecten en opleidingen via Lentis Leefstijl. Via Leefstijl kun je onder andere samen met collega's sporten, workshops volgen of een 'health-check' laten doen
 • Ten behoeve van de accreditatie is jaarlijks een persoonlijk budget beschikbaar gesteld van circa ? 3.000,- naar rato van het dienstverband
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

��

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Je bent welkom!

Wij bieden jou een baan met afwisseling, mogelijkheden voor kennisdeling en de ruimte om jezelf te ontplooien. Daarnaast kom je te werken in een hecht en betrokken team.

Bij belangstelling of vragen mag je bellen. Een nieuwe baan, wij snappen dat dat een hele stap is. Daarom kan je vrijblijvend met ons in gesprek gaan. Je kunt contact opnemen met Maya van der Ploeg, manager Inhoudelijke Zaken en/of Frank van Liempd, manager Algemene Zaken a.i., beiden te bereiken via telefoonnummer 050-4097540.

Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met��14 maart a.s. Ondervind je problemen met het online solliciteren? De helpdesk HR helpt je graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 ? 13:00 uur, tel. 050 - 409 7007. Buiten deze werktijden kun je mailen naar hrservice@lentis.nl.

Voor deze vacature wordt zowel in als extern geworven waarbij de interne kandidaat bij gelijke geschiktheid voorrang geniet.


Reageer op deze vacature