Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV voorwacht - triagist)

Het cluster Acute Zorg is onderdeel van de zorggroep Volwassenenpsychiatrie. Daaronder vallen de opname klinieken (HIC?s) en ook wordt binnen het cluster de methodiek Intensive Home Treatment (IHT) vormgegeven. De provincie-brede crisisdienst wordt vanuit dit cluster georganiseerd, in samenwerking met andere onderdelen van Lentis,

Intensive Home Treatment (IHT) waaronder IHT deeltijd, IHT thuis en de 24u dienst en klinieken werken allemaal nauw met elkaar samen en zijn gericht op patiënten met acute psychiatrische crisis. Het doel van het IHT is om patiënten en hun omgeving veilig door een crisissituatie te leiden, hierbij gebruik makend van een snelle triage, diagnostiek en het doen van crisisinterventies, tevens in de thuissituatie. Door middel van een snelle triage, diagnostiek en tal van crisisinterventies wordt getracht de patiënt eigen regie te laten behouden, of te herstellen en/of een klinische opname te voorkomen of te verkorten. De acute zorg is een dynamische werkplek met een zeer diverse doelgroep en een enthousiast team.

Wie zoeken wij?          

Wij zijn voor ons team van de crisisdienst op zoek naar SPV voorwachten, die naast het doen van de intakes en de crisisinterventies in rol van voorwacht, ook 1 of 2 diensten per week als triagist willen werken. We zoeken hiervoor een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, bij voorkeur met ervaring in de acute zorg en affiniteit met crisiswerk. Het gaat hierbij in eerste instantie om dag, late en weekend diensten.

Wat houdt de functie in?

 • Je voert als voorwacht/intaker de regie over het proces van intake en beoordeling en bent hierbij het aanspreekpunt voor de verwijzer, patiënt en diens naasten;
 • Je plant als voorwacht de afspraken zelf in met patiënt en diens naasten, en verricht de sociaal psychiatrische diagnostiek in (ambulante) crisissituaties, voert daarbij gerichte interventies uit en verzorgt de follow-up binnen de kaders van de acute psychiatrie.
 • Je doet tijdens je triagediensten de triage bij nieuw aangemelde patiënten; op dat moment ben je het eerste aanspreekpunt voor verwijzers en voer je de regie over het proces van aanmelding en verwijzing.
 • Je neemt initiatief om met andere collega?s afstemming te zoeken in het proces;  
 • Ondersteunt en coördineert in- en externe samenwerkingsprocessen rond de acute patiëntenzorg;
 • Onderhoudt naast contact met patiënten ook contacten met o.a. betrokken hulpverleners, verwijzers, naasten met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de behandelingsovereenkomst.
 • Je vervult een rol in ontwikkeling van kennis, kwaliteit en samenwerking op de afdeling door actief participeren in overlegvormen en voorbereiden van casuïstiek en werkbesprekingen.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een afgeronde HBO-V opleiding aangevuld met SPV-opleiding
 • een BIG registratie
 • goed ontwikkelde contactuele, communicatieve en schriftelijke vaardigheden
 • een flexibele en stressbestendige instelling hebben
 • je bent je ervan bewust dat je het aanspreekpunt bent voor Lentis
 • kennis van relevante wet- en regelgeving en van de sociale kaart
 • in het bezit van rijbewijs

Competenties: pro-actief, gericht op contact, reflectie en samenwerking, het kunnen verdragen van de dwingende wijze waarop een crisis kan worden gepresenteerd.


Wat bieden wij?

Een dienstverband voor 32 ? 36 uren per week. De functie is ingedeeld in functiegroep 55. De overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO GGZ. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsenplan, tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, pensioenfonds, eindejaarsuitkering, korting bij (zorg) verzekeringen en een regeling aanvullende reiskosten. Tevens biedt Lentis de mogelijkheid om deel te nemen aan aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en opleiding.

Vragen? Bel ons en wij vertellen je graag meer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurice Ruyters, teammanager, via m.ruyters@lentis.nl tel: 06-22998757 en Janet Scholten via jj.scholten@lentis.nl  tel. 0630250991.

Geïnteresseerd?

Online solliciteren is mogelijk tot en met 15 maart aanstaande.

Ondervind je problemen met het online solliciteren? De helpdesk HR helpt je graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 13.00 uur, tel. 050 - 409 7007.


Reageer op deze vacature