Lentis

De missie van Lentis

Als professionals in zorg, werken we met ziel en zakelijkheid samen met de cliënt of patiënt en staan voor betrokken, beschikbaar en betrouwbaar.

Vanuit onze compassie voor “De mens en zijn verhaal” willen we het welbevinden van onze cliënten en patiënten verbeteren.

We doen dat door het versterken van hun autonomie, het vergroten van hun persoonlijk functioneren en maatschappelijk participeren, alsook door het optimaliseren van hun kwaliteit van leven en door het verlichten van hun lijden.

We zijn gedreven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en inhoudelijke deskundigheid.

We onderscheiden ons door vooruit zien, grenzen verleggen en initiatieven te ontplooien om de zorg waarvoor we staan te vernieuwen en te verbeteren.

Toongevend

We zijn toonaangevend in:

  • de kwaliteit van onze dienstverlening
  • het effect van onze behandelingen,
  • de efficiency van onze bedrijfsprocessen. 
  • We zijn een eersteklas werkgever en bieden onze medewerkers een uitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. We geven medewerkers ruimte voor ondernemerschap en spreken ze aan op het resultaat van hun handelen.

Zorggroepen

Mensen kunnen met hun verhaal bij Lentis terecht. Een ouderen vraagt andere zorg dan een kind. En iemand met ernstige psychiatrische problemen vraagt ander zorg dan iemand met zingevingsvragen. Daarom heeft Lentis verschillende zorggroepen:

  • Dignis, zorg voor ouderen;
  • Lentis Volwassenenpsychiatrie, geestelijke gezondheidszorg waaronder PsyQ;
  • Jonx, jeugd geestelijke gezondheidszorg en autisme behandeling & begeleiding;
  • Forint, forensische GGZ en intensieve psychiatrie.
  • Verder werkt Lentis samen met FPC Dr. S. van Mesdag.

Lentis in getallen

Bij Lentis werken ruim 4000 mensen: verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, P&O-ers, financiële, administratieve en facilitaire medewerkers. Jaarlijks hebben de verschillende zorggroepen van Lentis zo’n 25.000 cliënten in zorg.

Interne opleidingen

Lentis biedt verschillende interne opleidingen aan. Zo kan er opgeleid worden tot psychiater, GZ psycholoog, verpleegkundig specialist in de GGZ en HBO-V duaal.

Via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is het mogelijk om een opleiding tot verzorgende op kwalificatieniveau 3 (met name in de ouderenzorg) en tot verpleegkundige op kwalificatieniveau 4 (met name in de psychiatrie) te volgen.

Stage mogelijkheden

Daarnaast biedt Lentis stage mogelijkheden voor studenten die een beroepsopleiding volgen op het gebied van zorg en welzijn (bijvoorbeeld HBO-V, MZ, Psychologie). Ook zoeken wij regelmatig stagiaires voor onze ondersteunende diensten.

Volg ons en blijf op de hoogte!

Facebook Lentis: https://www.facebook.com/Lentis.nl

Twitter Lentis: https://twitter.com/lentisnl

Youtube Lentis: https://www.youtube.com/user/Lentisggz

LinkedIn Lentis: https://www.linkedin.com/company/lentis/