Kwadrantgroep

Over ons

De KwadrantGroep is een initiatiefrijke en veelzijdige maatschappelijke onderneming, die onder verschillende merknamen wonen, zorg (thuis of in een woonvorm) en aan zorg gerelateerde producten en diensten levert.

De KwadrantGroep is geworteld in Friesland en met zes labels actief in zes marktsegmenten in Noord Nederland. Er werken ruim 7.000 mensen en de totale jaaromzet bedraagt ca. € 225 miljoen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Drachten.

We bestaan uit de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp B.V., Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken (ambulante GGZ) en maaltijdenbedrijf Van Smaak.

We streven naar een hoge kwaliteit van wonen, zorg en diensten en voortdurende verbetering en vernieuwing daarvan. De KwadrantGroep is zich bewust van haar maatschappelijke opdracht. De groep gaat zorgvuldig om met beschikbare middelen en werkt nauw samen met tal van andere –maatschappelijke- organisaties, zoals huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, woningcorporaties, verzekeraars, gemeenten en het onderwijs. Met deze partners zoekt de KwadrantGroep antwoorden op de uitdagingen die de toekomst bieden, zoals de stijgende vraag naar (complexe) zorg, het langer thuis blijven wonen, toename van ouderdomsziekten en spanning op de zorgbudgetten. Ketenzorg en zorginnovatie zijn daarbij belangrijke thema’s.

Missie

De KwadrantGroep is onderdeel van de gemeenschap en dé partner in participatie. Dichtbij de inwoners van wijken en dorpen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Hierbij staat het in de kracht brengen en houden van mensen en hun omgeving (mantelzorgers) centraal. Uitgangspunt is dat wij samenwerken met partners (professionals en vrijwilligers) die deskundig zijn op hun terrein. Wanneer hier een leemte ontstaat, dan organiseert en faciliteert de KwadrantGroep het zelf.

Kernwaarden

Verbinden, waardevol, kracht en samen

KwadrantGroep bestaat uit sterke merken; de zorgbedrijven ElkanderDe Friese WoudenPaletKwadrantGroep Huishoudelijke Hulp en servicepakket pluZ.