Jeugdzorgwerkers

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Eén ding beloven wij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de slag. Samen. Dag en nacht.

Behandelcentrum Woodbrookers behandelt jongeren van 12 tot 18 jaar met gedrags- en psychiatrische problemen in een residentiële setting. Ze kunnen in een veilige omgeving aan hun ontwikkeling werken. Het doel is dat de jongere zo snel mogelijk teruggaat naar de eigen omgeving. 
Behandelcentrum Woodbrookers biedt vrijwillige en gedwongen behandeling, er zijn drie groepen in het vrijwillig kader en drie groepen in het gedwongen kader. Bij vrijwillige behandeling kiezen jongere en ouders er zélf voor. Verwijzers (zoals huisarts of psychiater) kunnen een jongere aanmelden voor de hulp. Soms beslist een rechter dat een jongere hulp nodig heeft, dan volgt gedwongen behandeling. Ze krijgen intensieve begeleiding in een aangepast leefklimaat, met als doel dat een jongere weer grip krijgt op het eigen leven.

Wij hebben een aantal prachtige werkplekken voor:

JEUGDZORGWERKERS

Op onze behandelgroepen wordt gericht gewerkt met jongeren vanuit schematherapeutische benadering en hanteren we de principes van Geweldloos Verzet (NVR). Alle jeugdzorgwerkers worden hierin actief (bij)geschoold om zo intergraal een stevig en veilig behandelklimaat neer te kunnen zetten. Als Jeugdzorgwerker draag je zorg voor dit leef- en behandelklimaat voor de individuele jongere.

Je gaat bij ons

 • jongeren begeleiden en behandelen op basis van het individuele hulpverleningsplan;
 • interventies plegen vanuit schematherapeutische benadering en Geweldloos Verzet in onverwachte situaties, crisissituaties en/of calamiteiten;
 • de jongeren observeren, behandelen, opvoeden, verzorgen, stimuleren en activeren met behulp van individuele, groeps- en relatiegerichte methoden;
 • therapeutische en recreatieve activiteiten organiseren en begeleiden ter bevordering van het behandelklimaat en de individuele ontwikkeling van jongeren in en vanuit de leefsituatie;
 • over behandelings- en organisatorisch relevante zaken ten aanzien van de groep en de individuele jongere aan de zorgcoördinator rapporteren;
 • rapporteren op de individuele leer- en behandeldoelen;
 • slaapdiensten verrichten.

Je past bij ons als je

 • leergierig bent en je als jeugdzorgwerker verder wilt ontwikkelen;
 • proactief een bijdrage wilt leveren aan het realiseren van het gewenste schematherapeutische behandelklimaat;
 • kennis hebt van groepsdynamische processen, opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en gangbare gedragsbeïnvloedinginstrumenten;
 • flexibel inzetbaar bent;
 • stevig in je schoenen staat;
 • een op de functie gericht HBO-diploma hebt (Jeugdzorgwerker C of D);
 • minimaal een op de functie gericht MBO 4-diploma hebt (Jeugdzorgwerker D);
 • ervaring hebt met onze doelgroep.

Je krijgt bij ons

 • volop kansen om je te ontwikkelen en te vormen als jeugdzorgwerker, door middel van trainingen in o.a. Schematherapie, Geweldloos Verzet en Fysieke Mentale Weerbaarheidstraining;
 • een functie waarin je kunt doorgroeien naar dan wel starten als Jeugdzorgwerker C waarin je onderdeel kunt worden van een vast team;
 • een aanstelling voor gemiddeld 7-32 uren (0,1944 – 0,8889 fte) per week voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar met de intentie om te verlengen; 
 • interessante aanvullende trainingen via de Jeugdhulp Academie waarmee jij je verder kunt ontwikkelen als jeugd- en gezinsprofessional;
 • een salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 7 (Jeugdzorgwerker D) of schaal 8 (Jeugdzorgwerker C) en goede arbeidsvoorwaarden;
 • leuke en enthousiaste collega’s;
 • een prachtige baan binnen een waardengedreven organisatie.

Enthousiast?

Solliciteren kan tot en met 13 oktober 2021 via onze website http://www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures. 
Wij informeren je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 21 oktober 2021.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met David Rensen, zorgcoördinator, telefoon: 06-13239733. Hij beantwoordt graag al je vragen!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.