Directeur Algemene Zaken

Jeugdhulp Friesland vindt dat kinderen en jongeren het recht hebben in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. Daarom zijn zij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Eén ding beloven zij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zo lang als noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan ze aan de slag. Samen. Dag en nacht.

Als gespecialiseerde instelling heeft Jeugdhulp Friesland een duidelijke positie ingenomen in de tweede en derde lijn. Ze zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met netwerk- en ketenpartners en met de wijk- en gebiedsteams in de verschillende gemeenten.

Jeugdhulp Friesland werkt met ruim 600 medewerkers van verschillende disciplines en vanuit diverse locaties in de Friese regio, elke dag samen aan een veilige toekomst voor jeugdigen.

Jij hebt nu de kans om de organisatie in het strategisch kader verder te versterken in de functie van:

Directeur Algemene Zaken
verbindend, innovatief, koersvast

De context

Jeugdhulp Friesland staat voor een grote uitdaging: het neerzetten van een toekomstbestendige jeugdhulpverleningsinstelling met een belangrijke rol in de keten van de jeugdzorg in Friesland. Daarbij hoort kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling vanuit een stevige financiële basis.

Jeugdhulp Friesland bevindt zich in een belangrijke fase van verdergaande ambulantisering in de vorm van meer thuis behandelen, zorg eerder en meer preventief inzetten en de inzet van kleinere residentiële behandelgroepen wanneer dat echt nodig is. Dit vraagt om andere manieren van denken en werken in de organisatie, als ook in de samenwerkende keten van behandelaren, verwijzers en gezinnen. Jeugdhulp Friesland wil een professionele, lerende en wendbare organisatie zijn. Een organisatie die doorlopend investeert in het groeien en ontwikkelen van haar medewerkers en die tijdig en passend inspeelt op veranderingen in de samenleving. Dit vraagt om een goede organisatie, waarin zorginhoud en bedrijfsvoering hand-in-hand gaan.

De functie

Als Directeur Algemene Zaken maak je onderdeel uit van het directieteam dat samen zorgdraagt voor het optimaal functioneren van Jeugdhulp Friesland. Het directieteam bestaat uit de Bestuurder en de Directeuren Ondersteuning en Advies, Behandelzaken en Algemene Zaken.

Je werkt nauw samen met de Directeur Behandelzaken. Jullie nemen samen een actieve rol aan in het organisatie breed vormgeven van duale samenwerking en dragen zorg voor een goede balans tussen gezonde bedrijfsvoering en het leveren van de maximale kwaliteit van zorg. Je bent binnen de duale samenwerking met de Directeur Behandelzaken leidinggevende van de managers Algemene Zaken en Behandelzaken. En je bent verantwoordelijk voor het opstellen van begrotingen en jaarplannen en het resultaatgericht sturen hierop.

Je brengt focus, structuur, stelt prioriteiten en stroomlijnt de interne processen, met als doel de organisatie nu en in de toekomst succesvol te houden. Je stimuleert een professionele werkcultuur, waarin eigenaarschap, kennisdeling en het creëren van een aanspreekcultuur centraal staat. Je gelooft dat samen altijd beter is dan alleen. Dat betekent gezamenlijk vanuit een duidelijke koers, kaders en doelen vaststellen, waarbinnen iedereen verantwoordelijkheid kan nemen en geven en zich verder kan ontwikkelen.

Je doorziet het complexe speelveld en zoekt actief de verbinding, intern en extern, zowel vanuit een zakelijk blikveld als in de samenwerkingsrelatie. De Directeur Algemene Zaken is verantwoordelijk voor het aangaan van nieuwe en het versterken van huidige strategische samenwerkingsverbanden en allianties en de zorgverkoop richting gemeenten en zorgverzekeraars.

De gewenste kandidaat

Je bent een stevige en verbindende Directeur met een passie voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Je neemt naast een bevlogen en verbindende persoonlijkheid een veranderkundige, resultaatgerichte en bedrijfskundige aanpak mee. Je analyseert, ziet snel de essentie en brengt samenhang. Je hebt ruime ervaring als verandermanager en hebt aantoonbare ervaring met het initiëren, sturen en realiseren van organisatie veranderprocessen Je bent sterk op het brede vlak van bedrijfsvoering en organisatie inrichting. Je bent van nature een teamspeler. Je bent een betrokken collega en leidinggevende, waarbij je oog hebt voor duale samenwerking, andere blikvelden en zorginhoud.

Je bent gewend te werken in een complexe omgeving en bent bekend met zowel de (jeugd)zorgsector als het openbaar bestuur en acteert op academisch werk- en denkniveau. Je weet je goed te verbinden met de medewerkers en haalt voldoening uit het inrichten en optimaliseren van het primaire proces. Je straalt humor en plezier uit in je werk, waarbij je in staat bent om met een grote mate van nuchterheid te acteren.

Het aanbod

Werken bij Jeugdhulp Friesland betekent werken bij een dynamische en resultaatgerichte organisatie. Je maakt het verschil in het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen. De functie van Directeur Algemene Zaken is ingeschaald in schaal 14 Cao Jeugdzorg.
Jeugdhulp Friesland laat zich in deze procedure begeleiden door Marleen Bruinsma en Marieke Kamminga van Klaar voor Morgen. Denk jij op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van Directeur Algemene Zaken? Dan nodigen wij je graag uit je brief met cv in pdf-format uiterlijk 24 oktober 2021 te sturen aan . Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marleen Bruinsma (06-14569533) of Marieke Kamminga (06-15271212). We komen graag met je in contact!