Manager

Interzorg als jouw nieuwe werkgever

Interzorg Noord-Nederland investeert in de vitaliteit en inspiratie van medewerkers, zodat zij mensen kunnen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten. We zijn immers allemaal mensen met een verhaal. We zijn een duurzame werkgever: we zorgen voor elkaar, onze omgeving en onze toekomst door bijvoorbeeld duurzaam te bouwen, bewust in te kopen, slimmer te werken en te gaan voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een expliciet onderdeel van onze strategische koers. Samen wordt ook invulling gegeven aan werkplezier, professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Interzorg is professioneel en vernieuwend. Haar zorgprofessionals zijn gespecialiseerd op het gebied van (jong) dementie, niet aangeboren hersenletsel, geriatrische revalidatie en langdurige complexe én visuele hulpvragen. De nadruk ligt dus op complexe zorg en behandeling. We maken bewuste keuzes en brengen focus aan. Deze (veelal regio-overstijgende) expertises beperken zich niet tot de negen locaties waar mensen wonen of tijdelijk verblijven. We brengen deze ook bij mensen thuis, en toenemend met behulp van technologie en in samenwerking met ketenpartners tot stand. We werken steeds meer samen met andere (zorg)organisaties, landelijk en in de regio; we zijn daarin een voorloper. We werken actief aan technologische innovaties, en aan de adaptatie door de organisatie. Met lef hebben we onderscheidende keuzes gemaakt voor onze facilitaire dienstverlening. Interzorg wil duurzaam financieel gezond zijn en blijven.

Vernieuwen en verbeteren in een verantwoordelijke functie

Interzorg vindt het belangrijk om met oog voor cliënt, naaste vrijwilliger en medewerker een hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening te leveren. Als manager ben jij er om hiervoor de juiste faciliteiten en kaders te bieden. Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de strategische koers van Interzorg naar de praktijk en voor het realiseren van doelstellingen op gebieden als kwaliteit, HR, marketing, innovatie en financiën. Je initieert vernieuwing en verbetering in het primair proces. Je weet eigenaarschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers te vergroten en een cultuur van wendbaarheid en leren & ontwikkelen te realiseren. Je vertegenwoordigt Interzorg extern, bijvoorbeeld in de samenwerking met (keten)partners in de regio. Toenemend is je werkveld een samenspel van formele en informele zorgpartners binnen het netwerk. Een onderdeel van de functie is het leiden en deelnemen aan Interzorg-brede projecten of andere initiatieven waarmee we de organisatie verbeteren. Interzorg is een platte organisatie en je bent verantwoordelijk voor veel medewerkers. Daarbij is een aantal meer operationele taken belegd binnen je teams en word je ondersteund door een team van kundige adviseurs. Je hebt verantwoordelijkheid voor je eigen bedrijfsonderdeel en neemt met je collega managers collectieve verantwoordelijkheid voor de transitie die Interzorg en de sector doormaakt.

Een ondernemende, overtuigende en toegankelijke persoonlijkheid

De gezochte professional is een manager pur sang en blinkt uit in dat vakgebied. Iemand die moeiteloos kan schakelen tussen het opstellen van een begroting, het in kaart brengen van een cliëntreis, in verschillende projecten, het omgaan met teamdynamiek en het goede gesprek met een medewerker. Begrijpt de verandering die mogelijk (en nodig) is en weet dit voor medewerkers duidelijk, aantrekkelijk en bereikbaar te maken maar ook te borgen. Werkt vanuit een open, reflecterende blik en durft besluiten te nemen. Weet veranderingen te implementeren en te borgen. Is ondernemend, overtuigend, resultaatgericht en inspirerend. Toont leiderschap en persoonlijke visie. Is gewend te communiceren met verschillende doelgroepen. Weet te binden en te boeien. Is zichtbaar, koersvast en toegankelijk. Samenwerken, ook met collega managers, is vanzelfsprekend; alleen samen worden doelen bereikt. Beschikt over een afgeronde HBO+ opleiding op managementgebied en heeft ruime ervaring als leidinggevende in de zorg of een andere sector.

Die wij graag leren kennen!

Wij kunnen versterking gebruiken in ons team van leidinggevenden en heten een nieuwe collega van harte welkom!

Maak kennis met het MT van Interzorg, zij leren jou graag kennen. https://youtu.be/epfwsnQGcUY

De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 15 december

Wil je meer weten?

Dan kun je contact opnemen met Angelique van der Vaart(Recruiter) op telefoonnummer 06-82474714

Wil je meer weten over het sollicitatieproces dan kan je mailen naar recruitment@interzorg.nl