GZ psycholoog, Assen en omgeving

Wat maakt een baan als GZ psycholoog bij Interzorg interessant?

Er is een interessante balans tussen behandeling, begeleiding van teams, beleid en projecten, neuro psychologische diagnostiek en onderzoek en ontwikkeling.Het team psychologen is een enthousiast team, dat bestaat uit een GZ-psycholoog, drie psychologen en een psychodiagnostisch medewerker.GZ Psycholoog bij Interzorg is geen solitaire functie. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. Je hebt de mogelijkheid om voor een groot deel je eigen agenda en prioriteiten te bepalen.

Wat is Interzorg?

Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten met dagelijkse en specialistische zorg in Noord- en Midden-Drenthe. Regelmatig gaan wij in gesprek met elkaar: cliënt, mantelzorger en zorgverlener. We zijn altijd eerst mens, we leren elkaar kennen, we spreken verwachtingen uit, zoeken naar mogelijkheden en willen weten of we het goed doen zodat cliënten zich thuis voelen, vertrouwd en veilig zijn in hun eigen huis.

Onze zorg is professioneel en vernieuwend. Naast chronische langdurige zorg en behandeling (somatiek en PG) richten we ons specifiek op de volgende expertises: GRZ, zowel ouderen als jonge mensen met dementie, cliënten met NAH en de visueel beperkte oudere.Interzorg is voortvarend bezig met het opzetten van een multidisciplinaire aanpak van onbegrepen gedrag en hiermee het terugdringen van het gebruik van psychofarmaca en onvrijwillige zorg. Interzorg neemt deel aan het diverse landelijke en regionale netwerken, zoals bijvoorbeeld m.b.t. jonge mensen met dementie Qua wetenschappelijk onderzoek participeren wij in het UNO (Universitair Netwerk Ouderenzorg). Daarnaast heb je een actieve rol in het opleiden en begeleiden vanuit ons intern scholingsprogramma.

Wat ga je doen?

 • Je biedt psychologische zorg en behandelt cliënten met doorgaans complexe somatische, psychogeriatrische en/of neurologische problematiek. Dit in nauwe samenwerking met het multidisciplinaire team.
 • Je verricht diagnostiek met behulp van meetinstrumenten en/of neuropsychologisch onderzoek, ter ondersteuning van goede zorg, begeleiding en/of behandeling.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de zorgteams betreffende de benadering en bejegening van cliënten.
 • Je geeft werkbegeleiding/supervisie aan basispsychologen.
 • Je bent verantwoordelijk voor diagnosestelling en als regiebehandelaar voor de lopende behandeltrajecten
 • Je hebt een ondersteunende en coachende rol ten behoeve van de medewerkers op de zorgafdelingen.
 • Je werkzaamheden vinden plaats op een aantal locaties van Interzorg en daarnaast ook middels extramurale behandeling bij de cliënten thuis.
 • Je bent betrokken bij het verder ontwikkelen van het beleid binnen jouw expertises.
 • Je neemt deel aan regionale, vakoverstijgende projecten of werkgroepen.

Wie ben jij?

Jij bent een BIG-geregistreerd GZ Psycholoog die:

 • samenwerking met collega-psychologen en andere disciplines vanzelfsprekend vindt;
 • graag ondersteunt bij het door-ontwikkelen van en vorm geven aan het psychosociale team van INNBalanZ waar jij onderdeel van bent;
 • flexibel is qua het werken op meerdere locaties en in het bezit is van een rijbewijs en auto;
 • verantwoordelijkheid kan nemen en besluiten durft te nemen tijdens crisissituaties;
 • open staat voor veranderingen, verbeteringen weet te benoemen en door te voeren in het werkproces en je collega's hierin mee te nemen.

Wat bieden wij?

In het team INNBalanZ van Interzorg bieden wij een uitdagende baan waarin je nauw samenwerkt met diverse professionals zoals specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, physician assistants, paramedici, maatschappelijk werkenden en geestelijke verzorgers. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg. Het aantal uren is 32 uur per week en wij bieden een vast dienstverband. Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt deel uit van de aanstellingsprocedure. Ingangsdatum is natuurlijk in overleg maar graag zo spoedig mogelijk.

Overige informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margreeth van de Beek (06 10 55 88 50) of Yoke Doornbosch (06 12 04 90 46).