Bestuursleden Vrienden van Interzorg

Stichting Vrienden van Interzorg zoekt bestuursledenWil jij iets betekenen voor ouderen? Denk je graag mee over hoe je iets extras kunt toevoegen aan hun leven en kun je ideeën omzetten in mooie acties? Sluit je dan aan bij het bestuur van Stichting Vrienden van Interzorg. Het bestuur bestaat uit Hans Hollenbeek Brouwer, Geert Joosten, Arie van der Spek, Wija Koers en Willy Hagenauw die met elkaar voor één ding gaan: het leven van cliënten van Interzorg zo aangenaam mogelijk maken!

Stichting Vrienden van Interzorg is een vriendenstichting voor de meeste locaties en onderdelen van Interzorg. De stichting komt tegemoet aan wensen en behoeften van cliënten, die niet uit het reguliere zorgbudget kunnen worden betaald. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, donaties, erfstellingen en legaten. Uit dit vermogen worden financiële bijdragen aan projecten, activiteiten en middelen verleend, op aanvraag vanuit de diverse locaties van Interzorg. Het bestuur beoordeelt vervolgens of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen van de stichting. Het bestuur neemt zelf ook initiatief en brengt mensen met elkaar in verbinding.

Wat breng je mee?

Het bestuur van Stichting Vrienden van Interzorg zoekt twee nieuwe bestuursleden voor een zittingsperiode van minimaal drie jaar. We zoeken personen die in de eerste plaats de zorg voor ouderen een warm hart toedragen en veel energie hebben én geven, met daarnaast zo mogelijk:

  • ondernemerservaring, bij voorkeur vanuit eigen onderneming;
  • bekendheid met de regio Noord- en Midden Drenthe als werkgebied;
  • een brede maatschappelijke belangstelling en een actief netwerk;
  • enthousiasme en creativiteit om activiteiten voor cliënten te faciliteren;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten.

Wat vragen we van je?

We vergaderen zo’n drie á vier keer per jaar. Dat doen we in een locatie of bij iemand thuis. Daarnaast ben je ambassadeur van onze Stichting en heb je in die rol enkele keren per jaar contact met een locatie van Interzorg.

Mocht je belangstelling hebben om deel uit te maken van ons bestuur, stuur dan voor 1 maart 2021 een bericht met je motivatie en achtergrond naar het bestuur: vriendenvaninterzorg@interzorg.nl. Hierna volgt een vrijblijvend online gesprek met een van onze bestuursleden, want we maken graag kennis met je!

Wil je nu al wat meer weten over de bestuursleden?

Kijk dan op www.interzorg.nl/vriendenvan. Voor meer informatie kun je altijd bellen met Hans Hollenbeek Brouwer, voorzitter van het bestuur, telefoonnummer (06) 54 68 07 57.