Innovatiepact Fryslân

Stichting Innovatiepact Fryslân (IPF) heeft het doel om de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstelling en overheden te versterken om daarmee het Friese innovatie- en ondernemersklimaat verder vooruit te brengen. Zo werken wij toe naar een innovatief ecosysteem dat is ingebed in een vitale en dynamische maatschappij.

Het team van het IPF stimuleert het Friese ecosysteem. Door het vormen van sterke coalitieverbanden geven wij invulling aan de realisatie van een krachtige brede welvaartsregio. De uitvoeringsorganisatie is daarbij de neutrale verbinder tussen de partners van het Friese economisch samenwerkingsverband.