Voorzitter en lid Raad van Commissarissen

Huis voor de Sport Groningen is per direct op zoek naar:

-           Voorzitter voor de Raad van Commissarissen (M/V)

-           Lid voor de Raad van Commissarissen met aandachtsgebied
            
Risicomanagement en Financiën (M/V)

Over Huis voor de Sport Groningen

Stichting Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen. We willen zoveel mogelijk Groningers in beweging brengen en houden door het ontwikkelen en organiseren van sport-, beweeg- en gezondheidsprojecten. Dit doet Huis voor de Sport Groningen, samen met andere (lokale) organisaties op beleids-, coördinerend en uitvoerend niveau. Met sport en bewegen als middel stimuleren we  een gezond, leefbaar en duurzaam Groningen, waarin mensen verbonden zijn met elkaar. Bij Huis voor de Sport Groningen werken ruim 50 medewerkers, daarnaast verzorgt Huis voor de Sport Groningen voor ruim 300 trainers en overig sportkader het zogenaamde werkgeverschap.

Algemeen over de Raad van Commissarissen van Huis voor de Sport Groningen

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken van het Huis voor de Sport Groningen, geeft het bestuur advies en voert de werkgeversfunctie uit. De Raad van Commissarissen telt drie leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd. De maximale zittingstermijn is acht jaar. De Raad van Commissarissen heeft twee commissies: een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie.

De Raad van Commissarissen functioneert  als een team waarbinnen de verschillende leden qua competentie complementair zijn. Dat betekent dat in de Raad als totaliteit in ieder geval de volgende competenties aanwezig dienen te zijn:

 • actuele kennis en ervaring in het openbaar bestuur in de regio Noord Nederland;
 • kennis en ervaring als professional in de branche van sport, bewegen en gezondheid;
 • kennis en ervaring met ondernemerschap en het  opereren in een marktomgeving.

Klik  hier voor een volledig profiel van de Raad van Commissarissen.

Wat vragen wij?

Voorzitter voor de Raad van Commissarissen (M/V)

 • ruime ervaring in bestuurlijk opereren, strategisch inzicht en politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • ruime ervaring als toezichthouder;
 • een netwerk in het Noorden van Nederland;
 • in staat zijn snel overzicht te krijgen, ook op niet vertrouwde kennisgebieden;
 • mensenkennis en de vaardigheid om effectief feedback te geven;
 • in staat zijn natuurlijk gezag te verwerven binnen en buiten de organisatie;
 • sterk zelf reflecterend en -corrigerend vermogen.

Lid voor de Raad van Commissarissen met aandachtsgebied Risicomanagement en Financiën (M/V)

 • ruime ervaren als financiële professional (CFO, financieel directeur, directeur bedrijfsvoering);
 • kennis van en ervaring met accountancy en/of met vraagstukken van financiële sturing van (middel)grote organisaties;
 • ervaring met financiële sturingsmodellen, strategische investeringsbeslissingen; financieringsvraagstukken en risicomanagement.

Wat bieden wij?

De commissarissen worden benoemd voor de periode van vier jaar. De maximale zittingstermijn is acht jaar. De commissarissen ontvangen een passende honorering.

Interesse?

Uw belangstelling kunt u tot uiterlijk 20 september a.s. kenbaar maken via e-mail (met motivatie en CV) aan Jacqueline van Popta, officemanager Huis voor de Sport Groningen via .

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer R. de Waard, directeur/bestuurder Huis voor de Sport Groningen via r.dewaard@hvdsg.nl of 050-8700100.
De gesprekken vinden plaats op zaterdag 1 oktober of maandagavond 3 oktober.