Het Groninger Landschap

Stichting Het Groninger Landschap is een organisatie die zich inzet voor het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Groningen en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak daarvoor. Dit doen we met een team van circa 40 professionals, ondersteund door een enthousiaste groep van zo’n 450 vrijwilligers en circa 15.000 donateurs. Op deze manier zijn inmiddels ruim 8100 hectare natuur en zo’n 35 Rijksmonumenten blijvend beschermd. Als Het Groninger Landschap willen we lokaal het verschil maken. Zichtbare resultaten boeken, waar Groningers van kunnen genieten: daar is het ons om te doen.