Senior onderzoeker ervaringsdeskundigheid

Vacaturenummer
v23.0249

Omvang
0,6 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Centre of Expertise Healthy Ageing

Jij wilt als onderzoeker een relevante bijdrage leveren aan een urgente maatschappelijke opgave. Het doen van praktijkgericht onderzoek waarvan de resultaten direct impact hebben in de regio is jou dan ook op je lijf geschreven. De Hanzehogeschool is op zoek naar meerdere onderzoekers om het praktijkgericht onderzoek een flinke boost te geven.

Voor het Centre of Expertise Healthy Ageing zijn wij op zoek naar een Senior onderzoeker ervaringsdeskundigheid.

Healthy Ageing is één van de strategische zwaartepunten van de Hanzehogeschool Groningen én van Noord-Nederland. Ondanks alle inspanningen zijn de gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid de afgelopen jaren eerder groter dan kleiner geworden. Tegelijkertijd komen de grenzen van de (betaalbaarheid van) zorg in zicht. De urgentie van de transitie naar meer gezondheid en participatie is nu ongekend groot. Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) van de Hanzehogeschool Groningen draagt bij aan meer gezonde jaren voor de inwoners in de noordelijke regio door te werken aan de thema’s kansengelijkheid & participatie, gezonde leefstijl & leefomgeving en kwetsbaarheid & passende zorg.


De onderzoeksopdracht


De gezondheidsverschillen tussen mensen worden steeds groter. Door in te zetten op kansengelijkheid en participatie kunnen deze verschillen worden verkleind. Gezondheid bevordert de kansengelijkheid en participatie van burgers; maar ook andersom bevordert kansengelijkheid en participatie de gezondheid van burgers. Door alle sociale lagen, in alle levensfasen, bij alle doelgroepen, bij alle leeftijden en op alle levensterreinen werk, vrije tijd, school.

De inzet van de ervaringskennis van burgers wordt de laatste jaren steeds meer gezien als een essentieel onderdeel voor het slagen van maatschappelijke veranderingsprocessen. In het gezondheids-, sociaal en onderwijsdomein is daarom een groeiende behoefte aan de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid betekent het integreren van eigen en andermans ervaringen met een ontwrichtende gebeurtenis in het leven, in collectieve ervaringskennis en deze kennis en kunde professioneel overdragen aan anderen. Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet bij thema’s als armoede, huiselijk geweld/kindermishandeling, dak- en thuisloosheid, persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met psychische problemen en/of verslaving of niet-aangeboren hersenletsel. Met de groeiende behoefte aan de inzet van ervaringsdeskundigheid in de praktijk is er ook behoefte ontstaan aan onderzoek naar de implementatie van ervaringsdeskundigheid in de diverse praktijken, de effectiviteit van de inzet, de scholing van ervaringsdeskundigen en de financiering van de inzet van ervaringsdeskundigen.

Dit ga je doen


Als senior onderzoeker voer je praktijkgericht (innovatief) onderzoek uit op het terrein van ervaringsdeskundigheid. In deze sleutelpositie doe je onderzoek binnen interdisciplinaire en lectoraatsoverstijgende projecten en programma’s. Je bent inhoudelijk deskundig op het gebied van ervaringsdeskundigheid, zet op basis van vragen uit de praktijk onderzoek op in de vorm van meerjarige onderzoeksprogramma’s en verwerft hiervoor middelen. Je coördineert een multidisciplinaire onderzoekslijn en/of grote onderzoeksprogramma’s. Door het ontwikkelen van bv producten, methodieken of scholingsmodules lever je een bijdrage aan de verbetering van de beroepspraktijk.

Als uitvoerder en aanjager van onderzoek en innovatie in de praktijk werk je samen met alle stakeholders in de praktijk zoals inwoners, professionals, ondernemers, beleidsmakers en -adviseurs en collega onderzoekers om samen kennis te ontwikkelen en valideren. Je bent actief betrokken bij de Innovatiewerkplaats Ervaringsdeskundigheid.

Je maakt verbinding tussen het onderzoek, onderwijs en het werkveld, door deel te nemen aan de leergemeenschappen of hebt een meer regisserende rol. Daarnaast begeleid je studenten, docent-onderzoekers en promovendi bij onderzoek en vanuit jouw expertise draag je bij aan het (ontwikkelen van) onderwijs op het gebied van ervaringsdeskundigheid.

Hier ga je werken


Je versterkt het team Kansengelijkheid en participatie van het CoE HA en werkt daarbinnen in het lectoraat Rehabilitatie. Je werkt nauw samen met de lector Rehabilitatie en de docent-onderzoekers en partners die aan deze onderzoekslijn verbonden zijn. Daarnaast werk je samen met onderwijsteams, onder andere binnen de academie voor sociale studies, verpleegkunde en de pedagogische academie voor het betrekken en begeleiden van studenten bij innovaties en onderzoek.


Dit vragen wij van jou


- Je bent inhoudelijk deskundig op het terrein van ervaringsdeskundigheid.
- Je hebt een drive om aan innovatie van het gezondheidsdomein bij te dragen met (innovatief) praktijkgericht onderzoek en onderwijs.
- Je bent gepromoveerd of hebt op andere wijze minimaal 5 jaar (praktijkgerichte) onderzoekservaring opgebouwd op het gebied van de gezondheidszorg of het welzijns- of psychologisch domein.
- Je hebt aantoonbare ervaring met het verwerven van onderzoeksmiddelen zoals het schrijven van subsidieaanvragen.
- Je kunt de eindverantwoordelijkheid aan van een multidisciplinair, complex en groot onderzoeksprogramma met meerdere praktijkpartners en collega onderzoekers en bent in staat de resultaten van het onderzoek aansprekend over te brengen.
- Je bent in staat om een eigen onderzoekslijn op te bouwen en te onderhouden, gericht op de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen verschillende domeinen, doelgroepen en leeftijdscategorieën. Je weet hierbij meerdere disciplines te betrekken, waarbij ruimte is voor innovatieve methoden die bijdragen aan praktijkverandering.
- Je hebt een relevant netwerk of bent in staat dit op te bouwen, te onderhouden en te benutten.
- Je bent samenwerkingsgericht en kunt verbinding leggen met diverse stakeholders in de regio, docenten, coördinatoren van leergemeenschappen en collega onderzoekers.


Dit krijg je ervoor terug

Je krijgt als senior onderzoeker de mogelijkheid een onderzoeksprogramma Ervaringsdeskundigheid en een netwerk met mensen uit het werkveld uit te bouwen. Je gaat werken in de inspirerende, sociale en multidisciplinaire werkomgeving van het lectoraat Rehabilitatie waarbinnen je samenwerkt met collega docent-onderzoekers, promovendi, ervaringsdeskundigen en praktijkmedewerkers. Daarnaast werk je samen met docent-onderzoekers van andere lectoraten. - We bieden een dienstverband van 0,6 fte (waarbij uitbreiding bijvoorbeeld door extra inzet in het onderwijs bespreekbaar is). Startdatum is zo spoedig mogelijk. - Het betreft een structurele functie waarbij we in eerste instantie een jaarcontract bieden. - Salaris van minimaal € 4.901,- en maximaal € 6.698,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 12, conform cao hbo). - Een vakantie-uitkering van 8% en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%. - Maximaal 53 verlofdagen op jaarbasis, en daarnaast kun je gebruik maken van duurzame inzetbaarheidsuren en thuiswerkfaciliteiten. - De mogelijkheid om je voortdurend te professionaliseren via onze Hanze PL Academy. .

Nieuwsgierig naar meer?


Wil je meer weten over deze baan? We vertellen je er graag over. Je kunt contact opnemen met Jacomijn Hofstra, lector Rehabilitatie (j.hofstra@pl.hanze.nl). Let op! Dit emailadres niet gebruiken voor je sollicitatie. Klik daarvoor op de sollicitatiebutton.

Word jij onze nieuwe collega?


Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

- Gesprekken worden individueel afgestemd met de kandidaten die we gaan uitnodigen.
- Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten worden door de Hanzehogeschool vergoed.
- Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werken bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

30-11-2023

Solliciteren


Reageer op deze vacature