Senior onderzoeker Nieuwe waardesystemen voor de gebouwde omgeving

Vacaturenummer
v23.0207

Omvang
0,6-0,8 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Kenniscentrum NoorderRuimte

Jij wilt als onderzoeker een relevante bijdrage leveren aan een urgente maatschappelijke opgave. Het doen van toegepast onderzoek waarvan de resultaten direct impact hebben in de regio is jou dan ook op je lijf geschreven. De Hanzehogeschool is op zoek naar meerdere onderzoekers om het toegepast onderzoek een flinke boost te geven.

Voor het lectoraat Vastgoed van het Kenniscentrum NoorderRuimte zijn wij op zoek naar een Senior onderzoeker Nieuwe waardesystemen voor de gebouwde omgeving.


Dit ga je doen


Als senior onderzoeker coördineer je vanuit het lectoraat Vastgoed een interdisciplinaire onderzoekslijn rondom nieuwe waardesystemen voor de gebouwde omgeving.
Binnen de wetenschap is de voorbije jaren steeds meer aandacht voor de verduurzaming van economische modellen en het sturen op publieke waarden(creatie). Vanuit de (beroeps)praktijk bestaat er grote behoefte om deze nieuwe waardesystemen te vertalen naar effectieve business cases, verdienmodellen, waarderingsmethoden en beleidsinstrumenten die kunnen worden toegepast binnen de context van concrete project-/gebiedsontwikkelingen en vastgoedexploitaties.
Vanuit jouw deskundigheid op het gebied van meervoudige waardecreatie ontwikkel en test je innovatieve gereedschappen (o.m. Key Enabling Methodologies) voor het rekenen aan, het monitoren van en het sturen op maatschappelijk verdienvermogen in de gebouwde omgeving, op zowel gebouw- als gebiedsniveau. Je dissemineert hierover in publicaties en presentaties voor wetenschappelijk en vakpubliek. Je geeft zelfstandig leiding en uitvoering aan onderzoeksprojecten en initieert daarnaast, in samenspraak met de lector, nieuwe onderzoeken waarvoor je ook onderzoeksmiddelen acquireert. De projecten waar je aan werkt zijn maatschappelijk relevant en staan dicht op de praktijk.

Jouw expertise zet je tevens in ten behoeve van onderwijs(ontwikkeling), onder andere binnen de bacheloropleiding Vastgoedkunde. Je draagt bij aan de vernieuwing van het economische onderwijs in brede zin, en aan de uitwerking van het thema Waardecreatie binnen het vastgoedcurriculum in het bijzonder. Afhankelijk van geschiktheid en belangstelling behoort een aanvullende rol (0,2 fte) in (de uitvoering van) het onderwijs tot de mogelijkheden.

Hier ga je werken


Kenniscentrum NoorderRuimte doet praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Noord-Nederland. Binnen het kenniscentrum zijn ruim tachtig onderzoekers actief. Onze lectoren, postdocs, promovendi, docent-onderzoekers en studenten verbinden onder meer de vakgebieden architectuur, bouwkunde, civiele techniek, facility management, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed. Met ons onderzoek creëren we impact voor onderwijs, praktijk en samenleving.
Het lectoraat Vastgoed is een van de zeven onderzoeksgroepen van NoorderRuimte. Met een klein hecht team werken we aan praktijkgerichte onderzoekersprojecten op het gebied van inclusieve woonmilieus, vitale centra en innovatieve werklocaties. Daarbij zijn meervoudige waardecreatie, een gebiedsgerichte benadering, actieve betrokkenheid van eindgebruikers, en aandacht voor inclusiviteit en ethiek belangrijke uitgangspunten. Vastgoed gaat voor ons in de eerste plaats om mensen, niet om stenen.
Binnen NoorderRuimte is veel aandacht voor (kennis)uitwisseling, zo zijn er wekelijks themalunches en organiseren we twee keer per jaar een symposium voor een breed publiek. We geloven dat kennisontwikkeling het beste gedijt in een omgeving waarin verschillende ideeën en perspectieven elkaar ontmoeten. Daarom hechten we aan een diverse onderzoeksgemeenschap. Bij de laatste visitatie heeft een externe beoordelingscommissie NoorderRuimte als excellent beoordeeld.


Dit vragen wij van jou


- Je bent gepromoveerd.
- Jouw inhoudelijke expertise bevindt zich op het snijvlak van ruimte en economie; je paart dit aan een duidelijke maatschappelijke oriëntatie.
- Je bent een uitstekende onderzoeker die methodologische kwaliteit combineert met praktijkrelevantie en maatschappelijke impact.
- Je beschikt over een stevige bagage van plan- en vastgoedeconomische kennis en hebt ervaring met methodieken voor het uitvoeren van maatschappelijke kosten-baten-analyses, het opstellen van business cases en het meten van maatschappelijk rendement in ruimtelijke projecten.
- Je wilt pionieren op het gebied van de ‘Nieuwe Economie’ en bent in staat om actuele wetenschappelijke inzichten over o.a. Public Value Management en nieuwe economische modellen te vertalen naar concrete praktijkvraagstukken.
- Je kunt verbinding leggen met onderwijs, werkveld en met onderzoekers uit andere disciplines/lectoraten. En je bent in staat om een relevant netwerk op te bouwen, te onderhouden, uit te bouwen en te benutten.

Binnen de Hanzehogeschool geloven we in het potentieel en de diversiteit van individuen. We erkennen dat talent en vaardigheden op verschillende manieren tot uiting komen. Hoewel we voor deze functie een specifiek profiel hebben, moedigen we je ook graag aan te reageren als je buiten de gestelde criteria valt. In overleg bepalen we dan ook je inschaling. Vertel ons in je sollicitatie hoe jij denkt een positieve bijdrage te leveren in deze rol.


Dit krijg je ervoor terug

Je hebt de mogelijkheid om jouw vak te vernieuwen en een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Wij bieden een ambitieuze multidisciplinaire onderzoeksomgeving waar je samenwerkt met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten. - We bieden een dienstverband van 0,6 fte (met de mogelijkheid om dit uit te breiden met 0,2 fte onderwijswerkzaamheden voor de opleiding Vastgoedkunde). Startdatum is zo spoedig mogelijk. - Het betreft een structurele functie waarbij we in eerste instantie een jaarcontract bieden. - Salaris van minimaal € 4.901,- en maximaal € 6.698,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 12, conform cao hbo). - 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%. - Maximaal 53 verlofdagen op jaarbasis, mogelijkheid tot inzet van duurzame inzetbaarheidsuren en thuiswerkfaciliteiten. - De Hanzehogeschool stimuleert medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren, onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin. .

Nieuwsgierig naar meer?


Wil je meer weten over deze baan? We vertellen je er graag over. Je kunt contact opnemen met Bart de Zwart, lector Vastgoed (b.a.m.de.zwart@pl.hanze.nl / (06) 11262104). Let op! Dit emailadres niet gebruiken voor je sollicitatie. Klik daarvoor op de sollicitatiebutton.

Word jij onze nieuwe collega?


Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

- Gesprekken zijn op: donderdag 9 november 2023.
- Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten worden door de Hanzehogeschool vergoed.
- Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werken bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

31-10-2023

Solliciteren


Reageer op deze vacature