Docent-onderzoeker ALO-Pabo

Vacaturenummer
v23.0039

Omvang
0,8-1,0 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Pedagogische Academie

Ben je op zoek naar een veelzijdige baan waarin je bij kunt dragen aan de ontwikkeling van studenten en de opleiding ten behoeve van het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Gespecialiseerd Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een collega in de rol van Docent-onderzoeker ALO-Pabo (0,8-1,0 fte).

Context


De ALO-Pabo is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen het Instituut voor Sportstudies (ALO) en de Pedagogische Academie en biedt studenten de mogelijkheid om in 4,5 jaar twee diploma’s te halen. In september 2020 zijn wij gestart met het eerste jaar van de opleiding. Het docententeam bestaat voor het overgrote deel uit docenten die ook worden ingezet binnen één van beide opleidingen (ALO of Pabo) om te zorgen voor een goede verbinding. Wij leiden talentgerichte en onderzoekende leraren op die samen met anderen bijdragen aan een veilig, actief en gezond leerklimaat voor alle kinderen. De ALO-Pabo-er is de onderwijsprofessional die zorgt voor een dynamische schooldag, waarbij leerlingen motorisch, sociaal en cognitief optimaal leren en waarbij rekening wordt gehouden met individuele verschillen.
Wij zijn ambitieus, talentgericht en betrokken bij de student én het onderwijsveld.
Met het programma Tijd voor Toekomst ontwikkelen we een verrijkte schooldag op basisscholen in de provincie Groningen. Kinderen op een Tijd voor Toekomstschool krijgen een verrijkt en verlengd programma aangeboden op thema's als Sport en bewegen, Kunst en cultuur, Sociaal welbevinden of Toekomstperspectief. Met als algemeen doel de talenten van kinderen te verbreden, welzijn te verbeteren en toekomstperspectief te vergroten.

Wat ga je doen?


Als docent ben je breed en flexibel inzetbaar, je begeleidt de studenten in hun onderwijsleerproces. Met jouw ervaring uit het werkveld weet je de studenten te inspireren en te motiveren.

Onze verwachtingen zijn dat je:
- op inspirerende en motiverende wijze onderwijs kunt verzorgen, daarbij gebruikmakend van dynamische werkvormen;
- studentgericht bent en sterk in didactiek. Je hanteert didactische methoden en werkvormen, organiseert leeractiviteiten gericht op het realiseren van de leeruitkomsten en houdt daarbij rekening met competenties en talenten van (de groep) studenten;
- studenten coacht in hun studieloopbaan en ontwikkeling;
- studenten coacht en begeleidt in hun stages en/of bij hun praktijk – en onderzoeksactiviteiten;
- goed in staat bent om het onderwijs en onderdelen van het curriculum te organiseren/coördineren, je borgt en toetst voortgang, kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs en werkt daarin goed samen met collega's en onze externe partners;
- in staat bent onderwijs te ontwikkelen dat aansluit bij de visie en uitgangspunten van de ALO-Pabo;
- een verbinder bent die in leergemeenschappen onderwijs, onderzoek en de praktijk samenbrengt om gezamenlijk te werken aan maatschappelijke vraagstukken;
- een onderzoeker bent die op relevante ALO-Pabo thema’s kennis kan ontwikkelen en kan vertalen naar het onderwijs;
- in de rol van innovatiebegeleider Tijd voor Toekomst basisscholen in de regio kunt begeleiden in het proces van de verrijkte schooldag. De innovatiebegeleider ontwerpt samen met het schoolteam de doelen voor Tijd voor Toekomst en probeert ouders en leerlingen te betrekken bij het programma. 


Wie ben jij?


Wij zoeken een energieke collega die zin heeft om met ons onderwijs en onderzoek aan de slag te gaan en om samen met ons het programma verder te ontwikkelen.
De kwalificaties en competenties waar jij over beschikt:
- een afgeronde master, passend bij de opleiding;
- ervaring in het onderwijs, liefst zowel op het gebied van sport als in de klas;
- vaardig op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek;
- digitaal vaardig;
- ondernemend, daar waar het gaat om het creëren en benutten van nieuwe kansen en het benutten van geboden mogelijkheden;
- flexibel, daar waar er gevraagd wordt om creativiteit en een lerend vermogen en schakelend tussen verschillende contexten;
- resultaatgericht en daarin zelfsturend;
- een op samenwerking ingestelde professional zowel binnen als buiten de organisatie.

Waar ga je werken?


Het Instituut voor Sportstudies en de Pedagogische Academie, beiden onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, zijn op 1 september 2020 gestart met de lerarenopleiding ALO-Pabo.
Naast de ALO-Pabo bestaat het aanbod van de instituten uit meerdere bacheloropleidingen, Ad en masters. Het instituut voor Sportstudies huisvest naast de ALO-Pabo de ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding), Sportkunde, Sportstudies (Engelstalige internationale variant voor vwo-leerlingen), Ad Sport en de master Sport en Bewegingsonderwijs. Ook werkt het instituut samen met andere opleidingen in overstijgende masters, zoals de master Healthy Ageing Professional en Talentontwikkeling en diversiteit.
De Pedagogische Academie leidt studenten op voor het basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs en heeft opleidingstrajecten voor leerkrachten en pedagogisch educatief professionals. De Academie biedt naast de ALO-Pabo vier varianten van de bachelor Leraar Basisonderwijs aan: regulier, verkort, academische variant met Pedagogische Wetenschappen en de Pabo-Social Work. Daarnaast biedt de Pedagogische Academie de masteropleiding Talentontwikkeling en Diversiteit, de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional en een ruim nascholingsaanbod voor educatieve professionals aan.

Wat bieden wij?


Je krijgt de mogelijkheid je verder te ontwikkelen als docent en praktijkgerichte onderzoeker en een netwerk met mensen uit het werkveld uit te bouwen. Je gaat werken in een inspirerende, ondernemende, lerende, sociale en multidisciplinaire werkomgeving waar inhoudelijke verdieping mogelijk is en waar in een collectief van (docent-)onderzoekers en promovendi onderzoekvaardigheden en het onderwijs verder worden doorontwikkeld en geprofessionaliseerd.


Arbeidsvoorwaarden

De minimale aanstelling is 0,8 fte. Het betreft een structurele functie, waarbij in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar wordt geboden. De datum van indiensttreding is 1 september 2023. Een inwerkperiode voor de zomer is gewenst en in overleg kan het moment van indiensttreding al eerder plaatsvinden. Benoeming vindt plaats volgens de bepalingen van de cao-hbo. De functieschaal is 11. Het salaris bedraagt minimaal € 3.663,- en maximaal € 5.332,- bruto per maand bij een volledige betrekking. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie-uitkering van 8%, een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% en maximaal 53 vakantiedagen. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin. Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten worden door de Hanzehogeschool vergoed..

Inlichtingen


Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Kyra Gerritsjans, programmamanager ALO-Pabo, telefoonnummer 06-11358607.

Word jij onze nieuwe collega?


Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

De gesprekken vinden plaats op dinsdagochtend 4 april 2023.

Mogelijk volgt een tweede gesprek en/of een assessment als onderdeel van de procedure.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

27-03-2023

Solliciteren


Reageer op deze vacature