Hogeschooldocent Preklinisch en klinisch onderwijs

Vacaturenummer
v22.0143

Omvang
0,6-0,8 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Academie voor Gezondheidsstudies

De Academie voor Gezondheidsstudies biedt veelzijdig, innovatief en internationaal georiënteerde bachelor- en masteropleidingen op het gebied van gezondheid. Onderdeel van de Academie is de opleiding Mondzorgkunde met ongeveer 200 studenten en 35 docenten en kliniekinstructeurs.
Onze studenten worden opgeleid tot mondhygiënisten in het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG. De opleiding scoort bijzonder goed op het gebied van studenttevredenheid en heeft vijf jaren achtereen het kwaliteitszegel Topopleiding toegekend gekregen.

Ben jij een enthousiaste, ervaren hogeschooldocent met een stevige visie op onderwijs en vind je het leuk om een team mee te nemen in curriculum- en onderwijsontwikkelingen? Heb je zin om jouw kennis en enthousiasme in te zetten bij de opleiding Mondzorgkunde in de unieke setting van deze opleiding in nauwe samenwerking met UMCG en RuG?

De opleiding Mondzorgkunde is op zoek naar een Hogeschooldocent Preklinisch en klinisch onderwijs (0,6-0,8 fte).

Ons team


Als opleiding Mondzorgkunde starten we in studiejaar ’22-’23 met een aangepaste organisatiestructuur met 3 hogeschooldocenten, te weten een HSD Onderwijs & Curriculum, een HSD Preklinisch en klinisch onderwijs en de HSD Afstuderen & Onderzoek.
De hogeschooldocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de ontwikkeling van de leerlijnen in het curriculum van Mondzorgkunde. Tezamen vormen jullie de curriculumcommissie van de opleiding. Met het hele team zorgen jullie voor aantrekkelijk en goed onderwijs voor onze studenten.
De hogeschooldocenten zijn een adviserend klankbord voor de opleidingsmanager wat betreft de organisatie, de inhoud en de processen ten behoeve van de opleiding Mondzorgkunde.

Wat ga je doen?


Als hogeschooldocent initieer je ontwikkelingen op curriculumniveau en geef je inhoudelijk richting. Je bent inhoudelijk medeverantwoordelijk voor het curriculum, tezamen met de andere hogeschooldocenten. De eindverantwoordelijkheid (croho) ligt bij de opleidingsmanager.
Je bent tezamen met de docenten en kliniekinstructeurs verantwoordelijk voor inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal. Je geeft richting aan en bent verantwoordelijk voor de toetsing en examinering van de onderwijseenheden in jouw leerlijn(en). Je stuurt de docenten en instructeurs binnen de leerlijn inhoudelijk aan, je bewaakt de academiestandaarden en zorgt voor een goede inpassing in het onderwijs.

Functie-inhoud specifiek voor Hogeschooldocent Preklinisch en klinisch onderwijs


- je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor Praktijkleerlijn en de Vaardighedenleerlijn voor wat betreft de (pre)klinische vaardigheden, gerelateerd aan de doelen van de opleiding;
- je organiseert het onderwijs en de planning van de kliniek en het skillslab tezamen met de kliniek- en skillslabcoördinatoren en de Chef de Clinique van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde. De inzetplanning wordt tevens afgestemd met de opleidingsmanager;
- je organiseert het kliniekoverleg tezamen met de coördinatoren;
- je bent verantwoordelijk voor de externe stages (evt. met stagecoördinatoren);
- je zoekt samenwerking met andere hogescholen omtrent stages en het beoordelen ervan;
- je bent verantwoordelijk voor het eindniveau eindwerken kliniek;
- je bent tezamen met de HSD Afstuderen & Onderzoek verantwoordelijk voor het realiseren van het eindniveau van de opleiding.

Wat vragen we van jou?


- een afgeronde master (bij voorkeur onderwijskunde of een professionele master op het gebied van leren en innoveren of educational leadership);
- opgeleid tot mondhygiënist;
- een didactische bevoegdheid en je bent bereid tot het volgen van de leergang onderwijskundig leiderschap voor docenten;
- ruime ervaring binnen een onderwijsinstelling met onderwijskundige vraagstukken waarbij praktijkonderwijs een belangrijk deel uitmaakt van het curriculum;
- een relevant relatienetwerk met kennisinstellingen en werkveld (ook internationaal);
- vaardigheid in het inhoudelijk aansturen van professionals, het overdragen van expertise, en het kunnen inspireren van docenten en studenten, individueel en in groepen;
- ervaring met het coördineren van een (onderwijs)kliniek.

Competenties


Samenwerken, resultaatgericht werken, ondernemerschap, organisatiesensitiviteit, verbinder en onafhankelijkheid.

Wat bieden wij?

De inzet van het aantal fte zal in overleg worden bepaald, afhankelijk van beschikbaarheid en expertise. De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Benoeming vindt plaats volgens de bepalingen van de cao-hbo. Je wordt aangesteld in de functie van docent-onderzoeker B. De functieschaal is 12. Het salaris bedraagt minimaal € 4.508,- en maximaal € 6.064,- bruto per maand bij een volledige betrekking. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie-uitkering van 8%, een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% en maximaal 53 vakantiedagen. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin. Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Waar ga je werken?

De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen verzorgen onderwijs voor de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde vanuit het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde in het UMCG. Het CTM verzorgt reguliere en specialistische mondzorg aan patiënten uit de Noordelijke regio en is een inspirerende werkomgeving voor het geven van onderwijs aan studenten. Bij de Groningse opleiding van mondhygiënisten en tandartsen staat samenwerking van verschillende beroepsgroepen in de (mond)zorg centraal. We werken hierin nauw samen met het werkveld. Bij Mondzorgkunde staat centraal dat wij studenten opleiden tot competente, zelfstandige professionals. Dit doen wij in een veilige en krachtige leeromgeving waarin het leerproces tot reflectieve professional centraal staat. Wij stimuleren onze studenten op positieve wijze door het inzetten van feedback en zelfreflectie als didactisch leermiddel en er is ruimte voor aansluiting bij de ontwikkeling en capaciteiten van de individuele student. Studenten maken kennis met zelfregulatie, zelfsturing en metacompetenties en leren dit te ontwikkelen ter voorbereiding op ‘life long learning’. Dit wordt door onze studenten hooggewaardeerd..

Inlichtingen


Ben je nieuwsgierig geworden? Je kunt informatie over deze functie inwinnen bij Anketrien Schillhorn van Veen, hoofd opleiding Mondzorgkunde, op telefoonnummer 06-46383677.

Voor meer informatie over de opleiding Mondzorgkunde verwijzen wij je naar de website

Word jij onze nieuwe collega?


Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

De gesprekken worden gevoerd op woensdag 6 juli of donderdag 7 juli 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

03-07-2022

Solliciteren


Reageer op deze vacature