Docent-onderzoeker (coach) Leren in de Praktijk, Physician Assistant

Vacaturenummer
v22.0096

Omvang
0,1 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Academie voor Gezondheidsstudies

De Academie voor Gezondheidsstudies biedt veelzijdig, innovatief en internationaal georiënteerde bachelor- en masteropleidingen op het gebied van Health. Onderdeel van deze Academie is de Master of Science Physician Assistant (MPA) opleiding met ca. 130 studenten. Studenten worden opgeleid tot competente medische professionals met een duidelijk onderzoekend vermogen, en acteren in een flexibele en beroepsgerichte onderwijsomgeving, die nauw aansluit bij de ontwikkelingen in de regio en de (inter)nationale beroepspraktijk.

Wij zijn op zoek naar een Docent-onderzoeker (coach) Leren in de Praktijk, Physician Assistant (0,1 fte).

Wat ga je doen?


Binnen de leerlijn Leren in de Praktijk verzorg je, samen met je collega coaches, de begeleiding van één groep studenten tijdens het praktijkleren in nauwe afstemming met hun leermeester in de eigen organisatie. Tijdens de duur van de opleiding (30 maanden) blijf je de coach van deze toegewezen groep. De taken omvatten o.a. het volgende:

- coachen van de student PA door het geven van feedback en suggesties;
- begeleiding en advisering bij het opstellen van het individueel opleidingsplan (in de vorm van specialistische Entrustable Professional Activities) en het portfolio;
- samen met studenten inhoud geven aan coaching bijeenkomsten en intervisie tijdens de lesdagen;
- sturing van het leerproces door de student Physician Assistant in eerste instantie in ruime mate te ondersteunen om zich vervolgens terug te trekken ten gunste van zelfsturing door de student;
- bespreken van de voortgang t.a.v. EPA’s en de beroepsrollen en kerncompetenties, mede aan de hand van het portfolio van de student middels twee beoordelingsgesprekken per student per studiejaar op de eigen praktijkleerplek;
- bespreken van motivatie voor en ervaringen met de studie MPA en de functie van Physician Assistant en adequaat verwijzen bij problemen;
- actieve deelname aan coachafstemmingsoverleggen met de collega coaches ten behoeve van onderlinge kalibratie en kwaliteitsontwikkeling/borging van de studentbegeleiding.

Daarnaast worden coaches ook op grond van hun klinische expertise gevraagd om beoordelaars te zijn tijdens binnenschoolse toetsing. Deze inzet wordt bovenop de 0,1 fte van coach vergoed.

Wat vragen we van jou?


- je bent afgestudeerd physician assistant;
- je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands én het Engels;
- je hebt ervaring op het vlak van coachen/ begeleiden (van eventueel studenten);
- je hebt een brede ervaring en kennis over de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg;
- je hebt affiniteit en ervaring in het hoger onderwijs.

Gelet op de toenemende grootte van het verzorgingsgebied van de opleiding gaat onze voorkeur uit naar kandidaten woonachtig in de regio Zuid Overijssel (Deventer, Enschede, Almelo/Hengelo). Daarnaast gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar mannelijke sollicitanten gezien de samenstelling van de huidige groep aan coaches.

Competenties


Je herkent jezelf in de volgende competenties:
- sociaal en communicatief vaardig;
- flexibel;
- goed in improviseren;
- zelfstandig, maar ook een teamspeler;
- besluitvaardig;
- pro-actief;
- stressbestendig;
- innovatief.

Waar ga je werken?


Je gaat werken bij de opleiding Master Physician Assistant. De opleiding is een duale opleiding met de lesdag op woensdagen op onderwijslocatie Wiebenga te Groningen. Echter, als coach heb je minimaal eens per onderwijsperiode (10-11 weken) een bijeenkomst met studenten op de onderwijslocatie in Groningen. Daarnaast heb je in het kader van afstemming met je collega-coaches ook met enige regelmaat een overleg (ca. 6 keer per studiejaar). Individuele begeleiding van studenten vindt over het algemeen op afstand plaats en fysiek op locatie waar nodig, daarnaast voer je beoordelingsgesprekken op de praktijkleerplekken van betreffende student.


Wat bieden wij?

De datum van indiensttreding is 1 september 2022. Het betreft een tijdelijke benoeming voor de duur van één jaar. Bij wederzijds goedvinden zal dit worden gecontinueerd, omdat we het belangrijk vinden dat een coach de groep studenten gedurende de gehele opleidingsperiode begeleidt. Benoeming vindt plaats volgens de bepalingen van de cao-hbo, in de functie van Docent-onderzoeker A. De functieschaal is 11. Het salaris bedraagt minimaal € 3.522,- en maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een volledige betrekking. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin. Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed. .

Nieuwsgierig?


Informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de heer dr. Luppo Kuilman, programma manager MSc Physician Assistant, telefoonnummer 050-595 6200, of via: mpa@org.hanze.nl. Let op! Dit emailadres niet gebruiken voor je sollicitatie. Klik daarvoor op de sollicitatiebutton.

Word jij onze nieuwe collega?


Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 8 juni 2022.

Status vacature


Voor deze vacature geldt een interne en externe status; medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben bij gelijke geschiktheid voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

30-05-2022

Solliciteren


Reageer op deze vacature