Promovendus ‘Participatie mensen met verstandelijke en meervoudige beperkingen'

Vacaturenummer
v21.0366

Omvang
0,4-0,6 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Academie voor Gezondheidsstudies

De Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Healthy Ageing Allied Health Care and Nursing, voert binnen de Academische Werkplaats EMB in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek, Koninklijke Visio en ’s Heeren Loo een 4-jarig onderzoeksproject uit, dat zich richt op de participatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Er is een vacature ontstaan voor een Promovendus ‘Participatie van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen'.

Wat ga je doen?


Volgens de rechten van mensen met beperkingen (Verenigde Naties), hebben mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) recht op volledig participatie in de maatschappij. Participatie draagt bij aan hun ontwikkeling en een betere kwaliteit van bestaan. Mensen met EMB vormen echter een kwetsbare doelgroep en zij hebben door de combinatie van beperkingen ondersteuning van anderen nodig voor vrijwel elk aspect van hun leven, zo ook bij het vergroten van hun participatie.
De afgelopen jaren is kennis opgedaan over participatie van mensen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen. Volwassenen met EMB maken onderdeel uit van deze groep, echter voor deze doelgroep mist nog belangrijke kennis om participatie te verbeteren. Zo is onbekend in welke domeinen van participatie wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd gericht op mensen met EMB. Ook is onbekend of de operationalisering van participatie, die opgesteld is voor volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen ook bruikbaar is voor volwassenen met EMB. En we weten nog niet welke factoren doorslaggevend zijn voor een optimale implementatie en borging van een veelbelovende interventie om de participatie van volwassenen met EMB te verbeteren.
Het doel van het promotieonderzoek is dan ook om inzicht in bovengenoemde kennishiaten te krijgen, zodat de participatie van volwassenen met EMB wordt verbeterd. Binnen dit onderzoek wordt voortgeborduurd op eerder onderzoek en zullen nieuwe data worden verzameld.


Wat vragen we van jou?


- een afgeronde masteropleiding in een relevante richting, bijvoorbeeld gedragswetenschappen, (bio)medische-, bewegings-, paramedische-, gezondheids- of neurowetenschappen;
- aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
- aantoonbare affiniteit met mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking en meervoudige beperking;
- aantoonbare ervaring en vaardigheden in multidisciplinair samenwerken;
- goede kennis van statistiek bij kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
- sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
- sterke organisatorische vaardigheden.

Competenties


- analytisch denkvermogen;
- goed kunnen plannen en organiseren;
- creativiteit: je ziet kansen voor onderzoek in de praktijksetting en je vertaalt onderzoeksbevindingen naar concrete kennis voor de praktijk;
- proactieve werkhouding;
- oplossingsgericht;
- besluitvaardigheid;
- systematisch en accuraat werken, goed in datamanagement.

Waar ga je werken?


Als promovendus voer je het onderzoek uit binnen het lectoraat Healthy Ageing Allied Health Care and Nursing. Het onderzoek waar je aan gaat werken valt tevens onder auspiciën van de Academische Werkplaats EMB. Prof. dr. Annette van der Putten (RUG, basiseenheid orthopedagogiek) zal als promotor optreden. Verder word je begeleid door dr. Gineke Hanzen (Academische Werkplaats EMB) en dr. Aly Waninge (Hanzehogeschool en UMCG). Je sluit je aan bij de Graduate School Medical Sciences van het UMCG en kunt daarnaast gebruik maken van het PhD-trainingsprogramma van de interfacultaire Research School Gedrags- en maatschappijwetenschappen.


Wat bieden wij?

De datum van indiensttreding is per zo spoedig mogelijk. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van het promotietraject met een tussentijdse evaluatie na negen maanden. De omvang is 0,4 tot 0,6 fte; uitbreiding behoort tot de mogelijkheden. Indien de kandidaat zelf al in de zorgpraktijk of het HBO-/WO onderwijs werkt, is een combinatie met het promotieonderzoek mogelijk. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. De vacature wordt ingevuld op basis van de functie van hoofdinstructeur praktijkonderwijs in functieschaal 10. Het salaris bedraagt minimaal € 2.652,- bruto per maand bij een fulltime-aanstelling. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin. Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed. .

Inlichtingen


Informatie omtrent deze functie kun je inwinnen mevrouw dr. A. Waninge, lector Participatie en Gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking, telefoonnummer 06-30328282, email a.waninge@pl.hanze.nl. Bereikbaar vanaf 10 januari. Let op! Dit emailadres niet gebruiken voor je sollicitatie. Klik daarvoor op de sollicitatiebutton.

Word jij onze nieuwe collega?


Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdagmiddag 10 februari 2022.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern binnen de AW EMB organisaties (Hanzehogeschool, RUG, ’s Heeren Loo en Visio) en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn binnen de AW EMB organisaties hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

23-01-2022

Solliciteren


Reageer op deze vacature