Promovendus ‘Multimorbiditeit bij verstandelijke en meervoudige beperkingen'

Vacaturenummer
v21.0284

Omvang
0,4-0,6 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Academie voor Gezondheidsstudies

De Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Healthy Ageing Allied Health Care and Nursing, voert binnen de Academische Werkplaats EMB in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek, Koninklijke Visio en ’s Heeren Loo een 4-jarig onderzoeksproject uit, dat zich richt op het in kaart brengen en screenen van multimorbiditeit bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Functie-inhoud


Multimorbiditeit, het tegelijkertijd voorkomen van verschillende gezondheidsproblemen in een persoon, komt voor bij 99% van de volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). Deze mensen vormen een kwetsbare doelgroep en zij hebben door de combinatie van beperkingen ondersteuning van anderen nodig voor vrijwel elk aspect van hun leven. Ook voor het signaleren en identificeren van nieuwe en veranderende fysieke en psychische gezondheidsproblemen zijn zij afhankelijk van de mensen die hen ondersteunen, hun naasten en begeleiders. Personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen kunnen niet verbaal vertellen dat er sprake is van lichamelijk ongemak, pijn en psychische problemen: zij communiceren op een andere manier. Van naasten en begeleiders vraagt dit, dat ze goed opletten welke veranderingen in gedrag bij de persoon optreden.

Tijdig signaleren en identificeren van nieuwe en veranderende gezondheidsproblemen is van groot belang om pijn, ongemak en psychische problemen bij mensen met (Z)EVMB te voorkomen, maar ook om tijdig te kunnen behandelen zodat verergering van de bestaande gezondheidsproblemen en het ontstaan van nieuwe gezondheidsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Duidelijk is dat de prevalentie van de gezondheidsproblemen toeneemt op hogere leeftijd. Het is echter niet duidelijk hoe gezondheidsproblemen zich gedurende het leven van een persoon met (Z)EVMB ontwikkelen, hoe het verloop over de tijd van de gezondheidsproblemen is en of er verbanden en patronen in het ontstaan van de gezondheidsproblemen zijn. Het doel van dit promotieonderzoek is dan ook om hier inzicht in te krijgen, zodat screening op gezondheidsproblemen en de behandeling tijdig en effectiever ingezet kunnen worden. Binnen dit onderzoek wordt deels gebruik gemaakt van al eerder verzamelde data en daarnaast zullen nieuwe data verzameld moeten worden.

Plaats in de organisatie


Als promovendus voer je het onderzoek uit binnen het lectoraat Healthy Ageing Allied Health Care and Nursing, onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies, de Academie voor Verpleegkunde en het Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing.
Het onderzoek waar je aan gaat werken valt tevens onder auspiciën van de Academische Werkplaats EMB. Prof. dr. Annette van der Putten (RUG, basiseenheid orthopedagogiek) zal als promotor optreden. Verder word je begeleid door dr. Aly Waninge (Hanzehogeschool) en dr. Wim Krijnen (Hanzehogeschool). Je sluit je aan bij de Graduate School Medical Sciences van het UMCG en kunt daarnaast gebruik maken van het PhD-trainingsprogramma van de interfacultaire Research School Gedrags- en maatschappijwetenschappen.


Functie-eisen


- Een afgeronde masteropleiding in een relevante richting, bijvoorbeeld gedragswetenschappen, geneeskunde, (bio)medische-, bewegings-, gezondheids- of neurowetenschappen;
- aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
- aantoonbare affiniteit met mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking en meervoudige beperking;
- aantoonbare ervaring en vaardigheden in multidisciplinair samenwerken;
- goede kennis van de multivariate statistiek van longitudinale data-analyse ( o.a. random effect modellen), of de bereidheid en vaardigheid zich hierin te bekwamen;
- sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
- sterke organisatorische vaardigheden.

Competenties


- Analytisch denkvermogen;
- goed kunnen plannen en organiseren;
- creativiteit: je ziet kansen voor onderzoek in de praktijksetting en je vertaalt onderzoeksbevindingen naar concrete kennis voor de praktijk;
- proactieve werkhouding;
- oplossingsgericht;
- besluitvaardigheid;
- systematisch en accuraat werken, goed in datamanagement.


Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is per zo spoedig mogelijk. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van het promotietraject met een tussentijdse evaluatie na negen maanden. De omvang is 0,4 tot 0,6 fte; uitbreiding behoort tot de mogelijkheden. Indien de kandidaat zelf al in de zorgpraktijk of het HBO-/WO onderwijs werkt, is een combinatie met het promotieonderzoek mogelijk. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. De vacature wordt ingevuld op basis van de functie van hoofdinstructeur praktijkonderwijs in functieschaal 10. Het salaris bedraagt minimaal € 2.652,- bruto per maand bij een fulltime-aanstelling. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed..

Inlichtingen


Informatie omtrent deze functie kun je inwinnen mevrouw dr. A. Waninge, lector Participatie en Gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking, telefoonnummer 06-30328282, email a.waninge@pl.hanze.nl. Let op! Dit emailadres niet gebruiken voor je sollicitatie. Klik daarvoor op de sollicitatiebutton.

Word jij onze nieuwe collega?


Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 1 december 2021 tussen 10:00 en 14:00 uur. De tweede gespreksronde vindt plaats op woensdag 8 december 2021 tussen 13:00 en 17:00 uur.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern binnen de AW EMB organisaties (Hanzehogeschool, RUG, ’s Heeren Loo en Visio) en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn binnen de AW EMB organisaties hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

07-11-2021

Solliciteren


Reageer op deze vacature