Junior-onderzoeker fysiotherapie

Vacaturenummer
v21.0226

Omvang
0,3 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Academie voor Gezondheidsstudies

De Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Healthy Ageing Allied Health Care and Nursing, en de Academie voor Gezondheidsstudies (Opleiding Fysiotherapie) voeren in samenwerking met NHL Stenden het project Communicatie-In-Actie uit dat zich richt op het optimaliseren van de communicatie in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk.

Ben jij fysiotherapeut en heb jij (binnenkort) een master in de fysiotherapie of gezondheidswetenschappen? Voor het SIA RAAK-mkb project Com-In-Actie zoeken wij een Junior-onderzoeker fysiotherapie, 0,3 fte (12 uur).

Het project Com-In-Actie


Eerste lijns-fysiotherapeuten geven aan beperkte gezondheidsvaardigheden tijdens de eerste ontmoeting niet te herkennen en missen tools ter verbetering van de communicatie. Zij vragen om tools te ontwikkelen die tot doel hebben de communicatievaardigheden te versterken van fysiotherapeuten tijdens het eerste contact met mensen met chronische aandoeningen en beperkte gezondheidsvaardigheden. Bekende communicatietools zijn vooral onderzocht in de medische setting en niet direct toepasbaar in de fysiotherapeutische context. Middels dit project worden communicatietools ontworpen en getest in de fysiotherapiepraktijk om daarna in het onderwijs geïmplementeerd te worden. Dit is een door regieorgaan SIA RAAK-mkb gesubsidieerd project. Het is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken, PHAROS, Denktank 60+, Nivel, Hanzehogeschool, NHL-Stenden, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Leiden en het KNGF. Meer over dit project is te lezen op de website

De junior onderzoeker wordt aangesteld binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies en de opleiding Fysiotherapie. Dit project is onderdeel van FAITH research.

Functie-inhoud


De junior onderzoeker:
- gaat design-based onderzoek uitvoeren in samenwerking met fysiotherapeuten, patiënten en senior onderzoekers tijdens verschillende design cycli;
- test de nieuw ontwikkelde tools op toepasbaarheid in de fysiotherapiepraktijk;
- ontwikkelt samen met senior docent-onderzoekers van de Hanzehogeschool, Hogeschool Leiden en Utrecht trainingen voor de fysiotherapeut;
- ontwikkeld samen met senior docent-onderzoekers van de Hanzehogeschool, Hogeschool Leiden en Utrecht trainingen voor docenten fysiotherapie.

Gedurende de duur van het project (tot 31-08-2023) jaar zal de junior-onderzoeker onderzoeksactiviteiten (0,3 fte) verrichten.

Functie-eisen


- een (bijna) afgeronde masteropleiding in een relevante richting, bijvoorbeeld master fysiotherapie (bv. geriatrie, psychosomatiek), bewegingswetenschappen of gezondheidswetenschappen;
- affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
- affiniteit met design based research;
- affiniteit met het thema gezondheidsvaardigheden;
- affiniteit met het thema communicatie;
- affiniteit met het thema chronische aandoeningen;
- affiniteit met het thema ouderen.

Daarnaast beschikt de junior-onderzoeker over de volgende competenties:
- samenwerken: een schakel zijn tussen innovatief onderzoek, 1ste lijn fysiotherapiepraktijken en het fysiotherapie-onderwijs;
- analytisch denkvermogen;
- goed kunnen plannen en organiseren;
- creativiteit: kansen zien voor onderzoek in de praktijksetting en onderzoeksresultaten vertalen naar toepasbare tools met trainingen voor het onderwijs en de praktijk;
- verbinden en bijdragen aan een wetenschappelijke cultuur;
- proactieve werkhouding;
- oplossingsgericht;
- besluitvaardigheid;
- doorzettingsvermogen;
- systematisch en accuraat werken.

Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is 1 november 2021 of zo spoedig mogelijk daarna. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van het project Com-In-Actie tot 31 augustus 2023 met een tussentijdse evaluatie na een jaar. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. Afhankelijk van kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 10 of 11. Het salaris bedraagt in schaal 10 minimaal € 2.652,- en maximaal € 4.307,- en in schaal 11 minimaal € 3.453,- en maximaal € 5.026,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed..

Inlichtingen


Informatie omtrent deze functie kan worden ingewonnen bij Sandra Jorna-Lakke, fysiotherapeut, docent-onderzoeker, telefoonnummer +31 50 595 3611, email: a.e.jorna-lakke@pl.hanze.nl. Zij is bereikbaar tot 24 juli en vanaf 23 augustus.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier (sollicitatiebutton) kan contact worden opgenomen met HR Recruitment, telefoonnummer +31 50 595 7505 (niet bereikbaar van 22 juli tot 19 augustus).

De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend 15 september 2021.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

05-09-2021

Solliciteren


Reageer op deze vacature