Promovendus ‘Interdisciplinaire diagnostiek en behandeling van lipoedeem’

Vacaturenummer
v21.0160

Omvang
1,0 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Academie voor Gezondheidsstudies

De Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Healthy Ageing Allied Health Care and Nursing, ziekenhuis Nij Smellinghe, Universitair Medisch Centrum Groningen afdeling Revalidatiegeneeskunde en de Vrije Universiteit Brussel voeren gezamenlijk een onderzoeksproject uit dat zich richt op het optimaliseren van de interdisciplinaire diagnostiek en behandeling van lipoedeem, om het lichamelijk en psychosociaal functioneren en daarmee de kwaliteit van leven, zelfstandigheid en participatie in de maatschappij van deze patiënten te verhogen.

Plaats in de organisatie


Het promotieonderzoek is onderdeel van een structurele samenwerking met FAITH research partner Nij Smellinghe, waarbinnen het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde (ECL) van Nij Smellinghe binnen Nederland en internationaal erkend en toonaangevend is als expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van lymfoedeem. Vanuit deze expertise worden veel patiënten met lipoedeemklachten verwezen naar het ECL voor diagnostiek en behandeling. Het ECL wil bijdragen aan de gezondheid van hun patiënten, o.a. door de zorg continu te verbeteren. Daartoe staan de professionaliteit van de medewerkers in combinatie met wetenschappelijke getoetste innovatie en implementatie van nieuwe behandelinzichten hoog in het vaandel. Het centrum werkt zowel intern als extern nauw samen met medische professionals, beroepsverenigingen en kennisinstituten. Het centrum kenmerkt zich naast het hoge ambitieniveau als collegiaal, informeel en enthousiast.

De promovendus wordt aangesteld binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies, de Academie voor Verpleegkunde en het Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing en bij het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde te Drachten.
De promovendus legt inhoudelijk verantwoording af aan prof. dr. R. Dekker, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en actieve leefstijl, UMCG, prof. dr. Aldo Scafoglieri, hoogleraar Anatomie, Vrije Universiteit Brussel, dr. H. Jager-Wittenaar, lector Malnutrition and Healthy Ageing, Hanzehogeschool Groningen en Ad Hendrickx, fysiotherapeut en onderzoeker binnen het ECL en valt hiërarchisch onder de Dean van de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen.

Functie-inhoud


Lipoedeem (letterlijk ‘vetzwelling’, ook bekend als pijnlijk ‘vetsyndroom’) is een chronische aandoening, uitsluitend voorkomend bij vrouwen, met een geschatte prevalentie van 10-20%. De belangrijkste kenmerken zijn een disproportionele vetverdeling aan met name de benen, welke gepaard gaat met chronische pijn. Patiënten met lipoedeem ervaren ernstige klachten en een lagere kwaliteit van leven ten aanzien van fysiek, emotioneel en sociaal functioneren. Door gebrek aan eenduidige, onderscheidende diagnostische criteria komt misdiagnostiek vaak voor en wordt de diagnose vaak te laat gesteld. Obesitas wordt beschouwd als een belangrijkste oorzaak voor de progressie van de klachten.
Patiënten met lipoedeem zijn vaker gedeconditioneerd en hebben vaak een verminderde beenspierfunctie. Het is onduidelijk in hoeverre de verminderde spierfunctie onderdeel is van het ziektebeeld lipoedeem, of dat het een gevolg is van het veelal afgenomen dagelijkse activiteitenniveau, of een combinatie.

Om de diagnostiek en behandeling van patiënten met lipoedeem te kunnen verbeteren is inzicht nodig in:
- de relatie tussen lipoedeem en fysiek functioneren, dagelijks activiteitenniveau, participatiegraad en lichaamssamenstelling; hoe onderscheidt lipoedeem zich qua diagnostiek en benodigde interventies van obesitas?
- de betrouwbaarheid en validiteit van methoden om de lichaamssamenstelling kwantitatief en kwalitatief bij deze patiënten te meten (o.a. CT-scan, echografie, bio-impedantieanalyse)
- de rol van lage spiermassa en spierfunctie in het dagelijks functioneren van patiënten met lipoedeem (zijn een lage spiermassa en spierfunctie juist onderdeel of gevolg van lipoedeem?)
- de rol van voeding, beweging en pijn in het verbeteren van de spierstatus, spierfunctie en het lichamelijk functioneren

Gedurende 4 jaar zal de promovendus naast onderzoeksactiviteiten (0,8 fte) tevens onderwijsactiviteiten (0,2 fte) verrichten bij de opleiding Fysiotherapie.


Functie-eisen


- Een afgeronde masteropleiding in een relevante richting, bijvoorbeeld fysiotherapie, bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen, voeding en diëtetiek, geneeskunde;
- aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
- aantoonbare affiniteit met het thema lichaamssamenstelling;
- aantoonbare ervaring in multi-/interdisciplinair samenwerken;
- ervaring met statistische analyse van datasets;
- sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels.

Daarnaast beschikt de promovendus over de volgende competenties:
- Analytisch denkvermogen;
- goed kunnen plannen en organiseren;
- creativiteit: kansen zien voor onderzoek in de praktijksetting en onderzoeksresultaten vertalen naar concrete kennis voor de praktijk;
- verbinden en bijdragen aan een wetenschappelijke cultuur;
- proactieve werkhouding;
- oplossingsgericht;
- besluitvaardigheid;
- doorzettingsvermogen;
- systematisch en accuraat werken, goed in datamanagement.

Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is 1 oktober 2021 of zo spoedig mogelijk daarna. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van het promotietraject (4 jaar) met een tussentijdse evaluatie na een jaar. De omvang van de vacature is 1,0 fte. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. De vacature wordt ingevuld op basis van de functie van Instructeur onderwijs en onderzoek E in functieschaal 10. Het salaris bedraagt minimaal € 2.653,- en maximaal € 4.308,- bruto per maand bij een fulltime-aanstelling. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Voor een overzicht van onze secundaire arbeidsvoorwaarden verwijzen wij u graag naar de website van de Hanzehogeschool Groningen. Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed..

Inlichtingen


Informatie omtrent deze functie kan worden ingewonnen bij Ad Hendrickx, fysiotherapeut, onderzoeker ECL, telefoonnummer +31 512 588245, email: a.hendrickx@nijsmellinghe.nl, dr. H. Jager-Wittenaar, lector Malnutrition and Healthy Ageing, telefoonnummer +31 6 23 66 88 97, email: ha.jager@pl.hanze.nl. Let op! Deze emailadressen niet gebruiken voor je sollicitatie. Klik daarvoor op de sollicitatiebutton.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier (sollicitatiebutton) kan contact worden opgenomen met HR Recruitment, telefoonnummer +31 50 595 7505.

De gesprekken vinden plaats op dinsdagochtend 13 juli 2021.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

27-06-2021

Solliciteren


Reageer op deze vacature