Lector economische vraagstukken binnen de energietransitie

Vacaturenummer
v21.0108

Omvang
0,6 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
EnTranCe, Centre of Expertise Energy

Voor het onderzoek in de Energietransitie zijn we op zoek naar een Lector economische vraagstukken binnen de energietransitie (0,6 fte).

Voor het Lectoraat juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie zijn wij op zoek naar een Lector economische vraagstukken.

Het Lectoraat juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie


De centrale vraag binnen het lectoraat is: Hoe ga je in de - regionale - energietransitie economisch-juridische uitdagingen aan en hoe maak je ondernemerskansen waar of creëer je ruimte daarvoor?
In energietransitie-processen is behoefte aan begeleiding door verschillende specialisten met juridische en economische kennis. Door de omvorming van het lectoraat Energie & Recht naar een zelfstandig lectoraat ‘Juridische en economische vraagstukken binnen de Energietransitie’ met drie leeropdrachten, kunnen dit soort vragen uit de beroepspraktijk over juridische en economische vraagstukken rondom de energie-transitie beter en in samenhang beantwoord worden, wordt het Centre of Expertise Energy versterkt, zullen meer studenten en docenten uit juridische en economische opleidingen betrokken worden bij het Centre of Expertise Energy onderzoek en goed inzetbare young professionals worden afgeleverd. Studenten van de Hanzehogeschool kunnen als onderdeel van hun opleiding een energieroute volgen, deze routes zijn multidisciplinair. Zo kunnen we met elkaar werken aan de strategische Hanzehogeschool ambitie ‘Energietransitie en circulariteit, duurzaamheid met en voor iedereen’.

Functieomschrijving


Als Lector economische vraagstukken binnen de energietransitie onderzoekt u de mogelijkheden hoe nieuwe innovaties in de energietransitie verzilverd kunnen worden. U onderzoekt welke financiële verleidingen er nodig zijn voor de energietransitie en hoe de energietransitie beter te vermarkten is.
U vergroot de kennisbasis van het Lectoraat op economisch gebied, zodat het interdisciplinaire karakter van het energietransitie onderzoek wordt vergroot.
Het onderzoek zal bijdragen aan een versterking van de beroepspraktijk en (energie-) professionals. Relevante partijen als het regionale MKB-VNO-NCW, regionale en lokale overheden, prosumers, (woning)coöperaties, lokale gemeenschappen, energiebedrijven en andere (kennis-)instellingen zullen worden betrokken bij het onderzoek, het onderwijs en de valorisatie van de opbrengsten van de leeropdracht.

Wat betreft het onderwijs zorgt de leeropdracht voor de verdere ontwikkeling van:
- De leerlijnen Energie van het onderwijs door aanbieden van flexibele, veelal multi- en interdisciplinaire, projecten en opdrachten voor tweede-, derde- en vierdejaars studenten.
- De energiemasters en mogelijk de Master Interdisciplinary Business Professional en de master Toegepast Recht (i.o.).
- De innovatie werkplaatsen en de minoren.

Aandeel als onderzoeksleider


U geeft leiding aan het lectoraat, bestaande uit studenten, onderzoekers en docent-onderzoekers. U presenteert bevindingen binnen het wetenschappelijke en publieke debat. U bent de brug tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Verbindend leiderschap is uw natuurlijke kracht. Waar nodig kunt u prioriteren, sturen en coachen in een soms veeleisende en steeds ‘bewegende’ werkomgeving. U bezit een relevant netwerk binnen de energietransitie.

Functie-eisen


- U bent gepromoveerd op een relevant onderwerp.
- Analytisch, conceptueel sterk en goed in het schrijven van adviesrapportages en subsidieaanvragen.
- U weet onderzoekers, docenten en studenten te enthousiasmeren voor het lectoraat.
- Aantoonbare ervaring met het onderwerp energietransitie.
- Ervaring met het verwerven van opdrachten en/of subsidies.
- Een stevig netwerk in het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Centre of Expertise Energy


EnTranCe, Centre of expertise Energy (CoE Energy), van de Hanzehogeschool Groningen heeft zich ontwikkeld tot het onderzoekscentrum voor het versnellen van de energietransitie in het noorden van het land.
Op de proeftuin van EnTranCe, CoE Energy, worden technologisch innovaties onderzocht met veel verschillende partners. Het brede onderzoeksportfolio van EnTranCe, omvat onderzoekslijnen rondom energie-innovaties rondom (bio)LNG, biogas, waterstof, systeemintegratie maar ook naar motivatie en gedrag, communicatie, regelgeving, businessmodellen en de totstandkoming van lokale initiatieven.
Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en het bedrijfsleven wordt onderwijs en onderzoek ontwikkeld en uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband van de New Energy Coalition.
Het komende decennium zal de maatschappij de stap naar een duurzame energiesamenleving moeten maken. In onze visie is er niet één oplossing, maar ontstaat er een hybride energiesysteem, bestaande uit decentrale en centrale componenten. Duurzame gassen en brandstoffen zijn daarbij van groot belang. Hoe de energietransitie precies vorm krijgt is de nog onbeantwoorde vraag, maar co-creatie met burgers en bedrijven zal een belangrijk element zijn: People in Power.
Er werken gedreven en innovatieve professionals binnen EnTranCe met de missie om de energietransitie te versnellen en duurzaamheid te bevorderen.


Aanbod

Het salaris bedraagt minimaal € 5.362,- en maximaal € 7.485,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform schaal 15 cao-hbo. U wordt benoemd in de functie van Lector b. Wij bieden een dienstverband voor de eerste lectoraatsperiode van vier jaar. Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. U komt in dienst bij het instituut. Uw functioneel leidinggevende is de Directeur Entrance. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin. .

Inlichtingen


Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun u contact opnemen met Peter Idema, Dean Instituut voor Business, Marketing en Finance, telefoonnummer 06-52627610.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier (sollicitatiebutton) kun u contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

Wordt u onze nieuwe collega?


Stuur dan uw cv en motivatie via de sollicitatiebutton. Indien u niet aan alle functie-eisen voldoet, maar wel interesse heeft in deze vacature, kunt u contact opnemen met Niek Witsenboer, corporate recruiter, telefoonnummer: 050-595 6916, e-mail: n.witsenboer@pl.hanze.nl.

- De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 2 of donderdag 3 juni 2021.
- Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
- Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.
- Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

24-05-2021

Solliciteren


Reageer op deze vacature