Lector Leren in Leergemeenschappen

Vacaturenummer
v21.0043

Omvang
0,5 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Centrum voor Talent en Leren

Voor het lectoraat Leren in Leergemeenschappen, van de Hanzehogeschool Groningen is een vacature ontstaan voor een Lector Leren in Leergemeenschappen voor 0,5 fte (20 uur).

Bent u in staat het onderzoek naar ons eigen onderwijs aan te sturen en daarover toonaangevend te publiceren? Wellicht bent u onze nieuwe Lector Leren in Leergemeenschappen.


De opdracht


U geeft vorm en inhoud aan het onderzoeksprogramma naar de professionele leergemeenschap. De focus ligt op onderzoek naar leeropbrengsten van studenten en docenten en naar inrichting van het leerproces in multidisciplinaire innovatiewerkplaatsen. U geeft op inspirerende en verbindende wijze leiding aan de onderzoeksgroep/kenniskring, begeleidt docent-onderzoekers en genereert externe gelden. U versterkt het profiel van de Hanzehogeschool, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de leeromgeving, verzilvert nieuwe kennis en bent een goede gesprekspartner voor alle betrokken partijen, waaronder lectoren, teamleiders en directeuren. U bent gericht op samenwerken en het ontwikkelen van een gedeelde onderzoeksagenda met het lectoraat Talent Development in Higher Education and Society en het lectoraat Wederkerigheid in Leergemeenschappen. De lector heeft ook de opdracht om onderzoeksresultaten te vertalen naar docentprofessionalisering en om disseminatie bijeenkomsten te organiseren binnen de HG.
De lector is lid van diverse wetenschappelijke en professionele verenigingen, neemt actief deel aan relevante netwerken en staat bekend als gezaghebbend op het gebied van (nieuw) onderzoek naar het hoger onderwijs.

Plaats in de organisatie


De lector is verantwoordelijk voor het lectoraat Leren in Leergemeenschappen. Dit lectoraat is onderdeel van het Centrum voor Talent en Leren, samen met het lectoraat Talent Development in Higher Education and Society, het lectoraat Wederkerigheid in Leergemeenschappen, het Hanze Honours College (HHC) en de Hanze Ontwerpfabriek. De lector legt verantwoording af aan de leading dean van het Centrum.
In de leergemeenschap van de Hanzehogeschool Groningen (HG) zijn onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk met elkaar vervlochten. Studenten, docenten en werkveldpartners leren voortdurend met en van elkaar door samen te werken aan praktijkproblemen. Onze strategische koers is om de leergemeenschap verder te ontwikkelen door onderzoek, ook van de eigen onderwijspraktijk. Dit lectoraat richt zich op de optimalisering van het leerproces in de leergemeenschap. Wetenschappelijk publiceren, schrijven van grants én het ontwikkelen in co-creatie van research-based onderwijsproducten vinden we belangrijk. De Hanzehogeschool is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en met zo’n 30.000 studenten en ruim 3.000 medewerkers de grootste in het Noorden. Ruim 50 lectoren zijn werkzaam op uiteenlopende innovatieve onderzoeksdomeinen.

Functie-eisen


U bent in staat een onderzoeksprogramma uit te bouwen en leiding te geven aan een onderzoeksgroep (kenniskring), kunt goed begeleiden en hebt plezier en ervaring in het multidisciplinair samenwerken.

De lector die wij zoeken:
- beschikt over ruime onderzoekservaring op het gebied van onderzoek naar hoger onderwijs, blijkend uit proefschrift en bewezen wetenschappelijke kwalificaties waaronder een internationaal toonaangevende publicatielijst;
- heeft ruime ervaring met het initiëren, verrichten en coördineren van onderzoek naar leerprocessen en leeropbrengsten in het hoger onderwijs;
- heeft aantoonbare interesse in leerprocessen en leeropbrengsten in innovatiewerkplaatsen, en/of in andere professionele en multidisciplinaire leeromgevingen waarin onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk met elkaar zijn vervlochten;
- is een succesvolle begeleider van onderzoek, inclusief promotieonderzoek binnen het hoger (beroeps-)onderwijs en heeft aantoonbare ervaring in het verwerven van financiering voor onderzoek;
- heeft ervaring in en affiniteit met het creatief vertalen van onderzoeksresultaten zowel naar de wetenschap als de praktijk, bij voorkeur in co-creatie;
- heeft een relevant (inter)nationaal netwerk waarmee u samenwerkt en dat u inzet om het veld en onderzoekers te ontwikkelen;
- heeft samenwerkingservaring met studenten, docenten en externe stakeholders en affiniteit met docentprofessionalisering;
- heeft een brede interesse en een brede methodologische oriëntatie voor praktijkgericht onderzoek;
- heeft een goed oog voor het vertalen van de uitkomsten van onderzoek naar verbeteringen van het leerproces in de leergemeenschap en vergroten van de leeropbrengst. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gevraagd om de opgedane kennis in de eigen organisatie te benutten.

Aanbod

Wilt u de mogelijkheid krijgen om uw vak te vernieuwen door middel van het opzetten van onderzoekslijnen en daarmee een bijdrage te leveren aan de innovatie van het onderwijs en de professionalisering van docenten? Wij bieden hiervoor een ambitieuze multidisciplinaire onderzoekomgeving waarin u kunt samenwerken met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten uit verschillende disciplines. De HG heeft de ambitie om ook het eigen onderwijs te versterken door onderzoek. De HG is gericht op talent ontwikkeling. Het salaris bedraagt minimaal € 5.362,- en maximaal € 7.485,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform schaal 15 cao-hbo. U wordt benoemd in de functie van lector b. Wij bieden een dienstverband voor de lectoraatsperiode van 4 jaar. Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin..

Inlichtingen


Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Carine Joosse, leading dean, telefoonnummer 06-10182473.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier (sollicitatiebutton) kunt u contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

Wordt u onze nieuwe collega?


Stuur dan uw cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

- De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 9 april 2021.
- Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
- Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool hebben voorrang op externe kandidaten.
- Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

31-03-2021

Solliciteren


Reageer op deze vacature