Gepromoveerd senior onderzoeker op onderwijskundig gebied

Vacaturenummer
v20.0206

Omvang
0,8-1,0 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Centrum voor Talent en Leren

Bij het Lectoraat Leren in de Leergemeenschap (LLG) van de Hanzehogeschool Groningen (HG) is een vacature ontstaan voor een Gepromoveerd senior onderzoeker op onderwijskundig gebied.

Gepromoveerd en ervaring met onderzoek naar onderwijskundige vraagstukken? Voor het Lectoraat Leren in de Leergemeenschap zoeken wij een senior onderzoeker.


Functieomschrijving


Als onderzoeker ben je actief lid van de kenniskring. Je betrekt zo veel mogelijk HG docenten/onderzoekers bij het onderzoek van LLG, en dit onderzoek leidt tot bruikbare handvatten en tools voor docenten. Bovendien lever je, samen met de lector (momenteel a.i. ingevuld), een belangrijke bijdrage aan de (door)ontwikkeling en coördinatie van de onderzoekslijnen. In deze onderzoekslijnen zijn grotere en kleine onderzoeksprojecten thematisch gebundeld, zodanig dat er transfereerbare kennis ontstaat over succesfactoren van leergemeenschappen binnen en buiten de HG. De onderzoekslijnen operationaliseren de in de lectoraataanvraag beschreven thema’s en onderzoeksvragen. Ook sluiten zij aan op onderzoek van docent-onderzoekers naar hun eigen onderwijspraktijk en op de ervaringen en behoeften in diverse leergemeenschappen binnen de HG. De onderzoekslijnen en - projecten leveren nieuwe gezichtspunten en werkwijzen op, die je (in eerste instantie) deelt met de deelnemers aan onze leergemeenschap, en (in tweede instantie) met een breder publiek, bijvoorbeeld door samen met de docentonderzoekers te publiceren in vaktijdschriften. Je draagt bij aan verdere valorisatie door (in derde instantie) onderzoeksresultaten te presenteren op congressen in binnen- en buitenland en te publiceren in peer-reviewed (inter)nationale tijdschriften. Je doet dit alles vanuit de dynamiek van de onderzoeksgroep, samen met de lector en de docent-onderzoekers, en soms samen met studenten. Daarnaast ben je in staat subsidieaanvragen te schrijven, werk je mee aan het opzetten van promotieonderzoek en het begeleiden van promovendi.

Waar ga je werken?


Het Lectoraat Leren in de Leergemeenschap (LLG) onderzoekt individuele en collectieve leerprocessen van professionals (studenten, docenten, onderzoekers en werkveldprofessionals) in leergemeenschappen. Dat zijn multidisciplinaire leeromgevingen, waarin onderzoek, onderwijs en werkveld zijn verbonden. Doel van LLG is om onderzoek te doen naar succesfactoren in het leren in de leergemeenschappen. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een kenniskring van onderzoekers en promovendi onder leiding van de lector.
Hoe werkt het leerproces in de leergemeenschap? Op welke manier kan het leerproces optimaal ingericht en gefaciliteerd worden? Wat maakt dat betrokkenen leren, wat zijn de leeropbrengsten voor met name de studenten, hoe kunnen we die leeropbrengsten optimaliseren? Wat is de rol van de docent in de leergemeenschap? Deze vragen staan centraal binnen het onderzoek van lectoraat LLG. Daarnaast begeleidt het lectoraat docenten die vergelijkbare vragen onderzoeken, om daarmee de kwaliteit van hun eigen onderwijspraktijk en hun eigen leergemeenschappen te verbeteren.
Het Lectoraat is onderdeel van het Centrum voor Talent en Leren, naast het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving (EHOS), het lectoraat Wederkerigheid in leergemeenschappen, Hanze Honours College (HHC), en de Hanze Ontwerp Fabriek (HOF). Het Centrum is één van de zeven Kenniscentra van de Hanzehogeschool Groningen (HG). Het Centrum voor Talent en Leren richt zich op praktijkgericht onderzoek, dat leidt tot innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde én concrete onderwijsproducten. Producten die leiden tot nieuw en dieper ‘state of the art’ inzicht (door hun wetenschappelijke gedegenheid) én tot daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van de onderwijspraktijk (door hun concreetheid).


Functie-eisen


- In het bezit van een PhD - bij voorkeur passend bij het onderwerp leren in de leergemeenschap;
- Aantoonbare ervaring met onderzoek naar onderwijskundige vraagstukken, bij voorkeur in het hoger onderwijs en op de verbinding onderzoek- onderwijs- werkveld;
- Heldere focus en visie, en het vermogen om die visie en focus te operationaliseren in acties en doelen;

Zelfsturend, proactief en ondernemend, en tegelijk organisatiesensitief:
- in staat om praktische vraagstukken te vertalen in transfereerbaar onderzoek en nieuwe theorie, en om nieuwe theoretische modellen en inzichten te vertalen in praktisch toepasbare handvatten en tools;
- in staat om netwerken en consortia op te bouwen samen met onderzoekers van andere kennisinstellingen;
- kennis en ervaring met het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en het begeleiden en scholen van anderen hierin;

- Ambitie en bij voorkeur aantoonbare ervaring met het schrijven van subsidie aanvragen en het succesvol binnenhalen van subsidies;
- Een op samenwerking ingestelde houding, waarbij goede contacten worden onderhouden met zowel de lector als de andere (docent)onderzoekers binnen en buiten het lectoraat;
- En staat zorgvuldig te werken in complexe situaties, onder soms hoge tijdsdruk;
- Ambitie en vermogen om onderzoeksresultaten zowel nationaal als internationaal te presenteren.

Aanbod

De vacatureomvang is 0,8 tot 1,0 fte. Het salaris bedraagt minimaal € 3.453,- en maximaal € 5.026,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform schaal 11 cao-hbo. Je wordt benoemd in de functie van docent-onderzoeker A. Op termijn behoort doorloop naar schaal 12 tot de mogelijkheden. Wij bieden eerst een dienstverband voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin. .

Inlichtingen


Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Carine Joosse, dean Centrum voor Talent en Leren, telefoonnummer 06-1018 2473 of Pieter Veenstra, programmamanager, telefoonnummer 06-1097 1294.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier (sollicitatiebutton) kun je contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505 (tot 23 december en vanaf 4 januari).

Word jij onze nieuwe collega?


Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

- De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 5 februari 2021.
- Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
- Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.
- Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

18-01-2021

Solliciteren


Reageer op deze vacature