Postdoc onderzoeker inclusiviteit honours onderwijs

Vacaturenummer
v20.0197

Omvang
0,3 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Centrum voor Talent en Leren

Bij het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving (EHOS) van de Hanzehogeschool Groningen is een vacature ontstaan voor een Postdoc onderzoeker inclusiviteit honours onderwijs.

Heb je kennis en affiniteit met thema inclusief onderwijs? Voor het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving zoeken wij een Postdoc onderzoeker.


Functieomschrijving


Als Postdoc onderzoeker lever je een belangrijke bijdrage aan het onderzoeksproject “Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland” en specifiek het deelproject inclusief honoursonderwijs dat valt onder de verantwoordelijkheid van het lectoraat EHOS. In deze rol onderzoek je vanuit een (sociaal) psychologisch perspectief welke factoren de instroom en doorstroom van studenten met laagopgeleide ouders in honours programma’s in het hbo belemmeren dan wel bevorderen. Je gebruikt hiervoor zowel kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Je werkt hierbij nauw samen met de projectleider en met de andere onderzoekers binnen het consortium.
Naast je rol als postdoc onderzoeker werk je samen met andere onderzoekers binnen de kenniskring. Feedback geven op onderzoeksvragen en –resultaten van collega-onderzoekers binnen de kenniskring, het delen van eigen kennis met anderen binnen de HG, het betrekken van studenten bij het onderzoek van het Lectoraat en het meedenken over valorisatie van onderzoeksresultaten binnen het reguliere en honoursonderwijs zijn activiteiten waarin je actief participeert.

Waar ga je werken?


Het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving (EHOS) voert (inter)nationaal praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek uit naar honoursonderwijs en talentontwikkeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een kenniskring van onderzoekers onder leiding van de lector. Onderzoek vindt onder andere plaats naar doceerstrategieën om talent te bevorderen, transdisciplinariteit en de effecten van cultuur van honourscommunities, specifieke leerbehoeften van honoursstudenten en naar ongelijkheid en wereldburgerschap binnen het honoursonderwijs. Binnen het Lectoraat zijn promovendi actief. Onder regie van het Lectoraat wordt een scholingsaanbod ontwikkeld en aangeboden waaronder een leergang docentprofessionalisering voor honoursonderwijs en vindt onderzoek plaats i.s.m. het werkveld. Het Lectoraat werkt samen met nationale en internationale partners en is vertegenwoordigd op nationale en internationale congressen.
Het Lectoraat werkt nauw samen met het Hanze Honours College (HHC). Het HHC wil talentvolle studenten de mogelijkheid geven uit te groeien tot excellente professionals. Het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving en het HHC maken onderdeel uit van het Centrum voor Talent en Leren van de Hanzehogeschool. Als Postdoc onderzoeker inclusiviteit werk je onder verantwoordelijkheid van de lector van het Lectoraat EHOS.

Functie-eisen


- Je bent in het bezit van een PhD - passend bij het onderwerp.
- Je bezit aantoonbare kennis van en/of affiniteit met het thema inclusief onderwijs en/of ‘Excellentie en Talent’.
- Aantoonbare ervaring met onderzoek naar onderwijskundige vraagstukken.
- Kennis, ervaring en/of affiniteit met het uitvoeren van kwalitatief alsmede kwantitatief onderzoek.
- Je hebt internationaal gepubliceerd.
- Ambitie om onderzoeksresultaten zowel nationaal als internationaal te presenteren en publiceren.
- Uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als geschrift.
- Een op samenwerking ingestelde houding, waarbij goede contacten worden onderhouden met zowel de lector als de andere (docent)onderzoekers binnen het Lectoraat.
- Je bent in staat om zorgvuldig te werken in complexe situaties, onder soms hoge tijdsdruk.


Aanbod

Het salaris bedraagt minimaal € 3.453,- en maximaal € 5.026,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform schaal 11 cao-hbo. Je wordt benoemd in de functie van Docent-onderzoeker A. Wij bieden eerst een dienstverband voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nog 1 jaar. Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. De vacatureomvang is 0,3 fte. Uitbreiding van het takenpakket en omvang is mogelijk. Het lectoraat EHOS zoekt een projectleider voor het internationale project STEAM+ alsmede een onderzoeker voor de effecten van de Corona maatregelen op het onderwijs, met name gericht op de docent. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin. .

Inlichtingen


Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dr. Elanor Kamans, Senior Onderzoeker lectoraat EHOS, telefoonnummer, 050-595 4962 of met drs. P.F. Veenstra, Programmamanager van het lectoraat EHOS, 06-10971294.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier (sollicitatiebutton) kun je contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505 (tot 23 december en vanaf 4 januari).

Word jij onze nieuwe collega?


Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton.

- De eerste gesprekken vinden plaats op: dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 januari 2021.
- Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.
- Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

18-01-2021

Solliciteren


Reageer op deze vacature