Adviseur ICT & Privacy

Vacaturenummer
v20.0120

Omvang
1,0 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Stafbureau Informatisering

Het stafbureau Informatisering (INF) levert alle ICT-voorzieningen aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) en is leidend in het ontwikkelen en implementeren van beleid voor de informatievoorziening. Informatisering heeft een belangrijke faciliterende rol in de strategische koers van de HG en heeft een cruciale rol in de ondersteuning van de primaire processen: onderwijs & onderzoek. Bij het stafbureau Informatisering werken ca. 180 interne en externe medewerkers die dagelijks meer dan 30.000 gebruikers van de HG (medewerkers en studenten) voorzien van ICT-voorzieningen en advies.

De Hanzehogeschool staat hoog in alle rankings als het gaat om kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Dat willen we niet alleen zo houden; we willen die positie verder uitbouwen en op die manier werken aan de continuïteit van de organisatie. De rol van het stafbureau Informatisering is essentieel waar het gaat om het blijven vooroplopen op het gebied van innovatieve ICT-voorzieningen voor onderwijs en onderzoek. Door de organisatie wordt er veel gevraagd van de afdeling, maar hierdoor wordt ook de mogelijkheid geboden om te kunnen excelleren en als afdeling hoge ambities te hebben en waar te maken. Dit kenmerkt zich door een continue flow van verbetering, we willen het morgen nog beter doen dan vandaag!

Het stafbureau Informatisering


Als adviseur ICT & Privacy val je onder het team Vernieuwing van het stafbureau Informatisering. Dit team bestaat uit ongeveer 30 professionals. Je legt verantwoording af aan de manager van team Vernieuwing.

Wat ga je doen


Je houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de AVG en levert (beleid)advies aan de CIO (directeur Informatisering), het Managementteam (MT), de stuurgroep maar ook aan andere organisatieonderdelen van de HG. Je creëert samenhang tussen de strategische doelen van de organisatie en de realisatie binnen de bedrijfsprocessen door middel van ICT. Privacy en gegevensbescherming zijn cruciaal voor onze organisatie omdat er veel persoonsgegevens worden verwerkt in het onderwijs en onderzoek. Verder ben je verantwoordelijk voor:

- Het toezien op naleving van privacywetgeving, privacybeleid en gegevensbescherming van de HG;
- de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van betrokken management en medewerkers;
- het creëren van samenhang tussen strategische doelen;
- ontwikkelen van visie en beleid op het gebied van ICT, privacy en security binnen de HG;
- gevraagd en ongevraagd leveren van advies aan de CIO en het Managementteam;
- inventariseren/bijhouden register van gegevensverwerkingen (via Privacy Suite van Smile);
- integraal risicomanagement en beoordeling n.a.v. aard, omvang en context van de verwerkingen;
- toezien op aanwezigheid van verwerkersovereenkomsten en certificeringen van leveranciers en samenwerkingspartners;
- begeleiden en (laten) uitvoeren van data protection impact assessments (DPIA’s);
- uitvoering meldplicht datalekken;
- samenwerken met toezichthoudende autoriteiten (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens);
- adviseren over technologie en beveiliging (privacy by design).

Wie zoeken we


Uiteraard ben je een ervaren adviseur met inhoudelijke kennis van privacy en ICT maar daarnaast ben je vernieuwend en inspirerend. Jouw aanpak is gericht op samenwerken en op deze wijze ondersteun je onze professionals bij het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Je bent in staat wet- en regelgeving te vertalen naar praktische oplossingen en denkt mee hoe deze maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Je zet je uitstekende (communicatieve) vaardigheden zodanig in dat de privacy bewustwording binnen de organisatie aanzienlijk vergroot wordt. Je bent in staat op alle niveaus in de organisatie te acteren en beschikt over een hoge politieke sensitiviteit. Je bent integer, geloofwaardig en hebt overtuigingskracht om partijen te verbinden.

Wat vragen we


Je beschikt over een relevante HBO/WO-opleiding, aangevuld met minimaal 3-5 jaar ervaring in een adviesrol bij een grote en complexe organisatie. Daarnaast heb je juridische kennis en ervaring met de privacywetgeving en informatieveiligheid. Je bent op de hoogte van de relevante ontwikkelingen en bereid bij te scholen om up to date te blijven. Je weet wat denken in kaders van privacy by design (PdB) met zich mee brengt. Daarnaast beschik je over ruime kennis van veranderingsprocessen in een grote en complexe organisatie waar je te maken had met veel interne en externe stakeholders. Gezien de ontwikkelingen binnen de organisatie zal het zwaartepunt van jouw functie liggen op je adviserende rol.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een baan in een ambitieuze en innovatieve omgeving, waarbij je de vrijheid hebt om ook zelf veranderingen in gang te zetten. De veranderbereidheid en behoefte aan betere samenwerking binnen het team is groot. Het team kenmerkt zich door een grote diversiteit aan medewerkers, zowel in functie als in achtergrond en behoefte. De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. We bieden je een jaarcontract die bij goed functioneren wordt verlengd. De functie is gewaardeerd in schaal 11 of 12. Dit is mede afhankelijk van je huidige inschaling, ervaring en achtergrond. Het salaris bedraagt minimaal € 3.453,- en maximaal € 5.717,- bruto per maand bij een volledige betrekking en conform cao-hbo. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Een ontwikkel-assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wij verzoeken nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed..

Inlichtingen


Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Harm Wesseling via 050-595 5559 of mail naar m.j.ettema@pl.hanze.nl. Let op! Dit emailadres niet gebruiken voor je sollicitatie. Klik daarvoor op de ‘Solliciteer-knop’.

Heb je vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier, neem dan contact op met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 5 oktober 2020.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

27-09-2020

Solliciteren


Reageer op deze vacature