Teamleider Onderwijs en Onderzoek

Vacaturenummer
v20.0036

Omvang
0,8 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Stafbureau Onderwijs en Onderzoek

Op de Hanzehogeschool werken studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Studenten leren over de grenzen van het eigen vakgebied en omgeving te kijken. Daarnaast dragen we bij aan het praktijkgericht onderzoek en verbinden we het onderzoek met het onderwijs. Een nieuw strategisch beleidsplan dat in 2020 wordt gepresenteerd zorgt voor een nieuwe impuls op het snijvlak van onderwijs en onderzoek.

Het stafbureau Onderwijs en Onderzoek (O&O) ondersteunt en adviseert schools, kenniscentra en het College van Bestuur bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en toegepast onderzoek. Dit gebeurt op een proactieve en slagvaardige wijze die bijdraagt aan innovatief onderwijs & onderzoek binnen de Hanzehogeschool.

Plaats in de organisatie


Je maakt als teamleider O&O deel uit van het stafbureau Onderwijs en Onderzoek. Het managementteam van het stafbureau bestaat uit de stafdirecteur en drie teamleiders. Het stafbureau heeft circa 75 medewerkers.

Functie-inhoud


Wij zoeken een teamleider die met veel passie onderdeel is van het O&O team. Je bent een leider die ondernemend is, kansen ziet en het team weet te verbinden en te enthousiasmeren. Je denkt van ‘buiten naar binnen’ en stimuleert innovatie en creativiteit. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan een team van circa 30 professionals en zorgt voor synergie en verbinding van de verschillende onderwijs- en onderzoekthema’s passend bij de koers van de Hanzehogeschool. De teams van O&O kenmerken zich door een hoge mate van zelforganisatie. De collega’s zijn deskundig op de verschillende thema’s van onderwijs en onderzoek, internationalisering, ICT in het onderwijs en integrale kwaliteitszorg. Ze adviseren en faciliteren onderwijs en onderzoek en zien kansen voor verbinding.

Jouw werkwijze draagt bij aan een optimale interne samenwerking die in dienst staat van integrale dienstverlening. Als taakvolwassen professional kun je moeiteloos schakelen tussen sturen op resultaat, het goede gesprek, professionele autonomie en oplossingsgericht coachen. Je bent een taakvolwassen professional die goed kan schakelen tussen resultaatgerichtheid, inspireren, het goede gesprek, achterhalen van de vraag en oplossingsgericht coachen. Je geeft daarbij vertrouwen en ruimte aan de professional,

De Hanzehogeschool is bezig met het opstellen van een nieuw strategisch plan. Dit betekent dat we van jou verwachten dat je een belangrijke rol speelt in de vertaling van de beleidsprioriteiten van de HG- strategie naar de consequenties voor het stafbureau O&O. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is de stafoverstijgende samenwerking. Je geeft mede vorm aan hogeschoolbrede onderwijs- en onderzoeksontwikkeling en doet hierover (strategische beleids)voorstellen aan de stafdirecteur. Je bent in staat om dit proces verder vorm te geven en te begeleiden. Verder is het van belang dat je op een enthousiaste wijze in staat bent om relaties te onderhouden. Je kunt gemakkelijk schakelen tussen verschillende managementstijlen en hebt het vermogen te verbinden op en te schakelen tussen het niveau van het team, het stafbureau, de schools, de hogeschool en de externe omgeving.

Functie-eisen


- Een ervaren teamleider met affiniteit met het hoger onderwijs en professionele zelforganiserende teams;
- afgeronde relevante master, bijvoorbeeld onderwijskunde;
- inzicht in landelijke en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek;
- ervaring met organisatieontwikkeling en (bestuurs- en directie-) advisering;
- communicatief vaardig en samenwerkingsgericht: gesprekspartner voor bestuur, directeuren, deans en lectoren;
- in staat beleid uit te dragen en focus vast te houden;
- vaardig in het omgaan met conflicterende belangen;
- inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
- proactief, initiatiefrijk, creatief in bedenken van oplossingen.

Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is z.s.m. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband, aangezien het een structurele functie betreft. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. De functieschaal is 13. Het salaris bedraagt minimaal € 4.737,- en maximaal € 6.036,- bruto per maand bij een volledige aanstelling. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure..

Inlichtingen


Informatie over deze vacature kun je inwinnen bij mevrouw Daniëlle Schwartz, stafdirecteur Onderwijs en Onderzoek, telefoonnummer 06-34005290.

Voor vragen over het gebruik van het online sollicitatieformulier kun je contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

De eerste ronde online gesprekken vindt plaats op donderdag 9 april 2020. De tweede ronde online gesprekken vindt plaats op woensdag 15 april 2020.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

05-04-2020

Solliciteren


Reageer op deze vacature