Lector Organisatieontwerp & Verandering

Vacaturenummer
v19.0119

Omvang
0,6 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Instituut voor Bedrijfskunde

Het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen heeft tot doel met haar praktijkgerichte onderzoek nauw aan te sluiten bij de ontwikkelingen die spelen in de maatschappij op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Het centrum sluit aan bij de Noordelijke Innovatie Agenda waarin een aantal thema's wordt benoemd: Digitalisering, Internationalisering, Human Capital en Krachtig MKB. Daarnaast richt het onderzoek binnen de lectoraten zich op de speerpunten van de Hanzehogeschool: Healthy Ageing, Energie en Ondernemerschap.

Het lectoraat Organisatieontwerp & Verandering is één van de lectoraten die verbonden is aan het kenniscentrum en ondersteunt organisaties bij het zodanig organiseren van het werk dat tegelijkertijd de prestaties van de organisatie en de kwaliteit van het werk verbeterd worden.

Smart Industry, -Health and -Education
De vierde industriële revolutie levert een golf van nieuwe ontwikkelingen, kansen en risico’s voor het (regionale) MKB, zorg en onderwijs. De digitalisering van producten en processen maakt niet alleen dat werk ingrijpend zal veranderen, maar ook dat vele bedrijven/organisaties zullen afvallen en er vele nieuwe zullen ontstaan. Goed presteren en goed kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden zijn overlevingsvoorwaarden. Het lectoraat Organisatieontwerp & Verandering richt zich op de arbeidsorganisatorische aspecten van de vierde industriële revolutie en op de adaptiviteit van organisaties aan technologische en marktontwikkelingen. Inrichtingsvraagstukken, (her)ontwerp, procesverbetering, continu verbeteren en verandermanagement zijn, naast het vergroten van de handelingsmogelijkheden van medewerkers in deze dynamische context, een belangrijke focus van het lectoraat.

Vanwege de pensionering van de huidige lector zijn we op zoek naar een Lector Organisatieontwerp & Verandering.

Plaats in de organisatie


De lector is verantwoordelijk voor het lectoraat Organisatieontwerp & Verandering. Het lectoraat valt onder het Instituut voor Bedrijfskunde en is daarbinnen gekoppeld aan de opleiding Bedrijfskunde en maakt deel uit van het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen.

Het lectoraat Organisatieontwerp & Verandering


Lector en docentonderzoekers werken aan het integreren van onderwijs, onderzoek en werkveld. Het lectoraat heeft als leeropdracht Slim Organiseren en drie onderzoekslijnen. De drie onderzoekslijnen binnen het huidige lectoraat zijn:
- Slim organiseren in het MKB
- Slim organiseren in de Zorg
- Slim organiseren in het HBO

Het lectoraat bestrijkt twee bedrijfskundige deeldisciplines: Organisatieontwerp en Verandering en Operations Management. Het lectoraat participeert in het landelijk overleg van HRM-lectoren en van Lean lectoren. Het is lid van het Ulbo de Sitter Instituut en van het Global Network of Workplace Innovation. In de regio werkt het lectoraat samen met Noordelijke Productiviteits Alliantie, Centre of Operational Excellence (RUG), Healthwise (RUG) en Lean Innovation Network en werkt daarnaast nauw samen met het lectoraat Lean/World Class Performance van de HAN, met de Katholieke Universiteit Leuven en met Flanders Synergy.

De opdracht van de lector Organisatieontwerp & Verandering


Een lectoraat is synoniem aan innovatie. Je initieert en coördineert praktijkgericht onderzoek naar organisatievraagstukken die leven bij het bedrijfsleven of in de maatschappij. Dit doe je samen met een team deskundigen uit de praktijk en docent-onderzoekers; het zogenaamde lectoraat of kenniskring. De verkregen kennis en inzichten publiceer en vertaal je naar onderwijs en praktische toepassingen in het bedrijfsleven. Je bent letterlijk de brug tussen onderwijs en praktijk. Je geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek en ondersteunt onderwijsprogramma’s van het lectoraat in samenwerking met kenniskringleden en werkveld, en met de andere lectoraten in het kenniscentrum. Je formuleert onderzoeksvoorstellen, verwerft externe financiering voor deze voorstellen en zorgt dat deze voorstellen worden uitgevoerd (doelstelling: 40% externe financiering). Daarnaast onderhoud je de regionale, nationale en internationale netwerken waarin het lectoraat participeert ten einde de samenwerking tussen het (noordelijke) werkveld en de hogeschool te versterken en de kenniscirculatie te intensiveren en te optimaliseren.


Wat wij vragen


Voor een goede invulling van deze functie beschikt de lector over de volgende kennis en vaardigheden:
- Is gepromoveerd en heeft visie op het kennisdomein van het lectoraat, te weten, Organisatieontwerp & Verandering en Operations Management;
- heeft maatschappelijk en ethisch bewustzijn;
- is een echte teamplayer en gericht op samenwerking;
- heeft ruime onderzoekservaring, ervaring en affiniteit met en kennis van (hoger) onderwijs- en leerprocessen;
- beschikt over een relevant regionaal, nationaal en internationaal relatienetwerk met kennisinstellingen en werkveld;
- is vaardig in het inhoudelijk aansturen van professionals in project- en programmamanagement;
- is vaardig in strategievorming, het formuleren van vernieuwende ideeën en theoretische concepten, het uitdragen daarvan en verwerven van draagvlak;
- heeft aantoonbaar succes met het werven van externe financiering;
- is vaardig in het overdragen van inzichten en expertise, en het kunnen inspireren van docenten en studenten.
- heeft aantoonbare ervaring met onderwijs aan studenten, liefst in het HBO.
- heeft aantoonbare ervaring met het vertalen van onderzoeksuitkomsten naar het HBO-curriculum.
- heeft de intentie om een prominente en zichtbare rol te spelen in het onderwijs, zowel als ontwikkelaar als ook als docent.


Wat wij bieden

Het huidige lectoraat, nu nog bekend onder de naam Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit, is onlangs positief geëvalueerd en gaat door onder de nieuwe naam Organisatieontwerp & Verandering. Wij bieden een ambitieuze interdisciplinaire onderzoekomgeving waarin je samenwerkt met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten uit verschillende disciplines. De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Omvang van de aanstelling is 0,6 fte, voor de duur van 4 jaar. De functie van lector is gewaardeerd in schaal 15, conform cao-hbo, en bedraagt minimaal € 5.219,- en maximaal € 7.284,- bruto per maand bij een volledige dienstverband. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed. Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure..

Inlichtingen


Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Renate Coumou, dean Instituut voor Bedrijfskunde, telefoonnummer 050-595 3659 of 06-55 12 50 68.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier kun je contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 11 november 2019. Er volgt nog een tweede gespreksronde.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

03-11-2019

Solliciteren


Reageer op deze vacature