Locatiecoördinator

Vacaturenummer
v19.0099

Omvang
0,8-1,0 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Facilitair Bedrijf

Bij het Facilitair Bedrijf zetten wij alles op alles voor de ultieme gastbeleving. Hospitality zit in onze genen. Het gaat om het creëren van een plek waar mensen zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Een plek waar mensen aangenaam verrast worden. Kom jij ons helpen om de hospitality door de aderen van de gehele organisatie te laten stromen, dan zijn wij op zoek naar jou.

Het Facilitair Bedrijf (FB) is met zijn 200 medewerkers het meest veelzijdige organisatieonderdeel van de Hanzehogeschool Groningen (HG). De kerntaak van het FB is de integrale ondersteuning van het onderwijs en onderzoek binnen de schools en de kenniscentra. Dit doet het FB door de levering van diensten en producten op het gebied van huisvesting, facilitaire voorzieningen, studentenvoorzieningen en inkoop. Deze voorzieningen vormen de basis voor het onderwijs en onderzoek van de HG en hieraan ontleent het FB zijn bestaansrecht namelijk het scheppen van randvoorwaarden voor studenten en medewerkers om hun taken uit te kunnen voeren. De werkzaamheden van het FB variëren van schoonmaak en reprovoorzieningen, groot en klein onderhoud, centrale inkoop, faciliteiten, inroosteren van onderwijs, decaanwerkzaamheden, tot het management van nieuw- en verbouw.

Binnen het team Uitvoering zijn we op zoek naar een Locatiecoördinator.

Plaats in de organisatie


De dienstverlening van de afdeling Uitvoering is per vestiging/locatie opgezet en verdeeld over een aantal clusters: Energie, Kunsten, Healthy Ageing en Ondernemerschap en bestaat uit ca 120 medewerkers. Als nieuwe collega ga je werken voor het cluster Ondernemerschap, onder aansturing van de locatiemanager. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de uitvoerende aangelegenheden en de integrale dienstverlening binnen het cluster Ondernemerschap. Er wordt toezicht gehouden op de werkzaamheden van medewerkers en/of derden die voornamelijk vaktechnische/kort cyclische werkzaamheden op operationeel niveau verrichten. Je legt verantwoording af aan de locatiemanager over de efficiënte inzet van externen en de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening.


Wat ga je doen?


Als locatiecoördinator heb je een coördinerende rol binnen het team en ben je betrokken bij diverse werkprocessen, zorg je voor de dagelijkse bedrijfsvoering en voer je zelf specialistische taken uit. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de uitvoerende aangelegenheden en geeft iedereen een warm welkom. Je zorgt ervoor dat er regie is op de integrale dienstverlening over meerdere locaties, waardoor een hoog serviceniveau wordt bereikt. Je levert een belangrijke bijdrage in de operationele aansturing en ondersteunt de locatiemanager op operationeel-tactisch niveau bij diverse (beleidsmatige) werkzaamheden. Je bewaakt de wijze van regievoering van de werkzaamheden door derden en bent verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van alle facilitaire diensten. Je bepaalt de urgentie en prioriteiten en doet voorstellen ter verbetering. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locaties en organiseert het werk zodanig dat gebreken tijdig worden gesignaleerd, kwaliteit gewaarborgd is, maatregelen worden getroffen voor onveilige situaties en stuurt bij waar nodig. Je draagt zorg voor administratieve processen, bent het eerste aanspreekpunt voor je klant en controleert resultaten van medewerkers en derden. Je hebt regelmatige terugkoppeling naar je leidinggevende en andere belanghebbenden.

Coördinerende taken
Als locatiecoördinator zorg je dat alle medewerkers op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de dagelijkse bedrijfsvoering. Je signaleert personele problemen en lost deze waar mogelijk zelf en/of in samenspraak met de locatiemanager op. Ook bewaak en bevorder je de communicatie en samenwerking binnen het team, met andere teams en samenwerking binnen de keten. Daarnaast ontwikkel en verbeter je uniforme procedures, werkwijzen en instructies en zie je toe op nakoming hiervan.

Bedrijfsvoering
Met betrekking tot de bedrijfsvoering verwachten we van je dat je een bijdrage levert aan de bewaking, bevordering en (door)ontwikkeling van een efficiëntie en kwalitatieve uitvoering van (werk)processen van het team, mede aan de hand van het facilitair managementsysteem. Je werkt met en bewaakt (financiële) bedrijfsprocessen en gegevens en doet voorstellen voor de begroting en het formatieplan. Daar waar gevraagd neem je deel aan afdelings- overstijgende projecten, processen en werkgroepen op basis van expertise en vakinhoudelijke kennis.

Orde en veiligheid
Het is niet alleen de ontvangst, ook de mate van veiligheid is een belangrijk onderdeel van hoe de mensen een bezoek ervaren. Van jou verwachten we dat je in staat bent de veiligheid naar een hoger niveau te brengen zonder hier extra fysieke krachten voor in te zetten en zonder de beleving van gastvrijheid te beïnvloeden. Je draagt zorg voor je gasten als het gaat om integrale veiligheid binnen je cluster en verricht hiervoor taken als bedrijfshulpverlener en ploegleider. Als ploegleider zorg je voor het organiseren van activiteiten t.a.v. veiligheid en leg je, in een crisissituatie verantwoording af aan de locatiedean.

Wat vragen wij?


Je beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau, bent servicegericht, hebt ervaring binnen de facilitaire dienstverlening en bij voorkeur ervaring in het werken binnen een regieorganisatie. Je bent representatief, beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en hebt een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in zowel Nederlands als Engels. Je kunt prima uit de voeten met geautomatiseerde systemen zoals MS Office. Kennis van TOPdesk is een pré. Je bent in het bezit van een geldig diploma Bedrijfshulpverlening en/of Ploegleider of bent bereid dit op korte termijn te halen. Je hebt vaktechnische kennis van facilitaire dienstverlening, inzicht in technische voorschriften van gevarieerde installaties en apparatuur, kennis van veiligheidsvoorschriften en bekendheid met relevante wettelijke voorschriften op dat gebied (gecertificeerd). Je bent goed in staat toezicht te houden op de uitvoering van de dienstverlening en werkzaamheden van derden, het coördineren van werkzaamheden (projectmatig) en werken met geautomatiseerde systemen.

Overige competenties
Voor de functie is het belangrijk dat je ervaring hebt met plannen en organiseren, voortgangscontrole, probleemanalyse. Verder vragen wij van onze locatiecoördinator: organisatiesensitiviteit, pro-activiteit, hospitality, initiatief durven nemen, representativiteit en een flexibele instelling.

Wie ben jij?


Je bent een resultaat en klantgerichte dienstverlener die een groot gevoel heeft voor gastvrijheid. Samenwerken is jouw tweede natuur en je weet hoe je mensen enthousiasmeert en stimuleert. Het werken in een regieorganisatie is jou niet vreemd en vindt het dan ook leuk om regisseur te zijn van je eigen werkzaamheden en die van je team. Je schakelt snel, bent positief ingesteld en bent in staat procesgericht te denken en te handelen. Je stemt vraag en aanbod op elkaar af en neemt je klant zoveel mogelijk uit handen. Hierbij zie je kansen voor ontwikkelingen voor je klant maar ook voor je team. Als teamplayer weet wat je team nodig heeft. Uiteraard ben je bereid mee te draaien in de bereikbaarheidsdiensten wanneer de gebouwen gesloten zijn.

Wat bieden wij?

De datum indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Wij bieden in eerste instantie een contract voor een jaar. Je wordt vooralsnog benoemd in de functie van Facilitair Medewerker (B), schaal 7, volgens de bepalingen van de cao-hbo. Het salaris bedraagt minimaal € 2.154,- en maximaal € 2.995,- bruto per maand bij een volledige betrekking. De functie van locatiecoördinator wordt op dit moment her gewaardeerd en naar alle waarschijnlijkheid zal de functie worden ingeschaald in schaal 8. Het salaris is dan minimaal € 2.465,- en maximaal € 3.386,- bruto per maand bij een volledige betrekking. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed..

Inlichtingen


Informatie over deze functie kun je opvragen bij Brand Bos, locatiemanager Cluster Ondernemerschap, telefoonnummer 06-225 21 520.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier kun je contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 5 september 2019. Je hoort op 2 september 2019 of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een assessment maakt deel uit van de procedure en vindt plaats op woensdag 11 september 2019.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

28-08-2019

Solliciteren


Reageer op deze vacature