Lector Leren in de Leergemeenschap

Vacaturenummer
v19.0095

Omvang
0,8 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Hanze Honours College

In de leergemeenschap van de Hanzehogeschool Groningen (HG) zijn onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk met elkaar vervlochten. Studenten, docenten en werkveldpartners leren voortdurend met en van elkaar door samen te werken aan complexe praktijkproblemen. Onze strategische koers is om de leergemeenschap verder te ontwikkelen door onderzoek, ook van de eigen onderwijspraktijk. Om onze ambitie kracht bij te zetten, starten wij met een nieuw lectoraat Leren in de Leergemeenschap. Dit lectoraat gaat zich richten op de optimalisering van het leerproces in de leergemeenschap. Wetenschappelijk publiceren, schrijven van grants én het ontwikkelen in co-creatie van research-based onderwijsproducten vinden we belangrijk. De Hanzehogeschool is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en met zo’n 30.000 studenten en ruim 3.000 medewerkers de grootste in het Noorden. Ruim 50 lectoren zijn werkzaam op uiteenlopende innovatieve onderzoeksdomeinen.

Voor ons nieuwe lectoraat, Leren in de Leergemeenschap, zijn wij op zoek naar een Lector Leren in de Leergemeenschap.

Plaats in de organisatie


De lector wordt verantwoordelijk voor het lectoraat Leren in de Leergemeenschap. Dit lectoraat is, samen met het lectoraat Talent Development in Higher Education and Society en met het lectoraat Wederkerigheid in Leergemeenschappen, gepositioneerd naast het Hanze Honours College (HHC) van onze hogeschool. De lector legt verantwoording af aan een breed samengestelde stuurgroep.


Opdracht


De lector gaat in opdracht van het College van Bestuur leiding- en vorm geven aan het onderzoeksprogramma naar de professionele leergemeenschap. De focus ligt op onderzoek naar leeropbrengsten van studenten en docenten en naar inrichting van het leerproces in multidisciplinaire innovatiewerkplaatsen en talentprogramma’s. U geeft op inspirerende en verbindende wijze leiding aan de onderzoeksgroep/kenniskring, begeleidt docent-onderzoekers en genereert externe gelden. U versterkt het profiel van de HG, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de leeromgeving, verzilvert nieuwe kennis en bent een goede gesprekspartner voor alle betrokken partijen, waaronder lectoren, teamleiders en directeuren. U bent gericht op samenwerken en het ontwikkelen van een gedeelde onderzoeksagenda met de andere twee lectoraten. De lector heeft ook de opdracht om onderzoeksresultaten te vertalen naar docentprofessionalisering en disseminatie bijeenkomsten te organiseren binnen de HG.
De lector is lid van diverse wetenschappelijke en professionele verengingen en neemt actief deel aan relevante netwerken en staat bekend als gezaghebbend op het gebied van (nieuw) onderzoek naar het hoger onderwijs.

Wat wij vragen


Om de doelen van het lectoraat te kunnen verwezenlijken, vragen wij van de toekomstige lector de volgende kennis, ervaring en kwaliteiten:
- de lector beschikt over ruime onderzoekservaring op het gebied van onderzoek naar hoger onderwijs, blijkend uit proefschrift en bewezen wetenschappelijke kwalificaties waaronder een internationaal toonaangevende publicatielijst;
- heeft ruime ervaring met het initiëren, verrichten en coördineren van onderzoek naar het hoger onderwijs en bij voorkeur naar leergemeenschappen;
- is een succesvolle begeleider van onderzoek, inclusief promotieonderzoek binnen het hoger beroepsonderwijs en heeft aantoonbare ervaring in het verwerven van financiering voor onderzoek;
- de lector heeft ervaring in en affiniteit met het creatief vertalen van onderzoeksresultaten zowel naar de wetenschap als de praktijk, bij voorkeur in co-creatie;
- heeft een relevant (inter)nationaal netwerk dat u inzet om het veld en onderzoekers te ontwikkelen;
- heeft samenwerkingservaring met studenten, docenten en externe stakeholders en affiniteit met docentprofessionalisering;
- heeft een brede interesse en een brede methodologische oriëntatie voor praktijkgericht onderzoek;
- heeft een goed oog voor het vertalen van de uitkomsten van onderzoek naar verbeteringen van het leerproces in de leergemeenschap en vergroten van de leeropbrengst. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gevraagd om de opgedane kennis in de eigen organisatie te benutten;
- de lector is initiator, pionier, ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.

Wie wij zoeken


U bent in staat een onderzoeksprogramma uit te bouwen en leiding te geven aan een onderzoeksgroep (kenniskring), kunt goed begeleiden en hebt plezier en ervaring in het multidisciplinair samenwerken. U bent goed in netwerken, een echte verbinder en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. U hebt een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal, zowel in woord als geschrift. U bent in staat zorgvuldig te werken in complexe situaties, ook onder hoge tijdsdruk, bent ondernemend, pragmatisch en organisatiesensitief. U heeft een staat van dienst op gebied van onderzoek naar hoger onderwijs.


Wat wij bieden

Wilt u de mogelijkheid krijgen om uw vak te vernieuwen door middel van het opzetten van onderzoekslijnen en daarmee een bijdrage te leveren aan de innovatie van het onderwijs en de professionalisering van docenten? Wij bieden hiervoor een ambitieuze multidisciplinaire onderzoekomgeving waarin u kunt samenwerken met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten uit verschillende disciplines. De HG heeft de ambitie om ook het eigen onderwijs te versterken door onderzoek. De HG is gericht op talent ontwikkeling. De positionering naast het Hanze Honours College biedt u een prettig werkklimaat. Het lectoraat Talent Development in Higher Education and Society is (inter)nationaal gerespecteerd en biedt samenwerking met een sterke onderzoeksagenda en innovatieve toepassingen in het onderwijs, het lectoraat Wederkerigheid in Leergemeenschappen biedt een breed netwerk. Wij bieden u een tijdelijke aanstelling met een omvang van 0,8 fte, uitgaande van een lectoraatsperiode van 4 jaar, in de functie van Lector A (Schaal 15). Het salaris bedraagt, conform cao-hbo, minimaal € 5.219,- en maximaal € 7.284,- bruto per maand bij een volledige aanstelling. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed..

Nadere informatie


Informatie over deze vacature en de lectoraatsaanvraag kunt u inwinnen bij Carine Joosse, leading dean Hanze Honours College, telefoonnummer 06-10182473.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-595 7505.

De 1e ronde gesprekken vindt plaats op 19 september 2019. De 2e ronde gesprekken vindt plaats op 24 en/of 27 september 2019.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

11-09-2019

Solliciteren


Reageer op deze vacature